KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.10.2020 - 13:25
KAP ***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Yeni Bakiye
23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.431 11 -8.420
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Kar Dağıtımı
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.296 -180 -4.116 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.296 -180 -4.116 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 17.977 -10.425 -8.431 148 75.816
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4. 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.131 41 9.172
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23 0 0 0 1.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.269
Kar Dağıtımı
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.616 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.616 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 14.421 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -15.041 9.131 229 88.487


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 67.063 60.796 22.327 18.984
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
67.063 60.796 22.327 18.984
Finansal Kiralama Gelirleri
41.017 38.326 13.139 10.848
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
26.046 22.470 9.188 8.136
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -50.934 -73.209 -17.372 -25.123
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.387 -37.246 -6.994 -12.855
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-4.154 -1.187 -1.662 -334
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-22.396 -31.293 -7.434 -10.811
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.997 -3.483 -1.282 -1.123
BRÜT KAR (ZARAR)
16.129 -12.413 4.955 -6.139
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -35.682 -20.894 -9.972 -6.987
Personel Giderleri
-7.103 -6.393 -2.327 -2.150
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-163 -143 -66 -37
Genel İşletme Giderleri
-28.416 -14.358 -7.579 -4.800
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.553 -33.307 -5.017 -13.126
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 143.788 111.795 64.117 38.061
Bankalardan Alınan Faizler
765 162 345 62
Türev Finansal İşlemler Karı
0 403 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
117.226 98.047 56.886 33.989
Diğer
25.797 13.183 6.886 4.010
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -31.549 -3.806 -20.960 -2.064
Özel Karşılıklar
-31.594 -3.806 -24.002 -2.141
Genel Karşılıklar
3.000
Diğer
45 0 42 77
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -78.381 -86.582 -32.200 -35.146
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-153
Kambiyo İşlemleri Zararı
-78.306 -85.886 -32.210 -35.358
Diğer
-75 -543 10 212
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.305 -11.900 5.940 -12.275
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.305 -11.900 5.940 -12.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -5.133 3.480 -4.500 2.399
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
13 -5.133 -4.500
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13 3.480 2.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.172 -8.420 1.440 -9.876
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.172 -8.420 1.440 -9.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 41 11 21 17
Ana Ortaklık Payları
9.131 -8.431 1.419 -9.893
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,18300000 -0,16900000 0,02800000 -0,19800000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,18300000 -0,16900000 0,02800000 -0,19800000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
17.084 -24.056
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
73.885 49.372
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-51.090 -78.132
Elde Edilen Diğer Kazançlar
64.184 25.245
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 1.298 664
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.103 -6.393
Diğer
-64.090 -14.812
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-39.165 27.327
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-82.518 25.493
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.552 -732
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
27.920 -3.449
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.919 36.257
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.027 -3.716
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.935 -26.526
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-22.081 3.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-37.912 -12.505
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
24.691 5.952
Diğer
-9 -20
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.230 -6.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
723.472 604.720
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-703.072 -606.047
Diğer
1.269
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
21.669 -1.327
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-5 38
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-13.647 -4.591
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.663 12.782
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 6.016 8.191


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.172 -8.420
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.172 -8.420


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 5.802 214 6.016 3.220 16.446 19.666
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 1.467 0 1.467 9.292 0 9.292
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 207.006 330.367 537.373 172.728 285.297 458.025
Kiralama İşlemleri (Net)
161.190 330.367 491.557 121.258 285.297 406.555
Finansal Kiralama Alacakları
214.019 366.421 580.440 162.274 321.873 484.147
Faaliyet Kiralaması Alacakları
1.287 663 1.950 1.128 741 1.869
Kazanılmamış Gelirler (-)
-54.116 -36.717 -90.833 -42.144 -37.317 -79.461
Takipteki Alacaklar
88.073 0 88.073 97.380 0 97.380
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-42.257 0 -42.257 -45.910 0 -45.910
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 245 1 246 245 1 246
İştirakler (Net)
245 1 246 245 1 246
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 123.313 0 123.313 113.735 0 113.735
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 30 0 30 27 0 27
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 587 0 587 2.331 0 2.331
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 12.282 0 12.282 17.565 0 17.565
DİĞER AKTİFLER
14 4.687 2.739 7.426 4.588 1.765 6.353
ARA TOPLAM
369.869 333.321 703.190 338.181 303.509 641.690
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 5.128 0 5.128 928 0 928
Satış Amaçlı
5.128 0 5.128 928 0 928
VARLIKLAR TOPLAMI
374.997 333.321 708.318 339.109 303.509 642.618
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 164.199 121.397 285.596 123.125 158.708 281.833
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 42.948 0 42.948 15.028 0 15.028
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 270.594 0 270.594 250.194 0 250.194
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 1.704 0 1.704 1.586 0 1.586
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.605 0 1.605 1.487 0 1.487
Diğer Karşılıklar
99 0 99 99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
21 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13 5.438 0 5.438 5.588 0 5.588
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
22 11.252 2.299 13.551 8.512 1.831 10.343
ARA TOPLAM
496.135 123.696 619.831 404.033 160.539 564.572
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
88.487 0 88.487 78.046 0 78.046
Ödenmiş Sermaye
23 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
23 15.551 0 15.551 14.282 0 14.282
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130 1.130 0 1.130
Diğer Sermaye Yedekleri
14.421 0 14.421 13.152 0 13.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 10.489 0 10.489 10.489 0 10.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
24 17.977 0 17.977 17.977 0 17.977
Yasal Yedekler
5.893 0 5.893 7.162 0 7.162
Olağanüstü Yedekler
12.084 0 12.084 10.815 0 10.815
Kar veya Zarar
-5.910 0 -5.910 -15.041 0 -15.041
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 -15.041 0 -15.041 -10.425 0 -10.425
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.131 0 9.131 -4.616 0 -4.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 229 0 229 188 0 188
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
584.622 123.696 708.318 482.079 160.539 642.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
38 789.028 1.443.120 2.232.148 772.043 1.475.091 2.247.134
VERİLEN TEMİNATLAR
27 47.412 421 47.833 90.087 0 90.087
TAAHHÜTLER
27 86 5.576 5.662 1.631 7.601 9.232
Cayılabilir Taahhütler
86 5.576 5.662 1.631 7.601 9.232
Kiralama Taahhütleri
86 5.576 5.662 1.631 7.601 9.232
Finansal Kiralama Taahhütleri
86 5.576 5.662 1.631 7.601 9.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
12.563 5.328 17.891 16.898 4.652 21.550
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
849.089 1.454.445 2.303.534 880.659 1.487.344 2.368.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884660


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.