" />

KAP ***SAX*** SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 10:37
KAP ***SAX*** SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SAX*** SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.398.000 3.008.220 -4.783 11.222 -3.057.044 574.460 31.930.075 31.930.075
Transferler
4.783 574.460 -574.460 4.783 4.783
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.870.375 -1.870.375 -1.870.375
Dönem Sonu Bakiyeler
31.398.000 3.008.220 0 11.222 -2.482.584 -1.870.375 30.064.483 30.064.483
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.398.000 3.008.220 11.222 -2.482.584 -1.870.375 30.064.483 30.064.483
Transferler
-1.870.375 1.870.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.948 -81.948 -81.948
Dönem Sonu Bakiyeler
31.398.000 3.008.220 11.222 -4.352.959 -81.948 29.982.535 29.982.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-215.102 -2.385.521
Dönem Karı (Zararı)
-81.948 -1.870.375
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-81.948 -1.870.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-926.720 -1.713.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.12 19.390 133.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-120.436 1.193.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-120.436 1.193.123
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-825.674 -3.081.767
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-825.674 -3.081.767
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 100.653
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -63.357
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 4.785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
552.544 1.270.922
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 175.370
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.619 37.505.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.619 37.505.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
679.883 1.313.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
679.883 1.313.745
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-229.208 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.619 -37.813.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.619 -37.813.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.869 90.287
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
101.869 90.287
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-456.124 -2.312.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
241.022 -73.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.12 0 -13.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -13.936
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 0 -13.936
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
375.265 3.081.766
Alınan Faiz
375.265 3.081.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.163 682.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.163 682.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.208.788 17.526.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.368.951 18.208.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.495.917 18.404.789
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 35.049 33.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.049 33.430
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
12.952.459 13.632.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.25 12.952.459 13.632.342
Peşin Ödenmiş Giderler
273.360 44.152
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 273.360 44.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 446.867 205.845
Diğer Dönen Varlıklar
9 83.413 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
83.413
ARA TOPLAM
32.287.065 32.320.558
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.287.065 32.320.558
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 81.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 81.731
Maddi Duran Varlıklar
11 169.923 187.147
Tesis, Makine ve Cihazlar
113.907 125.518
Mobilya ve Demirbaşlar
22.279 23.731
Diğer Maddi Duran Varlıklar
33.737 37.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 23.405 27.926
Bilgisayar Yazılımları
23.405 27.926
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
7.402 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7.402 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
200.730 296.804
TOPLAM VARLIKLAR
32.487.795 32.617.362
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 45.229 43.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.229 43.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 864.499 762.630
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 864.499 762.630
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 30.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 0 30.671
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.595.532 1.715.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.595.532 1.715.968
ARA TOPLAM
2.505.260 2.552.879
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.505.260 2.552.879
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.505.260 2.552.879
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.982.535 30.064.483
Ödenmiş Sermaye
15 31.398.000 31.398.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.008.220 3.008.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 11.222 11.222
Yasal Yedekler
11.222 11.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -4.352.959 -2.482.584
Net Dönem Karı veya Zararı
-81.948 -1.870.375
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.982.535 30.064.483
TOPLAM KAYNAKLAR
32.487.795 32.617.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 0 1.472.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.472.380
BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.472.380
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.055.470 -1.426.006
Pazarlama Giderleri
18 -1.416 -422.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 144.562 17.016.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -14.896 -16.983.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-927.220 -343.476
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-927.220 -343.476
Finansman Gelirleri
857.310 933.097
Finansman Giderleri
-12.038 -207.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-81.948 381.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -10.386
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -10.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.948 371.276
DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.948 371.276
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.948 371.276
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.948 371.276
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.948 371.276http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678735


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8126 Değişim: -0,25%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6462 Değişim: -0,63%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.539,70 Değişim: 0,19%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.