KAP ***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 21:19
KAP ***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.796.575.816 1.143.232.381 1.019.840.270 650.686.640
Satışların Maliyeti
12 -1.407.319.794 -872.114.479 -791.503.861 -484.768.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
389.256.022 271.117.902 228.336.409 165.917.766
BRÜT KAR (ZARAR)
389.256.022 271.117.902 228.336.409 165.917.766
Genel Yönetim Giderleri
13 -47.857.686 -38.011.802 -26.762.027 -20.905.203
Pazarlama Giderleri
13 -35.302.265 -24.484.353 -18.830.059 -13.275.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 165.856.138 129.578.000 76.816.312 48.068.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -197.067.037 -127.674.011 -77.158.021 -48.595.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
274.885.172 210.525.736 182.402.614 131.210.845
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.368.947 1.800.337 1.717.689 385.625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
277.254.119 212.326.073 184.120.303 131.596.470
Finansman Gelirleri
15 7.538.238 1.044.959 0 654.231
Finansman Giderleri
15 -109.232.526 -88.793.625 -42.287.861 -49.811.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
175.559.831 124.577.407 141.832.442 82.439.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.819.570 -4.712.965 12.393.578 1.871.274
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.371.487 -8.750.610 823.042 -637.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.191.057 4.037.645 11.570.536 2.508.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
183.379.401 119.864.442 154.226.020 84.310.938
DÖNEM KARI (ZARARI)
183.379.401 119.864.442 154.226.020 84.310.938
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
183.379.401 119.864.442 154.226.020 84.310.938
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.462.701 111.914.407
Dönem Karı (Zararı)
183.379.403 119.864.442
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
183.379.403 119.864.442
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
115.537.618 64.868.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 58.872.928 35.604.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.212.591 -3.487.636
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.025.627 -4.765.473
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.238.218 1.277.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.220.035 5.125.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.220.035 5.125.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.472.113 13.048.246
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -4.370.995 -1.044.959
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 32.414.716 26.195.013
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.275.389 609.504
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-34.791.223 -12.711.312
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
53.466.843 5.193.101
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.425.851 6.472.872
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.425.851 6.472.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.819.570 4.712.965
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.368.947 -1.800.337
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.368.947 -1.800.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-272.065.822 -62.504.374
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.713.242 -19.629.413
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.860.944 -12.170.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.852.298 -7.458.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.882.125 -1.976.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.882.125 -1.976.674
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-359.638.064 -207.166.961
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.239.662 -21.841.961
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
442.284.654 221.523.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
58.923.726 159.922.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
383.360.928 61.600.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.529.666 3.141.963
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-30.021.118 -11.549.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.385.931 -25.005.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-77.291.130 -21.635.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
905.199 -3.369.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.851.199 122.228.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.175.077 -1.564.972
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.213.421 -8.749.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-152.419.365 -63.154.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.386.155 2.037.970
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.386.155 2.037.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-154.805.520 -65.192.081
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -154.805.520 -65.192.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.794.052 -13.838.496
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.996.945 117.309.425
Kredilerden Nakit Girişleri
4 73.996.945 117.309.425
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.358.238 -101.061.518
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -53.358.238 -101.061.518
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.046.226 -6.035.713
Ödenen Temettüler
-74.731.063 -6.179.266
Ödenen Faiz
4 -15.026.465 -19.041.520
Alınan Faiz
4.370.995 1.170.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-213.750.716 34.921.800
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.913.740 2.781.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-203.836.976 37.703.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 224.825.430 93.925.167
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.988.454 131.628.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.988.454 224.825.430
Ticari Alacaklar
1.375.022.324 1.107.644.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 105.743.593 30.882.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.269.278.731 1.076.761.393
Diğer Alacaklar
27.850.422 16.971.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.850.422 16.971.095
Stoklar
6 936.025.474 580.625.628
Peşin Ödenmiş Giderler
102.806.049 95.303.059
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
102.806.049 95.303.059
Diğer Dönen Varlıklar
73.653.708 5.955.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
73.653.708 5.955.674
ARA TOPLAM
2.536.346.431 2.031.324.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.536.346.431 2.031.324.928
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Ticari Alacaklar
8.602.737 10.450.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.602.737 10.450.927
Diğer Alacaklar
74.539 71.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
74.539 71.741
Maddi Duran Varlıklar
840.045.992 717.186.715
Arazi ve Arsalar
7 121.556.405 109.764.311
Binalar
7 63.863.073 65.326.197
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 594.528.425 500.007.440
Taşıtlar
7 1.216.302 1.609.587
Mobilya ve Demirbaşlar
7 36.367.746 30.389.157
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 22.514.041 10.090.023
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 100.622.947 70.594.195
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.477.378 3.827.768
Şerefiye
312.754 312.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.164.624 3.515.014
Peşin Ödenmiş Giderler
14.797.524 12.060.852
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.797.524 12.060.852
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40.939.988 26.973.118
Diğer Duran Varlıklar
10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.000 10.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.008.573.023 841.177.234
TOPLAM VARLIKLAR
3.544.919.454 2.872.502.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.711.696 85.095.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.711.696 85.095.102
Banka Kredileri
4 93.711.696 85.095.102
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
296.837.248 176.067.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
296.837.248 176.067.868
Banka Kredileri
4 213.500.498 105.672.056
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 33.521.338 21.090.398
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 49.815.412 49.305.414
Diğer Finansal Yükümlülükler
6.425.851 9.593.094
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 6.425.851 9.593.094
Ticari Borçlar
1.523.356.824 1.078.796.781
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 401.169.555 342.245.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.122.187.269 736.550.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 21.345.168 18.815.502
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.343.705 73.364.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.343.705 73.364.823
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.733.310 3.575.244
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.646.776 11.434.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 16.646.776 11.434.157
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.481.196 6.575.996
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.481.196 6.575.996
ARA TOPLAM
2.012.881.774 1.463.318.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.012.881.774 1.463.318.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
525.195.866 523.462.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
525.195.866 523.462.627
Banka Kredileri
4 413.728.630 433.093.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 111.467.236 90.369.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.758.049 24.046.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 28.758.049 24.046.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
553.953.915 547.509.272
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.566.835.689 2.010.827.839
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
978.083.765 861.674.323
Ödenmiş Sermaye
105.300.000 105.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-41.536.886 -41.536.886
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.895.489 49.895.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.599.157 72.702.409
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.599.157 72.702.409
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
94.377.883 94.377.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.778.726 -21.675.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.553.317 11.688.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.553.317 11.688.961
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.034.913 24.088.307
Yasal Yedekler
31.034.913 24.088.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
557.858.374 265.880.729
Net Dönem Karı veya Zararı
183.379.401 373.655.314
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
978.083.765 861.674.323
TOPLAM KAYNAKLAR
3.544.919.454 2.872.502.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -19.550.428 74.827.455 7.468.668 16.283.843 144.858.475 159.723.061 516.820.105 516.820.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.804.464 151.918.597 -159.723.061 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.758.678 -2.758.678 2.229.307 119.864.442 119.335.071 119.335.071
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-30.896.343 -30.896.343 -30.896.343
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -22.309.106 72.068.777 9.697.975 24.088.307 265.880.729 119.864.442 605.258.833 605.258.833
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -21.675.474 72.702.409 11.688.961 24.088.307 265.880.729 373.655.314 861.674.323 861.674.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.946.606 366.708.708 -373.655.314 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.103.252 -3.103.252 10.864.356 183.379.401 191.140.505 191.140.505
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-74.731.063 -74.731.063 -74.731.063
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -24.778.726 69.599.157 22.553.317 31.034.913 557.858.374 183.379.401 978.083.765 978.083.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
183.379.401 119.864.442 154.226.020 84.310.938
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.103.252 -2.758.678 -24.123 -62.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -3.879.065 -3.448.348 -30.154 -78.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
775.813 689.670 6.031 15.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
775.813 689.670 6.031 15.636
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.864.356 2.229.307 6.596.779 6.424.604
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.864.356 2.229.307 6.596.779 6.424.604
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.864.356 2.229.307 6.596.779 6.424.604
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.761.104 -529.371 6.572.656 6.362.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
191.140.505 119.335.071 160.798.676 90.673.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
191.140.505 119.335.071 160.798.676 90.673.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959176


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.