" />

KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.04.2023 - 18:16
KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 40.942 12.962 -474 0 0 151 0 30.561 -14.164 47.893 431 169.432
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 40.942 12.962 -474 0 0 151 0 30.561 -14.164 47.893 431 169.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.367 94 20.461
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.133 24.760 -47.893 0 -4.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 -4.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.133 11.345 -30.478 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.415 -13.415 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 40.942 12.962 -474 0 0 151 0 49.694 10.596 20.367 525 185.893
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 40.942 27.547 -1.644 0 0 151 0 49.814 10.596 102.350 928 281.814
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 40.942 27.547 -1.644 0 0 151 0 49.814 10.596 102.350 928 281.814
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.657 94 19.751
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.002 29.407 -102.350 0 -10.941
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.941 0 -10.941
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.002 0 -62.002 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.407 -29.407 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 40.942 27.547 -1.644 0 0 151 0 111.816 40.003 19.657 1.022 290.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
103.245 53.552
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
103.245 53.552
Finansal Kiralama Gelirleri
34.511 25.455
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
67.953 27.543
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
781 554
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-55.656 -32.559
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-28.197 -20.409
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-20.722 -4.962
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.364 -5.877
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.373 -1.311
BRÜT KAR (ZARAR)
47.589 20.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.609 -19.000
Personel Giderleri
-11.411 -3.758
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-128 -101
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-17.851 -7.671
Diğer
-9.219 -7.470
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.980 1.993
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
39.982 77.536
Bankalardan Alınan Faizler
764 367
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
22.132 59.476
Diğer
17.086 17.693
KARŞILIK GİDERLERİ
-175 -20.074
Özel Karşılıklar
-52 -10.586
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 -7.850
Diğer
-123 -1.638
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.555 -44.512
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-17.555 -44.512
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
31.232 14.943
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.232 14.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-11.481 5.518
Cari Vergi Karşılığı
-5.371 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-7.132 -192
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.022 5.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.751 20.461
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
19.751 20.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94 94
Ana Ortaklık Payları
19.657 20.367
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,39300000 0,40700000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,39300000 0,40700000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
20.881 12.019
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
96.453 53.964
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-52.867 -43.086
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
781 554
Elde Edilen Diğer Kazançlar
19.291 24.083
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 3.136 8.941
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.076 -3.758
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-33.837 -28.679
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
14.073 66.592
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
51.587 -38.039
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.028 -33.369
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.850 9.726
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-42.798 117.652
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.258 -8.283
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.848 18.905
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
34.954 78.611
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-29.175 -34.722
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
49 6.519
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -174
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-29.126 -28.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
57.060 134.838
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-70.500 -149.931
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.628 -85
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-15.068 -15.178
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-66 537
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-9.306 35.593
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.963 26.599
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 36.657 62.192


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.751 20.461
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.751 20.461


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 29.823 6.850 36.673 43.929 2.124 46.053
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 327.570 418.125 745.695 343.498 447.773 791.271
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
327.570 418.125 745.695 343.498 447.773 791.271
Finansal Kiralama Alacakları
432.419 454.223 886.642 449.020 480.732 929.752
Faaliyet Kiralaması Alacakları
6.837 0 6.837 6.371 6.371
Kazanılmamış Gelirler (-)
-111.686 -36.098 -147.784 -111.893 -32.959 -144.852
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
14.782 0 14.782 17.866 0 17.866
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-14.782 0 -14.782 -17.866 0 -17.866
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 245 2 247 245 2 247
İştirakler (Net)
220 2 222 220 2 222
Bağlı Ortaklıklar (Net)
25 0 25 25 0 25
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 475.744 0 475.744 455.844 0 455.844
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 520 0 520 573 0 573
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 46.500 0 46.500 46.500 0 46.500
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13 489 0 489 2.747 0 2.747
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 17.923 0 17.923 20.075 0 20.075
DİĞER AKTİFLER
15 83.284 5.466 88.750 91.237 2.158 93.395
ARA TOPLAM
982.098 430.443 1.412.541 1.004.648 452.057 1.456.705
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
16 60.823 0 60.823 60.823 0 60.823
Satış Amaçlı
60.823 0 60.823 60.823 0 60.823
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.042.921 430.443 1.473.364 1.065.471 452.057 1.517.528
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
17 494.975 229.872 724.847 556.782 211.438 768.220
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 233.619 0 233.619 242.097 0 242.097
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 59.557 0 59.557 69.633 0 69.633
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21 92.282 0 92.282 93.223 0 93.223
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.242 0 3.242 4.124 0 4.124
Genel Karşılıklar
78.000 0 78.000 89.000 0 89.000
Diğer Karşılıklar
11.040 0 11.040 99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
22 12.071 0 12.071 6.700 0 6.700
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 19.611 0 19.611 15.653 0 15.653
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
23 35.265 5.488 40.753 38.455 1.733 40.188
ARA TOPLAM
947.380 235.360 1.182.740 1.022.543 213.171 1.235.714
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
290.624 0 290.624 281.814 0 281.814
Ödenmiş Sermaye
24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
24 42.072 0 42.072 42.072 0 42.072
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130 1.130 0 1.130
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
40.942 0 40.942 40.942 0 40.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 25.903 0 25.903 25.903 0 25.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
25 111.816 0 111.816 49.814 0 49.814
Yasal Yedekler
12.489 0 12.489 7.997 0 7.997
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
99.193 0 99.193 41.817 0 41.817
Diğer Kar Yedekleri
134 0 134 0 0 0
Kar veya Zarar
59.660 0 59.660 112.946 0 112.946
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 40.003 0 40.003 10.596 0 10.596
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.657 0 19.657 102.350 0 102.350
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.022 0 1.022 928 0 928
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.238.004 235.360 1.473.364 1.304.357 213.171 1.517.528


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39 4.286.687 2.619.385 6.906.072 4.218.711 2.469.449 6.688.160
VERİLEN TEMİNATLAR
28 333.294 0 333.294 300.617 0 300.617
TAAHHÜTLER
28 0 27.391 27.391 0 1.090 1.090
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 27.391 27.391 0 1.090 1.090
Kiralama Taahhütleri
0 27.391 27.391 0 1.090 1.090
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 27.391 27.391 0 1.090 1.090
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
17.504 1.414 18.918 28.418 7.176 35.594
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.637.485 2.648.190 7.285.675 4.547.746 2.477.715 7.025.461http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142029


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9814 Değişim: -0,03%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0153
Açılış: 32,9927
35,9995 Değişim: 0,01%
Düşük 35,9232 16.07.2024 Yüksek 36,0174
Açılış: 35,9959
2.571,28 Değişim: 0,06%
Düşük 2.567,39 16.07.2024 Yüksek 2.571,77
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.