KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.01.2019 - 18:25
KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
5.045 -9.902
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
52.004 29.404
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-40.207 -31.476
Kiralama Giderleri
-1.207 -1.177
Alınan Temettüler
14 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.984 6.730
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 2.607
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 463 783
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.326 -6.451
Ödenen Vergiler
20 -12 -7
Diğer
36 -5.668 -10.315
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.664 -23.330
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
31.159 -115.625
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.355 1.404
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-6.693 25.816
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-5.354 -3.641
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-27.169 69.431
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.748 -715
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.619 -33.232
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
9 -5.305 -8
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9 0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 -26 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
10 -152 -226
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.483 -234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
195.311 123.596
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-190.098 -114.613
İhraç Edilen Sermaye Araçları
21 5.000 25.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
10.213 33.983
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.111 517
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 918 291
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 4.029 808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.032 55.712 21.706 21.922
FAKTORİNG GELİRLERİ
28 66.032 55.712 21.706 21.922
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
58.919 48.646 19.482 18.586
İskontolu
28.599 24.184 11.117 9.539
Diğer
30.320 24.462 8.365 9.047
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.113 7.066 2.224 3.336
İskontolu
6.755 6.621 2.102 3.225
Diğer
358 445 122 111
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -57.703 -40.006 -22.329 -15.653
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-41.230 -30.530 -15.631 -11.740
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-375 -382 0 -280
Finansal Kiralama Giderleri
-1.207 -1.177 -389 -265
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.704 -6.612 -5.491 -2.858
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.187 -1.305 -818 -510
BRÜT KAR (ZARAR)
8.329 15.706 -623 6.269
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -10.481 -9.065 -3.544 -3.136
Personel Giderleri
-7.464 -6.499 -2.449 -2.252
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-193 -153 -64 -51
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.824 -2.413 -1.031 -833
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.152 6.641 -4.167 3.133
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 841 1.650 189 301
Bankalardan Alınan Faizler
194 46 180 41
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlardan
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenlerden
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
14 14 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 626 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
55 0 0 0
Diğer
578 964 9 260
KARŞILIKLAR
32 -2.401 -4.539 -277 -1.967
Özel Karşılıklar
-2.401 -4.539 -277 -1.967
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -6.922 -2.561 -4.496 -369
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -736 0 174
Kambiyo İşlemleri Zararı
-6.872 -1.805 -4.447 -543
Diğer
-50 -20 -49 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.634 1.191 -8.751 1.098
BİRLEŞME KARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.634 1.191 -8.751 1.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 2.390 -1.022 1.936 -194
Cari Vergi Karşılığı
0 -1.022 0 -194
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.390 0 1.936 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-8.244 169 -6.815 904
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35 -8.244 169 -6.815 904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.244 169 -6.815 904
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.244 169
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.982 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9-22 4.982 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.023 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.262 169


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 2.508 1.926 4.434 1.295 2 1.297
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.103 1.926 4.029 916 2 918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 405 0 405 379 0 379
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
6 397.019 0 397.019 423.014 0 423.014
Faktoring Alacakları
369.266 0 369.266 395.861 0 395.861
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
299.026 0 299.026 329.507 0 329.507
Diğer Faktoring Alacakları
70.240 0 70.240 66.354 0 66.354
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar (Net)
6 27.753 0 27.753 27.153 0 27.153
Takipteki Faktoring Alacakları
50.857 0 50.857 48.321 0 48.321
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-23.104 0 -23.104 -21.168 0 -21.168
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 45.517 0 45.517 35.474 0 35.474
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 260 0 260 185 0 185
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
20 12 0 12 8 0 8
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 10.031 0 10.031 7.682 0 7.682
DİĞER AKTİFLER
8,11,13 14.922 0 14.922 13.092 0 13.092
ARA TOPLAM
470.269 1.926 472.195 480.750 2 480.752
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
2.010 0 2.010 2.010 0 2.010
Satış Amaçlı
2.010 0 2.010 2.010 0 2.010
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
472.279 1.926 474.205 482.760 2 482.762
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
14 240.998 0 240.998 266.769 0 266.769
FAKTORİNG BORÇLARI
17 1.219 0 1.219 7.912 0 7.912
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
15 5.545 16.441 21.986 6.515 14.008 20.523
Finansal Kiralama Borçları
7.011 17.387 24.398 8.671 15.060 23.731
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.466 -946 -2.412 -2.156 -1.052 -3.208
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 118.663 0 118.663 100.746 0 100.746
Bonolar
103.790 0 103.790 96.008 0 96.008
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
14.873 0 14.873 4.738 0 4.738
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
19 1.402 0 1.402 1.181 0 1.181
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.277 0 1.277 1.056 0 1.056
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
125 0 125 125 0 125
CARİ VERGİ BORCU
18 662 0 662 653 0 653
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 7.206 0 7.206 4.647 0 4.647
ARA TOPLAM
375.695 16.441 392.136 388.423 14.008 402.431
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
82.069 0 82.069 80.331 0 80.331
Ödenmiş Sermaye
21 80.000 0 80.000 75.000 0 75.000
Sermaye Yedekleri
12.901 0 12.901 12.901 0 12.901
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
12.901 0 12.901 12.901 0 12.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22 7.876 0 7.876 2.894 0 2.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
23 6.934 0 6.934 6.912 0 6.912
Yasal Yedekler
2.021 0 2.021 1.999 0 1.999
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.913 0 4.913 4.913 0 4.913
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-25.642 0 -25.642 -17.376 0 -17.376
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 -17.398 0 -17.398 -17.830 0 -17.830
Dönem Net Kâr veya Zararı
-8.244 0 -8.244 454 0 454
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
457.764 16.441 474.205 468.754 14.008 482.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000 0 0 0 0 -132 0 0 0 0 6.912 -4.929 0 51.851
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
21 50.000 0 0 0 0 -132 0 0 0 0 6.912 -4.929 0 51.851
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 169
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 12.901 0 0 0 0 0 0 0 -12.901 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 12.901 0 0 0 0 0 0 0 -12.901 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000 0 0 12.901 0 -132 0 0 0 0 6.912 -17.830 169 77.020
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
21 75.000 0 0 12.901 3.046 -152 0 0 0 0 6.912 -17.376 0 80.331
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
21 75.000 0 0 12.901 3.046 -152 0 0 0 0 6.912 -17.376 0 80.331
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 4.982 0 0 0 0 0 0 0 0 4.982
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.244 -8.244
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 -22 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 -22 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000 0 0 12.901 8.028 -152 0 0 0 0 6.934 -17.398 -8.244 82.069


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 379.540 0 379.540 409.095 0 409.095
ALINAN TEMİNATLAR
6 8.240.644 0 8.240.644 6.327.697 0 6.327.697
VERİLEN TEMİNATLAR
25 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
26 133.865 0 133.865 87.800 0 87.800
Cayılamaz Taahhütler
133.865 0 133.865 87.800 0 87.800
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
6 6.131.320 3.684 6.135.004 5.233.394 3.073 5.236.467
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
14.885.369 3.684 14.889.053 12.057.986 3.073 12.061.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.