KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2020 - 23:43
KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20 80.000 0 0 12.901 8.031 -140 0 0 0 0 0 0 6.934 -17.398 1.109 0 91.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.056 0 -42.056
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -2.860 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.805
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1.071 -1.109 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000 0 0 12.901 5.171 85 0 0 0 0 0 0 6.972 -16.327 -42.056 0 46.576


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 85.630
FAKTORİNG GELİRLERİ
85.630
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
78.242
İskontolu
52.158
Diğer
26.084
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.388
İskontolu
7.001
Diğer
387
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -98.497
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-67.157
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.449
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.195
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-25.753
Diğer Faiz Giderleri
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.943
BRÜT KAR (ZARAR)
-12.867
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -15.837
Personel Giderleri
-10.211
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-167
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
-5.459
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-28.704
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 14.761
Bankalardan Alınan Faizler
43
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
0
Kambiyo İşlemleri Karı
367
Diğer
14.351
KARŞILIK GİDERLERİ
32 -25.171
Özel Karşılıklar
-19.995
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
-5.176
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -1.716
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.689
Diğer
-27
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-40.830
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-40.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 -1.226
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-42.056
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-42.056
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-42.056
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-14.765 0
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
78.629
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-98.060
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.388
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.102
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 659
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.211
Ödenen Vergiler
10 -97
Diğer
36 -7.175
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
14.807 0
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-16.465
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.091
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
57.302
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-13.018
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-15.102
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
42 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -310
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 -50
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
8 -103
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-463 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-421 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 584
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.056 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.805 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.805 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.665 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
790 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.861 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 163 0 163 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 455 0 455 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 441.047 0 441.047 0 0
Faktoring Alacakları
377.597 0 377.597 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
302.423 0 302.423 0
Diğer Faktoring Alacakları
75.174 0 75.174 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 74.947 0 74.947 0
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -11.497 0 -11.497 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 24.910 123 25.033 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 309 0 309 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
9 63.255 0 63.255 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 97 0 97 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 7.570 0 7.570 0
DİĞER AKTİFLER
12 7.447 0 7.447 0
ARA TOPLAM
545.253 123 545.376 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
1.250 0 1.250 0 0
Satış Amaçlı
1.250 0 1.250 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
546.503 123 546.626 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 278.182 0 278.182 0
FAKTORİNG BORÇLARI
14 57.856 0 57.856 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 4.799 123 4.922 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 143.965 0 143.965 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
17 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
18 6.439 0 6.439 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.168 0 1.168 0
Genel Karşılıklar
5.176 0 5.176 0
Diğer Karşılıklar
95 0 95 0
CARİ VERGİ BORCU
19 787 0 787 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 7.899 0 7.899 0
ARA TOPLAM
499.927 123 500.050 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
46.576 0 46.576 0 0
Ödenmiş Sermaye
20 80.000 0 80.000 0
Sermaye Yedekleri
12.901 0 12.901 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
12.901 0 12.901 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21 5.086 0 5.086 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
22 6.972 0 6.972 0 0
Yasal Yedekler
2.059 0 2.059 0
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.913 0 4.913 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
-58.383 0 -58.383 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
23 -16.327 0 -16.327 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-42.056 0 -42.056 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
546.503 123 546.626 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5 30.407 0 30.407 0
ALINAN TEMİNATLAR
5 2.990.777 0 2.990.777 0
VERİLEN TEMİNATLAR
24 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
25 103.577 0 103.577 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
103.577 0 103.577 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
5 2.434.445 5.332 2.439.777 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.559.206 5.332 5.564.538 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823133


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.