KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 08:00
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 1.735.230
Transferler
17 597.406 -597.406
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
216.243 216.243 216.243
Dönem Sonu Bakiyeler
17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 595.022 216.243 1.951.473 1.951.473
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 2.585.101
Transferler
17 1.064.180 -1.064.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.082 70.082 70.082
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -3.113 -7.826 -10.939 -10.939
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 70.082 2.644.244 2.644.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.291 231.387
Dönem Karı (Zararı)
-132.230 6.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-132.230 6.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
231.536 50.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 20.385 2.667
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.539 11.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.539 11.227
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 197
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.956 12.872
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -593 -7.571
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 27.974 15.136
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
575 5.307
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 180.639 23.443
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.042 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 1.042 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25 308
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -25 308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.050 195.010
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.257 -57.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.051 -53.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.308 -4.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.098 -22.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.098 -22.317
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
140.693 91.598
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.493 55.372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.320 98.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.320 98.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.586 3.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.257 -7.529
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.257 -7.529
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-36.530 33.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
85.256 252.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.280 -5.055
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -685 -15.922
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-246.952 -244.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-27 -63
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,22 -27 -63
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-246.925 -106.439
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -246.925 -106.439
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9 0 -137.607
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9 0 -137.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.256 169.373
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
721.055 489.620
Kredilerden Nakit Girişleri
4 721.055 489.620
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-464.941 -338.557
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -464.941 -338.557
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
28 0 31.627
Ödenen Temettüler
17 0 0
Ödenen Faiz
4 -77.278 -32.430
Alınan Faiz
23 593 7.571
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 3.827 11.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.595 156.651
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.595 156.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 101.348 28.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 119.943 184.923


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 119.943 101.348
Finansal Yatırımlar
4 24.021 27.848
Ticari Alacaklar
643.097 497.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 98.405 99.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 544.692 397.564
Diğer Alacaklar
7 4.466 4.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.466 4.945
Türev Araçlar
29 0 1.042
Stoklar
8 610.844 751.535
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.644 12.137
Diğer Dönen Varlıklar
16 224.525 215.906
ARA TOPLAM
1.635.540 1.611.781
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.635.540 1.611.781
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 114 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.995 3.047
Maddi Duran Varlıklar
11 5.010.622 4.629.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.456 1.370
Peşin Ödenmiş Giderler
9 184.206 158.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.551.951 1.349.555
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.751.344 6.142.400
TOPLAM VARLIKLAR
8.386.884 7.754.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.539.829 2.198.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.539.829 2.198.740
Banka Kredileri
4 2.534.394 2.195.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.435 3.232
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 454.049 391.108
Ticari Borçlar
5 726.501 677.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 726.501 677.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 11.775 10.189
Diğer Borçlar
7 5.571 12.216
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.571 12.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 52.893 89.423
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 84 685
Kısa Vadeli Karşılıklar
465 616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 465 616
ARA TOPLAM
3.791.167 3.380.824
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.791.167 3.380.824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.903.753 1.739.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.903.753 1.739.795
Banka Kredileri
4 1.882.621 1.724.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 21.132 15.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 47.720 48.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.951.473 1.788.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.742.640 5.169.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.644.244 2.585.101
Ödenmiş Sermaye
17 830.000 830.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -5.707 -2.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 191.559 191.559
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.049.814 -6.540
Net Dönem Karı veya Zararı
70.082 1.064.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.644.244 2.585.101
TOPLAM KAYNAKLAR
8.386.884 7.754.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.004.689 626.302
Satışların Maliyeti
18 -841.322 -575.177
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
163.367 51.125
BRÜT KAR (ZARAR)
163.367 51.125
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.544 -8.576
Pazarlama Giderleri
19 -32.064 -22.228
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -237 -143
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 97.223 62.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -85.339 -22.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
134.406 60.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 127 352
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -27 -384
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
134.506 60.113
Finansman Gelirleri
23 42.320 14.494
Finansman Giderleri
24 -309.056 -67.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-132.230 6.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
202.312 209.603
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -84 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 202.396 209.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.082 216.243
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.082 216.243
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.082 216.243
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,08440000 0,26050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.082 216.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.082 216.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840563


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,7722 Değişim: 0,39%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5471 Değişim: 0,07%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
787,95 Değişim: 0,18%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.