KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.06.2018 - 18:11
KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 366.300 46.213 -2.073 10.099 -29.472 137.048 528.115 528.115
Transferler
18 13.700 123.348 -137.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 78.012 78.012
Kar Payları
-93.876 -93.876
Dönem Sonu Bakiyeler
18 366.300 46.213 -2.073 23.799 78.012 512.251 512.251
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824 1.137.824
Transferler
18 814 202.752 -203.566 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 45.125 45.125
Dönem Sonu Bakiyeler
18 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 22.057 196.365 45.125 1.182.949 1.182.949


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
229.981 38.050
Dönem Karı (Zararı)
59.835 92.042
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.835 92.042
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.165 4.590
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 3.174 3.123
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.042 -1.425
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -518
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.524 -1.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.871 4.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.504 2.951
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.500
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.367 347
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.448 -1.893
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.053 -2.041
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 3.371 2.669
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.130 -2.521
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 71.823
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
891 -13
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 891 -13
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
111.388 -50.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.553 -56.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.565 -11.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.988 -44.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.257
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.950 -20.348
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
88.420 -26.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.786 37.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
73.786 37.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.976 2.875
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
185 3.569
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
185 3.569
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.524 6.643
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
249.388 45.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14,16 -1.648 -2.056
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -16.259 -5.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-503.869 -10.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.247 -11.089
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.247 -11.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-507.116
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-507.116
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
211.546 43.996
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.954 174.466
Kredilerden Nakit Girişleri
4 230.954 174.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.474 -77.356
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -83.474 -77.356
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
27 68.529 -54.654
Ödenen Faiz
4 -3.371 -501
Alınan Faiz
23 3.053 2.041
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -4.145
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.342 71.078
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.342 71.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
84.933 7.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.591 78.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.591 84.933
Finansal Yatırımlar
4 9.277 5.132
Ticari Alacaklar
408.567 381.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 18.238 32.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 390.329 349.221
Diğer Alacaklar
256.030 325.540
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 254.933 323.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.097 2.078
Stoklar
8 301.891 266.416
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.588 3.392
Diğer Dönen Varlıklar
17 50.348 51.355
ARA TOPLAM
1.055.292 1.118.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.055.292 1.118.264
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80 79
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80 79
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.436 5.917
Maddi Duran Varlıklar
11 1.445.108 1.106.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 875 830
Peşin Ödenmiş Giderler
9 218.421 146.688
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.667.920 1.259.731
TOPLAM VARLIKLAR
2.723.212 2.377.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
384.418 311.310
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
384.418 311.310
Banka Kredileri
4 384.418 311.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.837 41.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.837 41.976
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 57.837 41.976
Ticari Borçlar
205.923 198.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 205.923 198.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 7.908 4.932
Diğer Borçlar
71.765 3.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 71.765 3.210
Ertelenmiş Gelirler
8.873 5.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 8.873 5.349
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 19.058 17.328
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.835 2.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 460 7
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.375 2.453
ARA TOPLAM
758.617 585.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
758.617 585.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
697.851 567.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
697.851 567.517
Banka Kredileri
4 697.851 567.517
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.719 34.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 34.719 34.748
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 49.076 52.354
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
781.646 654.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.540.263 1.240.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.182.949 1.137.824
Ödenmiş Sermaye
18 412.500 412.500
Sermaye Düzeltme Farkları
18 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.594 -1.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.057 21.243
Yasal Yedekler
18 22.057 21.243
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 196.365 -6.387
Net Dönem Karı veya Zararı
18 45.125 203.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.182.949 1.137.824
TOPLAM KAYNAKLAR
2.723.212 2.377.995


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 419.737 409.254
Satışların Maliyeti
19 -342.801 -311.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.936 97.324
BRÜT KAR (ZARAR)
76.936 97.324
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.225 -4.086
Pazarlama Giderleri
20 -15.304 -15.722
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -308 -396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 56.113 88.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -28.740 -60.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.472 104.812
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.908 351
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -4.245 -338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.135 104.825
Finansman Gelirleri
23 4.564 8.939
Finansman Giderleri
24 -27.864 -21.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.835 92.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.710 -14.030
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -17.989 -14.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.279 293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.125 78.012
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.125 78.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.125 78.012
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,10940000 0,21300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.125 78.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.125 78.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689693


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8217 Değişim: -0,50%
Düşük 8,8062 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3275 Değişim: -1,02%
Düşük 10,3077 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,82 Değişim: -0,45%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.