KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:44
KAP ***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.429 -735
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9-22 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.429 -735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000 -132 6.912 1.999 4.913 -4.929 -4.929 51.851
Yeni Bakiye
21 50.000 -132 6.912 1.999 4.913 -4.929 -4.929 51.851
Dönem Net Karı (Zararı)
-735 -735 -735
Kar Dağıtımı
24 12.901 12.901 0 -12.901 -12.901 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
12.901 12.901 -12.901 -12.901 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 12.901 12.901 -132 6.912 1.999 0 4.913 -735 -17.830 -18.565 0 51.116
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 75.000 12.901 12.901 3.046 -152 6.912 1.999 4.913 -17.376 -17.376 80.331
Yeni Bakiye
21 75.000 12.901 12.901 3.046 -152 6.912 1.999 4.913 -17.376 -17.376 80.331
Dönem Net Karı (Zararı)
-1.429 -1.429 -1.429
Kar Dağıtımı
24 22 22 0 -22 -22 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
22 22 -22 -22 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000 12.901 12.901 3.046 -152 6.934 2.021 0 4.913 -1.429 -17.398 -18.827 0 78.902


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
-8.856 -8.923
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27.508 16.906
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-30.711 -19.448
Kiralama Giderleri
-818 -912
Alınan Temettüler
14 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.805 3.948
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 935
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 456 613
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.848 -4.181
Ödenen Vergiler
20 -10 -250
Diğer
36 -5.252 -6.534
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
29.013 7.748
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
20.894 -59.570
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
155 445
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-7.434 1.411
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.134 -1.228
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.681 66.205
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.851 485
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
20.157 -1.175
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -5.105 8
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9 0 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 -26 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
10 -114 -226
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.245 -218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
117.792 66.013
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-128.243 -63.864
İhraç Edilen Sermaye Araçları
21 0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-10.451 2.149
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.461 756
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 918 291
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 5.379 1.047


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.326 33.790 22.178 19.707
FAKTORİNG GELİRLERİ
28 44.326 33.790 22.178 19.707
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
39.437 30.060 19.862 17.658
İskontolu
17.482 14.645 9.439 7.798
Diğer
21.955 15.415 10.423 9.860
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.889 3.730 2.316 2.049
İskontolu
4.653 3.396 2.212 1.900
Diğer
236 334 104 149
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -35.374 -24.353 -19.161 -13.375
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-25.599 -18.790 -14.078 -10.513
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-375 -102 -156 -102
Finansal Kiralama Giderleri
-818 -912 -404 -447
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.213 -3.754 -3.848 -1.917
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.369 -795 -675 -396
BRÜT KAR (ZARAR)
8.952 9.437 3.017 6.332
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -6.937 -5.929 -3.617 -3.024
Personel Giderleri
-5.015 -4.247 -2.617 -2.139
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-129 -102 -65 -51
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.793 -1.580 -935 -834
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
2.015 3.508 -600 3.308
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 652 1.349 191 401
Bankalardan Alınan Faizler
14 5 12 3
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
14 14 14 14
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 626 0 0
Türev Finansal İşlemlerden
0 626 0 0
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
55 0 0 0
Diğer
569 704 165 384
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
32 -2.124 -2.572 -427 -1.172
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -2.426 -2.192 -1.265 -232
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -910 0 261
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.425 -1.262 -1.265 -493
Diğer
-1 -20 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.883 93 -2.101 2.305
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.883 93 -2.101 2.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 454 -828 480 -1.285
Cari Vergi Karşılığı
0 -250 0 -250
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -578 0 -1.035
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
454 0 480 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-1.429 -735 -1.621 1.020
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35 -1.429 -735 -1.621 1.020
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
-1.429 -735 -1.621 1.020
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2 0 2 1 0 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
4 5.356 21 5.377 915 2 917
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 405 0 405 379 0 379
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 385.855 0 385.855 395.861 0 395.861
İskontolu Faktoring Alacakları
328.509 0 328.509 329.507 0 329.507
Yurt İçi
337.080 0 337.080 336.470 0 336.470
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-8.571 0 -8.571 -6.963 0 -6.963
Diğer Faktoring Alacakları
57.346 0 57.346 66.354 0 66.354
Yurt İçi
57.346 0 57.346 66.354 0 66.354
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
8 5.773 0 5.773 5.756 0 5.756
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 27.834 0 27.834 27.153 0 27.153
Takipteki Faktoring Alacakları
50.670 0 50.670 48.321 0 48.321
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-22.836 0 -22.836 -21.168 0 -21.168
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 40.411 0 40.411 35.474 0 35.474
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 252 0 252 185 0 185
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
252 0 252 185 0 185
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 710 0 710 720 0 720
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
20 10 0 10 8 0 8
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 8.136 0 8.136 7.682 0 7.682
DİĞER AKTİFLER
13 6.917 0 6.917 6.616 0 6.616
ARA TOPLAM
481.661 21 481.682 480.750 2 480.752
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
2.010 0 2.010 2.010 0 2.010
Satış Amaçlı
2.010 0 2.010 2.010 0 2.010
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
483.671 21 483.692 482.760 2 482.762
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
14 278.926 0 278.926 266.769 0 266.769
FAKTORİNG BORÇLARI
17 478 0 478 7.912 0 7.912
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 5.881 13.878 19.759 6.515 14.008 20.523
Finansal Kiralama Borçları
7.564 14.757 22.321 8.671 15.060 23.731
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.683 -879 -2.562 -2.156 -1.052 -3.208
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 90.295 0 90.295 100.746 0 100.746
Bonolar
85.551 0 85.551 96.008 0 96.008
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.744 0 4.744 4.738 0 4.738
DİĞER BORÇLAR
17 7.228 0 7.228 4.643 0 4.643
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
17 6.102 0 6.102 4 0 4
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18 635 0 635 653 0 653
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
19 1.367 0 1.367 1.181 0 1.181
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.242 0 1.242 1.056 0 1.056
Diğer Karşılıklar
125 0 125 125 0 125
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
20 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
390.912 13.878 404.790 388.423 14.008 402.431
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
78.902 0 78.902 80.331 0 80.331
Ödenmiş Sermaye
21 75.000 0 75.000 75.000 0 75.000
Sermaye Yedekleri
12.901 0 12.901 12.901 0 12.901
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
12.901 0 12.901 12.901 0 12.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22 2.894 0 2.894 2.894 0 2.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
23 6.934 0 6.934 6.912 0 6.912
Yasal Yedekler
2.021 0 2.021 1.999 0 1.999
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.913 0 4.913 4.913 0 4.913
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-18.827 0 -18.827 -17.376 0 -17.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -17.398 0 -17.398 -17.830 0 -17.830
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.429 0 -1.429 454 0 454
PASİF TOPLAMI
469.814 13.878 483.692 468.754 14.008 482.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 353.525 0 353.525 409.095 0 409.095
ALINAN TEMİNATLAR
6 7.752.651 0 7.752.651 6.327.697 6.327.697
VERİLEN TEMİNATLAR
25 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
26 108.085 0 108.085 87.800 0 87.800
Cayılamaz Taahhütler
108.085 0 108.085 87.800 0 87.800
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
6 5.858.617 3.731 5.862.348 5.233.394 3.073 5.236.467
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
14.072.878 3.731 14.076.609 12.057.986 3.073 12.061.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701636


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.