KAP ***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2023 - 18:16
KAP ***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 25.750.000 7.120.331 -686.234 2.210.052 599.502 66.443.579 101.437.230 -16.366 101.420.864
Transferler
66.443.579 -66.443.579
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.190 21.560 -21.560 63.325.537 62.866.347 8.679 62.875.026
Dönem Karı (Zararı)
21.560 -21.560 63.325.537 63.325.537 6.600 63.332.137
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.190 -459.190 2.079 -457.111
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.750.000 7.120.331 -1.145.424 2.231.612 67.021.521 63.325.537 164.303.577 -7.687 164.295.890
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.250.000 7.120.331 -5.094.760 5.232.384 12.520.749 153.157.016 250.185.720 13.799 250.199.519
Transferler
7.628.756 145.528.260 -153.157.016
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.528 166.312.257 166.126.729 -7.587 166.119.142
Dönem Karı (Zararı)
166.312.257 166.312.257 -7.683 166.304.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.528 -185.528 96 -185.432
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.408.243 -7.408.243 -7.408.243
Dönem Sonu Bakiyeler
19 77.250.000 -7.408.243 7.120.331 -5.280.288 12.861.140 158.049.009 166.312.257 408.904.206 6.212 408.910.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.103.135 8.322.272
Dönem Karı (Zararı)
166.304.574 63.332.137
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
166.304.574 63.332.137
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.299.592 21.203.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 1.734.877 1.375.344
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9-13 427.281 77.675
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 473.101 153.454
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -45.820 -75.779
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16-17 1.189.732 1.856.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.596.916 1.856.215
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.407.184 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7-14-26 4.106.571 117.840
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14-26 3.640.061 203.523
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -122.003 -90.505
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 588.513 4.822
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 16.029.618 17.823.795
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -188.487 -46.884
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -188.487 -46.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-267.657.421 -59.206.317
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -166.244.701 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -40.409.002 -70.699.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.951.299 -16.202.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -35.457.703 -54.496.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 -4.952.395 -258.175
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -164.906 -2.020.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.787.489 1.761.984
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.104.244 -13.195.148
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -26.228.219 5.590.516
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -27.364.590 33.308.116
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 415.311 -3.414.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -27.779.901 36.722.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.452.381 1.882.218
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 984.585 -45.697
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.778 1.545
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 987.363 -47.242
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 12.420.055 -10.696.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.211.291 -5.092.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -2.211.291 -5.091.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 0 -1.043
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-78.053.255 25.329.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -3.734.754 -271.838
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -18.315.126 -16.735.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.257.452 -1.496.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-25 214.788 59.320
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-25 214.788 59.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -6.472.240 -1.555.585
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.458.690 -1.546.256
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.550 -9.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.903.861 24.505.570
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 -7.408.243 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 -7.408.243 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 63.381.861 32.341.558
Kredilerden Nakit Girişleri
14 62.870.193 32.341.558
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
14 511.668 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -7.418.621 -7.671.122
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -7.418.621 -7.671.122
Ödenen Faiz
26 -4.705.944 -172.370
Alınan Faiz
25 54.808 7.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.456.726 31.331.577
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.456.726 31.331.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 89.951.488 24.653.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.494.762 55.985.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.494.762 89.951.488
Finansal Yatırımlar
5 216.081.951 49.837.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 216.081.951 49.837.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 216.081.951 49.837.250
Ticari Alacaklar
6-7 176.884.598 137.516.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 77.081.370 72.341.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 99.803.228 65.174.684
Diğer Alacaklar
6-8 8.830.119 3.877.724
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 334.865 169.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.495.254 3.707.765
Stoklar
9 119.562.298 103.412.234
Peşin Ödenmiş Giderler
6-13 30.682.717 4.520.076
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 30.682.717 4.519.094
Diğer Dönen Varlıklar
18 5.044.517 2.833.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 5.044.517 2.833.226
ARA TOPLAM
584.580.962 391.948.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
584.580.962 391.948.477
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.207 3.207
Maddi Duran Varlıklar
10 17.215.297 12.263.309
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.132.334 1.301.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 432.515 504.274
Diğer Haklar
12 359.212 388.007
Bilgisayar Yazılımları
12 73.303 99.378
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 16.889
Peşin Ödenmiş Giderler
13 91.293 46.446
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 91.293 46.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 9.733.138 4.361.781
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.607.784 18.480.518
TOPLAM VARLIKLAR
613.188.746 410.428.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 751.858 1.273.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 751.858 1.273.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 551.517 561.230
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 200.341 712.009
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 30.586.331 4.035.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 30.586.331 4.035.786
Banka Kredileri
14 30.586.331 4.035.786
Ticari Borçlar
6-7 32.370.011 59.856.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.354.354 957.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 31.015.657 58.898.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.685.294 2.232.913
Diğer Borçlar
6-8 12.709.399 11.724.814
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 2.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.709.399 11.722.036
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 34.030.822 38.526.393
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 34.030.822 38.526.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 17.720.789 805.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 17.720.789 805.163
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 18.051.948 15.012.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
16-17 3.050.245 4.392.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.013.235 1.948.748
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.037.010 2.444.194
ARA TOPLAM
153.956.697 137.860.310
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.956.697 137.860.310
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 41.167.193 12.244.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 41.167.193 12.244.192
Banka Kredileri
14 41.069.257 11.822.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 97.936 421.478
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.154.438 10.124.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.154.438 10.124.974
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.321.631 22.369.166
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
204.278.328 160.229.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 408.904.206 250.185.720
Ödenmiş Sermaye
77.250.000 77.250.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.408.243 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.280.288 -5.094.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.280.288 -5.094.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.280.288 -5.094.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.861.140 5.232.384
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
158.049.009 12.520.749
Net Dönem Karı veya Zararı
166.312.257 153.157.016
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.212 13.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
408.910.418 250.199.519
TOPLAM KAYNAKLAR
613.188.746 410.428.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 314.379.808 296.697.946 163.475.093 168.962.312
Satışların Maliyeti
20 -221.763.299 -208.735.483 -101.634.020 -124.381.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.616.509 87.962.463 61.841.073 44.581.013
BRÜT KAR (ZARAR)
92.616.509 87.962.463 61.841.073 44.581.013
Genel Yönetim Giderleri
21 -9.522.212 -4.994.154 -4.700.782 -2.622.999
Pazarlama Giderleri
21 -12.306.918 -15.596.596 -4.680.190 -9.200.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 60.719.353 32.196.947 50.301.162 18.437.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -20.345.726 -16.867.888 -14.866.331 -9.406.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.161.006 82.700.772 87.894.932 41.788.477
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 72.048.254 55.275 61.373.828 49.829
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -887 0 -887
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
183.209.260 82.755.160 149.268.760 41.837.419
Finansman Gelirleri
26 13.921.176 9.552.642 10.537.819 5.502.509
Finansman Giderleri
26 -14.796.244 -11.151.869 -11.048.986 -6.090.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.334.192 81.155.933 148.757.593 41.249.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.029.618 -17.823.796 -15.108.344 -8.935.810
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -21.354.618 -17.878.314 -17.205.714 -9.027.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 5.325.000 54.518 2.097.370 91.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
166.304.574 63.332.137 133.649.249 32.314.075
DÖNEM KARI (ZARARI)
166.304.574 63.332.137 133.649.249 32.314.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -7.683 6.600 -971 11.637
Ana Ortaklık Payları
166.312.257 63.325.537 133.650.220 32.302.438
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-185.432 -457.111 -584.674 -297.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-231.789 -571.389 -730.841 -371.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 46.357 114.278 146.167 74.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 46.357 114.278 146.167 74.281
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-185.432 -457.111 -584.674 -297.125
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.119.142 62.875.026 133.064.575 32.016.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.779 4.600 -612 7.597
Ana Ortaklık Payları
166.126.921 62.870.426 133.065.187 32.009.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186094


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9150 Değişim: 0,11%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,1793 Değişim: -0,11%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2583
Açılış: 31,2145
1.877,58 Değişim: 0,15%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.879,12
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.