KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 06:17
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101
Transferler
1.064.180 -1.064.180 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.082 70.082 0 70.082
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 70.082 2.644.244 0 2.644.244
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350
Transferler
312.188 -312.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109.742 109.742 0 109.742
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.362.002 109.742 2.996.092 0 2.996.092


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
602.695 82.291
Dönem Karı (Zararı)
-9.527 -132.230
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.527 -132.230
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
635.212 231.536
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 54.919 20.385
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-681 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -681 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.205 1.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.931 1.539
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 274 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.235 27.956
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -13.651 -593
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 79.443 27.974
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-557 575
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 481.932 180.639
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29.859 1.042
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29.859 1.042
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.257 -25
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.257 -25
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.487 -14.050
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-624.506 -162.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
62.268 1.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-686.774 -163.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.509 -9.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-138.509 -9.098
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.973 140.693
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
49.053 3.493
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
198.011 53.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
198.011 53.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.205 1.586
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
932 -5.257
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
932 -5.257
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
516.300 -36.530
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
605.198 85.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.170 -2.280
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -333 -685
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-222.506 -246.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.256 -27
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,22 5.256 -27
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-227.762 -246.925
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -227.762 -246.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-495.514 183.256
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.903 721.055
Kredilerden Nakit Girişleri
4 140.903 721.055
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-575.994 -464.941
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -567.365 -464.941
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-8.629 0
Ödenen Faiz
4 -69.940 -77.278
Alınan Faiz
23 13.651 593
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -4.134 3.827
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.325 18.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.325 18.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
428.395 101.348
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
313.070 119.943


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 313.070 428.395
Finansal Yatırımlar
4 51.116 46.982
Ticari Alacaklar
1.317.301 700.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 212.277 37.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.105.024 663.151
Diğer Alacaklar
10.199 4.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.199 4.208
Stoklar
8 1.377.208 1.338.235
Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.641 15.457
Diğer Dönen Varlıklar
16 380.998 248.693
ARA TOPLAM
3.472.533 2.782.309
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.472.533 2.782.309
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 117 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 102 120
Maddi Duran Varlıklar
11 6.151.086 5.864.428
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 758 852
Peşin Ödenmiş Giderler
9 102.401 205.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.056.384 1.936.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.310.848 8.007.886
TOPLAM VARLIKLAR
11.783.381 10.790.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.566.165 1.558.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.566.165 1.558.803
Banka Kredileri
4 1.532.981 1.535.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 33.184 23.632
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.003.028 947.962
Ticari Borçlar
1.459.223 1.215.789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.459.223 1.215.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 27.394 21.589
Diğer Borçlar
3.247 2.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.247 2.315
Türev Araçlar
27 29.859 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.217.199 700.899
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.552 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 859 588
ARA TOPLAM
5.308.526 4.447.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.308.526 4.447.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.418.306 3.399.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.418.306 3.399.207
Banka Kredileri
4 3.326.636 3.313.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 91.670 85.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 60.457 56.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.478.763 3.455.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.787.289 7.903.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.996.092 2.886.350
Ödenmiş Sermaye
17 830.000 830.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -5.707 -5.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 191.559 191.559
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.362.002 1.049.814
Net Dönem Karı veya Zararı
17 109.742 312.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.996.092 2.886.350
TOPLAM KAYNAKLAR
11.783.381 10.790.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.532.501 1.004.689
Satışların Maliyeti
18 -1.954.701 -841.322
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
577.800 163.367
BRÜT KAR (ZARAR)
577.800 163.367
Genel Yönetim Giderleri
19 -20.948 -8.544
Pazarlama Giderleri
19 -81.018 -32.064
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -235 -237
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 218.214 97.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -261.801 -85.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
432.012 134.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.999 127
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -371 -27
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
434.640 134.506
Finansman Gelirleri
23 198.825 42.320
Finansman Giderleri
24 -642.992 -309.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.527 -132.230
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
119.269 202.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -352 -84
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 119.621 202.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.742 70.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.742 70.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
109.742 70.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,13220000 0,08440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.742 70.082
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
109.742 70.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932146


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.440 Değişim: -0,96% Hacim : 10.303 Mio.TL Son veri saati : 15:47
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5644 Değişim: 1,12%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3784 Değişim: 1,08%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
513,24 Değişim: 0,99%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.