KAP ***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 18:34
KAP ***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SAYAS*** SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 -119.503 1.110.513 -548.347 -15.557.721 17.627.213 -240.307 17.386.906
Transferler
-15.557.721 15.557.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
304.218 866.066 1.170.284 -77.989 1.092.295
Dönem Karı (Zararı)
866.066 866.066 -79.602 786.464
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
304.218 304.218 1.613 305.831
Dönem Sonu Bakiyeler
25.750.000 -128.060 7.120.331 184.715 1.110.513 -16.106.068 866.066 18.797.497 -318.296 18.479.201
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 25.750.000 -360.560 7.120.331 -69.595 1.117.222 -16.307.202 -486.832 16.763.364 -71.744 16.691.620
Transferler
-486.832 486.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.910 828.326 726.416 -15.216 711.200
Dönem Karı (Zararı)
828.326 828.326 -14.897 813.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.910 -101.910 -319 -102.229
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.750.000 -360.560 7.120.331 -171.505 1.117.222 -16.794.034 828.326 17.489.780 -86.960 17.402.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.600.135 255.549
Dönem Karı (Zararı)
813.429 786.464
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
813.429 786.464
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.262.511 2.122.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 1.299.203 1.435.486
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-8 -55.182 663.935
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.998 135.979
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -47.184 527.956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-16 548.437 -498.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 525.437 186.792
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 23.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-685.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 95.299 474.780
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
476.255
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 17.460 16.186
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 77.839 -17.661
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-263.846 19.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -361.400 27.573
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -361.400 27.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.601.287 -2.653.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.331.083 1.756.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.992.616 746.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.661.533 1.009.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.005 -138.848
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-147 -138.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.858
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 4.339.958 -3.536.509
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 6.633.100 -3.031.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.351.260 7.005.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -58.706 71.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.292.554 6.933.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 554.720 274.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.346.157 -5.015.269
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.776 -5.254.899
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.347.933 239.630
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-844.706 659.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.854 -626.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-172.854 -626.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.525.347 255.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -74.788
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.877.195 73.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-23 2.033.247 366.373
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-23 2.033.247 366.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11-23 -156.052 -293.062
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-23 -156.052 -287.257
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-865.000 -1.040.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-957.967 78.197
Kredilerden Nakit Girişleri
-957.967
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
78.197
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
99.180 -634.642
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
491.656 -368.543
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-392.476 -266.099
Ödenen Faiz
-6.213 -483.834
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-587.940 -711.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-587.940 -711.419
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.158.302 1.175.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 570.362 464.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 570.362 1.158.302
Ticari Alacaklar
6-7 7.990.209 4.728.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.971.346 1.054.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.018.863 3.674.764
Diğer Alacaklar
711.676 628.671
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 364.392 281.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
347.284 347.137
Stoklar
8 14.561.215 18.853.989
Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 3.644.928 10.278.075
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.590.782 9.751.677
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.054.146 526.398
Diğer Dönen Varlıklar
444.377 271.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
444.377 271.523
ARA TOPLAM
27.922.767 35.919.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.922.767 35.919.527
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 6.295.624 8.857.475
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 1.630.443
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 6.295.624 7.227.032
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 32.469 71.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 894.778 1.108.962
Diğer Haklar
11 336.488 397.060
Bilgisayar Yazılımları
11 128.101 149.449
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 430.189 562.453
Peşin Ödenmiş Giderler
12 141 95
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 141 95
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.010.685 1.718.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.233.697 11.755.968
TOPLAM VARLIKLAR
37.156.464 47.675.495
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 74.495 466.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 74.495 466.970
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 27.687 77.180
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 46.808 389.790
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 1.716.456 2.680.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 1.716.456 2.680.636
Banka Kredileri
14 1.716.456 2.680.636
Ticari Borçlar
6-7 6.377.833 12.711.633
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 64.625 122.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.313.208 12.588.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 692.007 137.287
Diğer Borçlar
177.944 4.524.103
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.776
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
176.168 4.524.103
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 447.845 1.292.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 447.845 1.292.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
15-16 438.094 284.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 415.094 284.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 23.000
ARA TOPLAM
9.924.674 22.097.271
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.924.674 22.097.271
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 8.365.967 7.874.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 8.365.967 7.874.311
Banka Kredileri
14 8.365.967 7.874.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.463.003 1.012.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.463.003 1.012.293
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.828.970 8.886.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.753.644 30.983.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 17.489.780 16.763.364
Ödenmiş Sermaye
25.750.000 25.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-360.560 -360.560
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.120.331 7.120.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-171.505 -69.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-171.505 -69.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-171.505 -69.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.117.222 1.117.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.794.034 -16.307.202
Net Dönem Karı veya Zararı
828.326 -486.832
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-86.960 -71.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.402.820 16.691.620
TOPLAM KAYNAKLAR
37.156.464 47.675.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 62.587.780 19.126.992 30.338.197 12.200.054
Satışların Maliyeti
18 -56.242.335 -14.837.013 -27.178.100 -9.467.387
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.345.445 4.289.979 3.160.097 2.732.667
BRÜT KAR (ZARAR)
6.345.445 4.289.979 3.160.097 2.732.667
Genel Yönetim Giderleri
19-20 -1.481.599 -1.418.872 -661.949 -675.608
Pazarlama Giderleri
19-20 -2.018.420 -526.029 -1.325.270 -266.803
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19-20 -478.464 -269.365 -230.485 -142.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.495.856 1.540.729 1.251.220 795.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.949.877 -2.221.555 -1.069.116 -1.371.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.912.941 1.394.887 1.124.497 1.071.901
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 370.410 737.554 349.462 302.770
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -9.010 -9.010 -4.505 -4.505
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.274.341 2.123.431 1.469.454 1.370.166
Finansman Gelirleri
24 543.843 150.600 273.707 68.116
Finansman Giderleri
24 -2.268.602 -1.468.050 -1.023.072 -733.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
549.582 805.981 720.089 704.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
263.847 -19.517 166.891 -62.362
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 263.847 -19.517 166.891 -62.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
813.429 786.464 886.980 642.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
813.429 786.464 886.980 642.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.897 -79.602 -6.419 -32.689
Ana Ortaklık Payları
828.326 866.066 893.399 675.184
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.230 305.831 -42.718 79.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.064 392.091 -54.767 101.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 28.834 -86.260 12.049 -22.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 28.834 -86.260 12.049 -22.404
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.230 305.831 -42.718 79.432
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
711.199 1.092.295 844.262 721.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.577 -77.989 16.718 -32.594
Ana Ortaklık Payları
725.776 1.170.284 827.544 754.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868766


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3108 Değişim: -1,71%
Düşük 8,3059 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1107 Değişim: -1,56%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,61 Değişim: -0,51%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.