KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 - 18:13
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 366.300 46.213 -2.073 10.099 -29.472 137.048 528.115 528.115
Transferler
18 46.200 -46.200 13.695 123.353 -137.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 541.069 110.115 651.184
Kar Payları
18 -93.881 -93.881
Dönem Sonu Bakiyeler
18 412.500 13 541.069 -2.073 23.794 110.115 1.085.418 1.085.418
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824 1.137.824
Transferler
18 192.500 7.063 4.003 -203.566 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 268.454 268.454
Dönem Sonu Bakiyeler
18 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 268.454 1.406.278 1.406.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.274 -16.999
Dönem Karı (Zararı)
130.289 132.744
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
130.289 132.744
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
103.545 14.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 8.657 6.870
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.513
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -518
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.619 6.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.662 5.225
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.043 1.306
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.292 3.694
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -6.846 -5.276
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 8.612 7.393
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.526 1.577
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 87.699
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.278 -21
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.278 -21
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 2
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.499 -40.167
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.707 44.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.148 -13.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.559 58.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.054 -103.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,17 -13.054 -103.733
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.832 -53.695
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.755 222
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.374 67.002
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
122.374 67.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.019 3.269
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
174 484
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
174 484
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.718 1.820
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
199.335 107.140
Ödenen Temettüler
-93.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.802 -4.181
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -16.259 -24.577
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-682.404 -111.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.972 275
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.972 275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-687.376 -111.545
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -687.376 -111.545
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 57
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
466.044 237.023
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
871.298 326.362
Kredilerden Nakit Girişleri
4 871.298 326.362
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-342.633 -93.427
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -342.633 -93.427
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
27 -32.160
Ödenen Faiz
4 -26.694 -1.188
Alınan Faiz
23 6.846 5.276
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -10.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.086 108.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.086 108.811
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 84.933 7.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 48.847 116.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 48.847 84.933
Finansal Yatırımlar
4 15.745 5.132
Ticari Alacaklar
5 441.571 381.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 27.821 32.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 413.750 349.221
Diğer Alacaklar
7 357.944 325.540
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 355.622 323.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.322 2.078
Türev Araçlar
3.952
Stoklar
8 342.249 266.416
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.711 3.392
Diğer Dönen Varlıklar
17 60.208 51.355
ARA TOPLAM
1.278.227 1.118.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.278.227 1.118.264
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 94 79
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 94 79
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 4.050 5.917
Maddi Duran Varlıklar
11 1.677.650 1.106.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.000 830
Peşin Ödenmiş Giderler
9 295.392 146.688
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 86.410
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.064.596 1.259.731
TOPLAM VARLIKLAR
3.342.823 2.377.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 566.803 311.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
566.803 311.310
Banka Kredileri
566.803 311.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 111.044 41.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.044 41.976
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 111.044 41.976
Ticari Borçlar
5 317.255 198.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 317.255 198.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 9.951 4.932
Diğer Borçlar
7 2.745 3.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.745 3.210
Ertelenmiş Gelirler
7 3.631 5.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 3.631 5.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.679 17.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.056 2.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 646 7
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.410 2.453
ARA TOPLAM
1.015.164 585.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.015.164 585.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 885.773 567.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
885.773 567.517
Banka Kredileri
4 885.773 567.517
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.608 34.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 35.608 34.748
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 52.354
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
921.381 654.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.936.545 1.240.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.406.278 1.137.824
Ödenmiş Sermaye
18 605.000 412.500
Sermaye Düzeltme Farkları
18 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.594 -1.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.306 21.243
Yasal Yedekler
18 28.306 21.243
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.384 -6.387
Net Dönem Karı veya Zararı
18 268.454 203.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.406.278 1.137.824
TOPLAM KAYNAKLAR
3.342.823 2.377.995


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 953.761 815.978 534.024 406.724
Satışların Maliyeti
19 -744.249 -657.307 -401.448 -345.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
209.512 158.671 132.576 61.347
BRÜT KAR (ZARAR)
209.512 158.671 132.576 61.347
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.896 -8.836 -4.086 -4.750
Pazarlama Giderleri
20 -31.064 -27.956 -15.722 -12.234
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -597 -824 -396 -428
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 165.625 128.053 109.512 39.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -70.050 -94.187 -41.310 -33.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
263.530 154.921 180.574 50.109
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.329 357 351 6
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -4.607 -338 -338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
262.252 154.940 180.587 50.115
Finansman Gelirleri
23 16.609 14.410 12.045 5.471
Finansman Giderleri
24 -148.572 -36.606 -120.708 -14.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
130.289 132.744 71.924 40.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
138.165 -22.629 152.875 -8.599
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -662 -21.931 17.327 -7.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 138.827 -698 135.548 -991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
268.454 110.115 224.799 32.103
DÖNEM KARI (ZARARI)
268.454 110.115 224.799 32.103
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
268.454 110.115 224.799 32.103
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,56420000 0,23140000 0,30480000 0,06750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 541.069
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 569.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.477
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -28.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 541.069
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.454 651.184 224.799 32.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
268.454 651.184 224.799 32.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698723


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.