KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:11
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824 1.137.824
Transferler
17 192.500 7.063 4.003 -203.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
597.406 597.406 597.406
Dönem Sonu Bakiyeler
17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 1.735.230
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230 1.735.230
Transferler
17 225.000 163.253 209.153 -597.406
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.064.180 1.064.180 1.064.180
Kar Payları
17 -209.153
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.000 -4.156 -5.156 -5.156
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 2.585.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.576 272.066
Dönem Karı (Zararı)
12.602 250.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.602 250.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
302.682 361.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 40.736 12.782
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
510 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 510 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.988 11.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 13.836 11.227
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 152 197
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
111.139 8.249
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -19.146 -20.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 129.710 22.125
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
575 6.686
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 140.347 328.247
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.042 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.042 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.996 1.247
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.996 1.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.186 -318.487
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.171 -88.193
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.550 -60.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.621 -27.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.038 -16.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-168.038 -16.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-191.823 -294.233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.714 -4.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
235.621 87.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
235.621 87.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.983 2.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.157 -1.344
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.157 -1.344
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
87.799 -3.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
243.098 294.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -6.295 -5.055
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -3.227 -17.328
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.109.196 -977.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.461 5.062
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,22 4.461 5.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.113.657 -984.795
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -2.113.657 -984.795
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 2.491
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.948.696 648.515
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.481.199 1.429.901
Kredilerden Nakit Girişleri
4 4.481.199 1.429.901
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.550.112 -718.144
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -2.550.112 -718.144
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
28 329.976 -6.514
Ödenen Temettüler
17 -209.153 0
Ödenen Faiz
4 -122.651 -54.283
Alınan Faiz
23 19.146 20.562
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 291 -23.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.076 -56.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.076 -56.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 28.272 84.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 101.348 28.272


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 101.348 28.272
Finansal Yatırımlar
4 27.848 28.139
Ticari Alacaklar
497.020 460.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 99.456 71.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 397.564 388.694
Diğer Alacaklar
4.945 331.978
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 0 329.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.945 2.002
Türev Araçlar
29 1.042 0
Stoklar
8 751.535 560.647
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.137 6.176
Diğer Dönen Varlıklar
16 215.906 67.550
ARA TOPLAM
1.611.781 1.483.362
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.611.781 1.483.362
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 114 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.047 3.198
Maddi Duran Varlıklar
11 4.629.676 2.169.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.370 1.098
Peşin Ödenmiş Giderler
9 158.638 196.282
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.349.555 297.686
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.142.400 2.667.768
TOPLAM VARLIKLAR
7.754.181 4.151.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.198.740 639.556
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.198.740 639.556
Banka Kredileri
4 2.195.508 639.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.232 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 391.108 215.544
Ticari Borçlar
677.847 316.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 677.847 316.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 10.189 7.206
Diğer Borçlar
12.216 3.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 12.216 3.646
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 89.423 1.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 685 3.227
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 616 877
ARA TOPLAM
3.380.824 1.188.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.380.824 1.188.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.739.795 1.186.329
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.739.795 1.186.329
Banka Kredileri
4 1.724.287 1.186.329
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 15.508 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 48.461 40.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.788.256 1.227.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.169.080 2.415.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.585.101 1.735.230
Ödenmiş Sermaye
17 830.000 605.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -2.594 -1.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 191.559 28.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -6.540 -2.384
Net Dönem Karı veya Zararı
17 1.064.180 597.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.585.101 1.735.230
TOPLAM KAYNAKLAR
7.754.181 4.151.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.763.745 2.178.954
Satışların Maliyeti
18 -2.448.314 -1.704.425
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
315.431 474.529
BRÜT KAR (ZARAR)
315.431 474.529
Genel Yönetim Giderleri
19 -38.729 -24.551
Pazarlama Giderleri
19 -85.226 -75.349
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -3.897 -1.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 221.964 608.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -163.467 -430.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.076 550.509
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 4.674 3.671
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.387 -4.642
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
249.363 549.538
Finansman Gelirleri
23 76.842 59.361
Finansman Giderleri
24 -313.603 -357.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.602 250.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.051.578 346.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -685 -3.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 1.052.263 349.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.064.180 597.406
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.064.180 597.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.064.180 597.406
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 1,28210000 0,71980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.064.180 597.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.064.180 597.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826372


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: 0,70% Hacim : 5.518 Mio.TL Son veri saati : 12:55
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.405
8,6661 Değişim: 0,30%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,6810
Açılış: 8,64
10,3646 Değişim: 0,53%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3754
Açılış: 10,3104
496,43 Değişim: 0,45%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 496,87
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.