KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2020 - 08:18
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 0 1.735.230
Transferler
225.000 163.253 209.153 -597.406 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
964.245 964.245 0 964.245
Kar Payları
-209.153 -209.153 0 -209.153
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.613 4.171 1.558 0 1.558
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -4.207 512.592 -4.109 191.559 1.787 964.245 2.491.880 0 2.491.880
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101
Transferler
1.064.180 -1.064.180 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.405 -54.405 0 -54.405
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 1.255.739 -14.366 -54.505 2.519.757 0 2.519.757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.063 1.680.526
Dönem Karı (Zararı)
-683.828 135.572
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-683.828 135.572
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.134.167 873.271
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 88.506 22.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.161 7.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.353 7.377
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -192 46
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
140.578 5.430
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.182 -17.833
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 141.866 21.090
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-106 2.173
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 946.297 839.699
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.042 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.042 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.417 -1.571
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -47.417 -1.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-198.070 677.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.368 -39.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.404 -100.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-309.772 61.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.783 541.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.783 541.277
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-535.869 -131.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-122.538 -121.693
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
376.846 373.282
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
376.846 373.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.464 1.664
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.292 -734
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.292 -734
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
384.470 54.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
252.269 1.686.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.521 -2.275
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -685 -3.227
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-415.962 -1.714.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-895 7.297
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,21 -895 7.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-465.274 -1.552.080
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -465.274 -1.552.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-21 50.207 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -169.846
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -169.846
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
192.754 109.174
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.939 -5.156
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.334.934 1.448.989
Kredilerden Nakit Girişleri
4 2.334.934 1.448.989
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.925.572 -711.423
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.925.572 -711.423
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
26 0 -329.976
Ödenen Temettüler
17 0 -209.153
Ödenen Faiz
4 -189.994 -101.329
Alınan Faiz
22 1.182 17.833
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -16.857 -611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.855 75.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.855 75.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 101.348 28.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 128.203 103.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 128.203 101.348
Finansal Yatırımlar
4 44.705 27.848
Ticari Alacaklar
755.107 497.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 51.052 99.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 704.055 397.564
Diğer Alacaklar
7 3.326 4.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.326 4.945
Türev Araçlar
27 0 1.042
Stoklar
8 1.262.116 751.535
Peşin Ödenmiş Giderler
9 24.879 12.137
Diğer Dönen Varlıklar
16 260.306 215.906
ARA TOPLAM
2.478.642 1.611.781
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.478.642 1.611.781
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 114 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 154 3.047
Maddi Duran Varlıklar
11 5.646.866 4.629.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 28.554 1.370
Peşin Ödenmiş Giderler
9 213.177 158.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.978.978 1.349.555
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.867.843 6.142.400
TOPLAM VARLIKLAR
10.346.485 7.754.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.664.813 2.198.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.664.813 2.198.740
Banka Kredileri
4 1.657.863 2.195.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.950 3.232
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 923.348 391.108
Ticari Borçlar
5 1.146.857 677.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.146.857 677.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 20.653 10.189
Diğer Borçlar
7 4.924 12.216
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.924 12.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 473.893 89.423
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 685
Kısa Vadeli Karşılıklar
408 616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 408 616
ARA TOPLAM
4.234.896 3.380.824
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.234.896 3.380.824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.539.523 1.739.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 3.539.523 1.739.795
Banka Kredileri
4 3.502.443 1.724.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 37.080 15.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 52.309 48.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 52.309 48.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.591.832 1.788.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.826.728 5.169.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.519.757 2.585.101
Ödenmiş Sermaye
17 830.000 830.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -5.707 -2.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.255.739 191.559
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -14.366 -6.540
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -54.405 1.064.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.519.757 2.585.101
TOPLAM KAYNAKLAR
10.346.485 7.754.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.088.411 1.956.225 1.225.225 695.450
Satışların Maliyeti
18 -2.488.174 -1.748.842 -949.616 -659.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
600.237 207.383 275.609 36.238
BRÜT KAR (ZARAR)
600.237 207.383 275.609 36.238
Genel Yönetim Giderleri
19 -31.480 -24.364 -13.657 -8.781
Pazarlama Giderleri
19 -95.779 -63.641 -34.505 -19.682
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -813 -506 -237 -160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 387.333 198.173 152.484 83.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -364.720 -138.829 -187.929 -53.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
494.778 178.216 191.765 37.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 48.667 3.062 48.428 1.001
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.025 -1.271 -854 -154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
542.420 180.007 239.339 38.657
Finansman Gelirleri
22 236.460 55.524 137.433 56.725
Finansman Giderleri
23 -1.462.708 -99.959 -883.879 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-683.828 135.572 -507.107 95.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
629.423 828.673 253.718 370.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -13.342 0 -13.342
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 629.423 842.015 253.718 383.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.405 964.245 -253.389 465.598
DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.405 964.245 -253.389 465.598
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-54.405 964.245
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,60% Hacim : 16.754 Mio.TL Son veri saati : 13:08
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,8455 Değişim: 1,96%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,7112 Değişim: 2,90%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7168
Açılış: 16,2402
931,55 Değişim: 2,26%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.