;

KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 07:50
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350
Transferler
312.188 -312.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109.742 109.742 0 109.742
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.362.002 109.742 2.996.092 0 2.996.092
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 1.120.000 13 -14.993 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 884.200 697.435 4.162.627 0 4.162.627
Transferler
697.435 -697.435 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.332.518 2.332.518 0 2.332.518
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -899 -38.346 -39.245 0 -39.245
Dönem Sonu Bakiyeler
17 1.120.000 13 -15.892 1.182.432 -4.109 213.747 83.902 1.543.289 2.332.518 6.455.900 0 6.455.900


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.527.215 602.695
Dönem Karı (Zararı)
820.987 -9.527
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
820.987 -9.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
757.872 635.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 68.657 54.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -681
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.902 6.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 15.787 5.931
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 115 274
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
249.038 65.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -6.563 -13.651
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 261.561 79.443
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.960 -557
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4,2.1 421.240 481.932
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.668 29.859
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 3.668 29.859
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-633 -2.257
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -633 -2.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.052.938 -20.487
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-583.893 -624.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.990 62.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-588.883 -686.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.672 -138.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-99.672 -138.509
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.576.295 -38.973
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.331.951 49.053
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-676.758 198.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-676.758 198.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21.355 17.205
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.748 932
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.748 932
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
169.528 516.300
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.474.079 605.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -9.479 -2.170
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -43.657 -333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
264.781 -208.855
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.774 5.256
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,22 1.774 5.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
256.444 -227.762
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklan -227.762
Alınan Faiz
23 6.563 13.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.991.188 -509.165
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
17 -42.612 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 3.491.699 140.903
Kredilerden Nakit Girişleri
4 3.491.699 140.903
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.289.518 -575.994
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.274.416 -567.365
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -15.102 -8.629
Ödenen Faiz
4 -164.490 -69.940
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -3.891 -4.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-271.246 -115.325
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
176.172 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.074 -115.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.170.396 428.395
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.075.322 313.070


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.075.322 2.170.396
Finansal Yatırımlar
4 7.023 3.132
Ticari Alacaklar
5 2.780.993 2.218.391
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 0 4.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.780.993 2.213.401
Diğer Alacaklar
7 23.054 8.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 23.054 8.277
Türev Araçlar
29 0 3.668
Stoklar
8 5.480.311 3.903.250
Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.871 31.150
Diğer Dönen Varlıklar
16 730.634 645.742
ARA TOPLAM
11.116.208 8.984.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.116.208 8.984.006
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 120 117
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 26 45
Maddi Duran Varlıklar
11 9.794.426 8.701.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.939 3.853
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.364.552 692.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 5.323.993 3.812.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.486.056 13.210.157
TOPLAM VARLIKLAR
27.602.264 22.194.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.164.080 1.768.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.164.080 1.768.787
Banka Kredileri
4 3.106.623 1.716.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 57.457 52.754
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.760.779 1.438.203
Ticari Borçlar
5 3.845.684 3.958.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 lanmalar
4 10.122.893 8.791.882
Banka Kredileri
4 6.954.298 5.850.176
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 114.453 119.442
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 3.054.142 2.822.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 94.233 87.925
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.217.126 8.879.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.146.364 18.031.536
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.455.900 4.162.627
Ödenmiş Sermaye
17 1.120.000 1.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -15.892 -14.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 1.178.323 1.178.323
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.178.323 1.178.323
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 1.182.432 1.182.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 213.747 213.747
Diğer Yedekler
17 83.902 83.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.543.289 884.200
Net Dönem Karı veya Zararı
17 2.332.518 697.435
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.455.900 4.162.627
TOPLAM KAYNAKLAR
27.602.264 22.194.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 7.108.139 2.532.501
Satışların Maliyeti
18 -4.886.528 -1.954.701
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.221.611 577.800
BRÜT KAR (ZARAR)
2.221.611 577.800
Genel Yönetim Giderleri
19 -53.677 -20.948
Pazarlama Giderleri
19 -235.779 -81.018
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -223 -235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.348.268 218.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.600.850 -261.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.679.350 432.012
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.072 3.284
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -322 -656
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.680.100 434.640
Finansman Gelirleri
23 514.866 198.825
Finansman Giderleri
24 -1.373.979 -642.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
820.987 -9.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.511.531 119.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -352
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.511.531 119.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.332.518 109.742
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.332.518 109.742
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.332.518 109.742
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 2,08260000 0,09800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.332.518 109.742
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.332.518 109.742http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027608


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.