KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

17.02.2022 - 23:18
KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -89 0 0 0 0 0 0 13.461 107 13.479
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 2.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.141
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.616 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.616 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.264 -176 0 0 0 0 0 0 47.893 136 50.117
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 25.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.649
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.584 877 -13.461 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.584 -9.746 -2.838 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 40.942 12.962 -474 0 0 151 0 30.561 -14.164 47.893 431 169.432


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30 114.067 99.659
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
114.067 99.659
Finansal Kiralama Gelirleri
68.418 63.954
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
45.649 35.705
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
31 -112.350 -72.811
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-60.921 -30.268
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-10.630 -5.946
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-36.920 -31.511
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.879 -5.086
BRÜT KAR (ZARAR)
1.717 26.848
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -57.092 -53.036
Personel Giderleri
-12.218 -9.798
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-416 -118
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-44.458 -43.120
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-55.375 -26.188
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33 355.432 189.819
Bankalardan Alınan Faizler
2.353 1.242
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 129
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
297.077 144.863
Diğer
56.002 43.585
KARŞILIK GİDERLERİ
34 -19.543 -28.462
Özel Karşılıklar
-1.941 -28.519
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
-17.500 0
Diğer
-102 57
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
35 -225.320 -117.033
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-225.070 -116.925
Diğer
-250 -108
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
55.194 18.136
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.194 18.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
36 -7.165 -4.568
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
14 -14.168 -8.118
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14 7.003 3.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
48.029 13.568
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
48.029 13.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 136 107
Ana Ortaklık Payları
47.893 13.461
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,95800000 0,26900000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,95800000 0,26900000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
66.764 11.396
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
111.856 97.630
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-93.360 -74.099
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
120.786 105.677
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 9.576 2.342
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.218 -9.798
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-69.876 -110.356
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
140.086 36.838
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-216.857 -55.462
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.904 9.261
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
39.174 36.227
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
316.741 38.523
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.424 2.729
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
20.508 5.560
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
206.850 48.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-146.833 -85.128
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
55.541 31.554
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-95 -13
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-91.387 -53.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
586.140 1.044.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-707.600 -1.050.387
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.819 -1.603
Diğer
25.649 2.052
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-97.630 -5.438
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-147 41
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
17.686 -10.750
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.913 19.663
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 26.599 8.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.029 13.568
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.088 -89
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.088 -89
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.830 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-220 -114
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-522 25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.117 13.479


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 11.428 15.269 26.697 5.583 2.339 7.922
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0 1.000 0 1.000
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 0 0 518 0 518
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 246.574 494.523 741.097 238.822 283.207 522.029
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
213.209 494.523 707.732 195.811 283.207 479.018
Finansal Kiralama Alacakları
292.899 534.785 827.684 271.442 309.558 581.000
Faaliyet Kiralaması Alacakları
2.757 72 2.829 1.461 586 2.047
Kazanılmamış Gelirler (-)
-82.447 -40.334 -122.781 -77.092 -26.937 -104.029
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
61.531 0 61.531 79.973 0 79.973
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-28.166 0 -28.166 -36.962 0 -36.962
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 245 1 246 245 1 246
İştirakler (Net)
220 1 221 220 1 221
Bağlı Ortaklıklar (Net)
25 0 25 25 0 25
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 256.125 0 256.125 160.798 0 160.798
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 84 0 84 32 0 32
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 18.900 0 18.900 14.450 0 14.450
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13 2.901 0 2.901 4.325 0 4.325
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 8.148 0 8.148 12.842 0 12.842
DİĞER AKTİFLER
15 7.799 19.930 27.729 4.722 1.584 6.306
ARA TOPLAM
552.204 529.723 1.081.927 443.337 287.131 730.468
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
16 488 0 488 488 0 488
Satış Amaçlı
488 0 488 488 0 488
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
552.692 529.723 1.082.415 443.825 287.131 730.956
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
17 274.565 380.234 654.799 227.219 91.849 319.068
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 87.007 0 87.007 49.652 0 49.652
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 121.911 0 121.911 244.307 0 244.307
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21 19.702 0 19.702 1.485 0 1.485
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.103 0 2.103 1.386 0 1.386
Genel Karşılıklar
17.500 0 17.500 0 0 0
Diğer Karşılıklar
99 0 99 99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 8.426 0 8.426 5.433 0 5.433
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
23 19.273 1.865 21.138 14.285 3.060 17.345
ARA TOPLAM
530.884 382.099 912.983 542.381 94.909 637.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
169.432 0 169.432 93.666 0 93.666
Ödenmiş Sermaye
24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
24 42.072 0 42.072 16.423 0 16.423
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130 1.130 0 1.130
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
40.942 0 40.942 15.293 0 15.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 12.488 0 12.488 10.400 0 10.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
30.561 0 30.561 17.977 0 17.977
Yasal Yedekler
5.628 0 5.628 5.021 0 5.021
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.187 0 15.187 12.956 0 12.956
Diğer Kar Yedekleri
9.746 0 9.746 0 0 0
Kar veya Zarar
33.729 0 33.729 -1.580 0 -1.580
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 -14.164 0 -14.164 -15.041 0 -15.041
Dönem Net Kâr veya Zararı
47.893 0 47.893 13.461 0 13.461
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 431 0 431 295 0 295
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
700.316 382.099 1.082.415 636.047 94.909 730.956


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39 3.327.887 2.093.515 5.421.402 809.472 1.360.845 2.170.317
VERİLEN TEMİNATLAR
28 85.870 0 85.870 51.907 0 51.907
TAAHHÜTLER
28 0 8.688 8.688 0 4.060 4.060
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 8.688 8.688 0 4.060 4.060
Kiralama Taahhütleri
0 8.688 8.688 0 4.060 4.060
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 8.688 8.688 0 4.060 4.060
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
20.719 2.555 23.274 8.501 4.739 13.240
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.434.476 2.104.758 5.539.234 869.880 1.369.644 2.239.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002643


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.382 Değişim: 0,03% Hacim : 2.384 Mio.TL Son veri saati : 10:07
Düşük 2.380 24.05.2022 Yüksek 2.394
Açılış: 2.392
16,0785 Değişim: 0,96%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,0838
Açılış: 15,9256
17,2520 Değişim: 1,27%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,2640
Açılış: 17,036
956,34 Değişim: 0,80%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 956,34
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.