KAP ***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 19:12
KAP ***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 224.508.621 143.742.603 129.068.485 111.444.229
Satışların Maliyeti
24.2 -139.239.452 -107.610.949 -83.111.306 -84.070.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.269.169 36.131.654 45.957.179 27.374.145
BRÜT KAR (ZARAR)
85.269.169 36.131.654 45.957.179 27.374.145
Genel Yönetim Giderleri
26.1 -36.670.777 -15.891.048 -16.160.795 -8.677.903
Pazarlama Giderleri
26.2 -8.062.311 -5.929.805 -2.081.117 -3.246.372
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26.3 -2.141.666 -2.639.544 -1.378.741 -1.328.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.1 13.101.960 24.109.415 8.070.874 8.077.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.2 -30.032.490 -30.742.447 -21.511.383 -19.704.240
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.463.885 5.038.225 12.896.017 2.494.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28.1 137.526.398 4.487.923 103.689.414 3.927.850
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28.2 -3.851 -13.290 -3.851 -13.290
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
158.986.432 9.512.858 116.581.580 6.409.410
Finansman Gelirleri
29.1 21.773.022 25.415.816 15.545.428 20.466.172
Finansman Giderleri
29.2 -13.769.028 -10.989.646 -5.090.400 -5.222.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.990.426 23.939.028 127.036.608 21.653.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.584.246 -1.794.772 -1.252.898 -530.803
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -19.886.334 -5.287.048 1.586.017 -2.832.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 302.088 3.492.276 -2.838.915 2.301.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
147.406.180 22.144.256 125.783.710 21.122.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
147.406.180 22.144.256 125.783.710 21.122.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31 147.406.180 22.144.256 125.783.710 21.122.363
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.849.765 16.270.132
Dönem Karı (Zararı)
31 147.406.180 22.144.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
147.406.180 22.144.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.898.309 2.658.044
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 - 16 - 17 5.495.930 5.102.461
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
66.622 1.039.023
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.2 66.622 11.682
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.2 0 1.027.341
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.441.922 1.840.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 667.702 1.433.004
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -3.109.624 407.048
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.716.851 -1.831.216
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.025.091 -1.409.671
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27.2 1.390.358 702.658
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27.2 -2.082.118 -1.124.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -302.088 -3.492.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.658.106 -8.532.168
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -251.945.793 -135.651.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 42.251.613 27.321.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-106.340 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
42.357.953 27.321.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 716.830 -1.344.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
716.830 -1.344.333
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -106.226.174 670.656
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -74.889.279 7.895.810
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 34.108.736 -4.597.798
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.009.723 -12.136.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.099.013 7.538.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 5.922.092 3.416.377
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 49.987.877 -25.176.447
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44.923.560 -22.655.333
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.064.317 -2.521.114
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 240.264.655 118.383.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.848.663 549.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 - 22 -12.527.951 254.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 -320.712 294.885
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
71.849.765 16.270.132
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.044.180 -1.764.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.545 18.248
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 4.545 18.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.048.725 -1.782.646
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -8.471.828 -1.002.780
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -576.897 -779.866
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.075.444 -4.005.170
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.167.003 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.5 231.167.003 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
23.1 8.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.754.013 -5.414.841
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -4.754.013 -5.414.841
Ödenen Temettüler
23.3 -67.362.637 0
Ödenen Faiz
29.2 -171.547 -269.673
Alınan Faiz
29.1 5.196.638 1.679.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
234.881.029 10.500.564
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
234.881.029 10.500.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 219.261.761 98.054.275
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 454.142.790 108.554.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 454.142.790 219.261.761
Finansal Yatırımlar
6 331.195.750 82.099.827
Ticari Alacaklar
8 49.435.308 89.671.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
106.340 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
49.328.968 89.671.425
Diğer Alacaklar
9 2.361.303 3.076.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.361.303 3.076.892
Türev Araçlar
22 6.494.300 0
Stoklar
11 239.836.717 133.610.543
Peşin Ödenmiş Giderler
13 121.373.360 46.536.900
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.179.818 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
68.193.542 46.536.900
Diğer Dönen Varlıklar
12 8.408.616 2.374.965
ARA TOPLAM
1.213.248.144 576.632.313
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.213.248.144 576.632.313
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 11.724.451 8.874.581
Diğer Alacaklar
9 529.950 531.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529.950 531.191
Maddi Duran Varlıklar
16 16.421.028 9.552.290
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 2.433.617 124.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 13.743.812 14.506.342
Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.910.432 10.857.613
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 10.550.565 10.265.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.313.855 54.711.517
TOPLAM VARLIKLAR
1.279.561.999 631.343.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 105.360 82.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.747.683 3.588.199
Ticari Borçlar
8 59.366.718 23.867.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.243.802 234.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
56.122.916 23.633.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 15.297.930 9.375.838
Diğer Borçlar
9 50.999.684 5.001.475
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
44.923.560 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.076.124 5.001.475
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 356.320.523 106.551.017
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 5.747.111 3.726.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.899.443 24.039.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 21.444.073 19.795.546
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.455.370 4.244.282
ARA TOPLAM
515.484.452 176.233.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
515.484.452 176.233.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 367.190 1.435.992
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 20.865.544 30.370.395
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.602.176 11.338.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 8.963.700 8.379.409
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.638.476 2.959.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.834.910 43.144.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
548.319.362 219.378.468
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
731.242.637 411.965.362
Ödenmiş Sermaye
23.1 58.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.5 231.167.003 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.723 -48.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.723 -48.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.4 18.723 -48.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.2 11.600.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.3 283.050.731 157.948.690
Net Dönem Karı veya Zararı
31 147.406.180 202.064.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
731.242.637 411.965.362
TOPLAM KAYNAKLAR
1.279.561.999 631.343.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -6.156 600.000 84.818.149 114.530.541 209.942.534 0 209.942.534
Transferler
23.3 1.400.000 113.130.541 -114.530.541 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.930 22.144.256 22.144.256 0 22.144.256
Dönem Karı (Zararı)
31 22.144.256 22.144.256 0 22.144.256
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.4 1.930 1.930 0 1.930
Sermaye Arttırımı
23.1 40.000.000 -40.000.000 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -4.226 2.000.000 157.948.690 22.144.256 232.088.720 0 232.088.720
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -48.006 2.000.000 157.948.690 202.064.678 411.965.362 0 411.965.362
Transferler
23.2 - 23.3 9.600.000 192.464.678 -202.064.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.729 147.406.180 147.472.909 147.472.909
Dönem Karı (Zararı)
31 147.406.180 147.406.180 147.406.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.4 66.729 66.729 66.729
Sermaye Arttırımı
23.1 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000
Kar Payları
23.3 -67.362.637 -67.362.637 0 -67.362.637
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23.5 231.167.003 231.167.003 0 231.167.003
Dönem Sonu Bakiyeler
58.000.000 231.167.003 18.723 11.600.000 283.050.731 147.406.180 731.242.637 0 731.242.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
147.406.180 22.144.256 125.783.710 21.122.363
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.729 1.930 32.553 70.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 83.411 2.413 40.691 87.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.682 -483 -8.138 -17.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -16.682 -483 -8.138 -17.574
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.729 1.930 32.553 70.294
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.472.909 22.146.186 125.816.263 21.192.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
147.472.909 22.146.186 125.816.263 21.192.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186687


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: 0,00% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9095 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8723 29.11.2023 Yüksek 28,9309
Açılış: 28,9046
31,8390 Değişim: 0,18%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.902,34 Değişim: 0,28%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.