KAP ***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:10
KAP ***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.143.232.381 910.280.321 650.686.640 505.748.832
Satışların Maliyeti
12 -872.114.479 -735.990.641 -484.768.874 -401.859.148
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
271.117.902 174.289.680 165.917.766 103.889.684
BRÜT KAR (ZARAR)
271.117.902 174.289.680 165.917.766 103.889.684
Genel Yönetim Giderleri
13 -38.011.802 -30.708.086 -20.905.203 -15.960.878
Pazarlama Giderleri
13 -24.484.353 -18.607.454 -13.275.023 -9.922.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 129.578.000 59.773.232 48.068.938 35.803.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -127.674.011 -49.203.503 -48.595.633 -26.442.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
210.525.736 135.543.869 131.210.845 87.367.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.800.337 1.980.954 385.625 20.455
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
212.326.073 137.524.823 131.596.470 87.387.788
Finansman Gelirleri
15 1.044.959 244.077 654.231 152.652
Finansman Giderleri
15 -88.793.625 -86.001.080 -49.811.037 -38.736.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
124.577.407 51.767.820 82.439.664 48.804.327
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.712.965 9.531.201 1.871.274 4.541.509
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.750.610 -307.061 -637.666 -307.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.037.645 9.838.262 2.508.940 4.848.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
119.864.442 61.299.021 84.310.938 53.345.836
DÖNEM KARI (ZARARI)
119.864.442 61.299.021 84.310.938 53.345.836
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
119.864.442 61.299.021 84.310.938 53.345.836
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.914.407 122.024.755
Dönem Karı (Zararı)
119.864.442 61.299.021
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
119.864.442 61.299.021
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.868.832 52.649.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 35.604.155 33.472.373
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.487.636 -2.897.141
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5, 14 -4.765.473 1.248.159
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.277.837 -4.145.300
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.125.466 100.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.125.466 100.681
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.048.246 18.323.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.044.959 -244.077
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 26.195.013 32.837.513
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
609.504 996.017
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.711.312 -15.266.334
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.193.101 12.550.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.472.872 2.612.337
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.472.872 2.612.337
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.712.965 -9.531.201
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.800.337 -1.980.954
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.800.337 -1.980.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.504.374 10.444.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.629.413 -17.837.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.170.717 2.069.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.458.696 -19.907.547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.976.674 -2.429.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.976.674 -2.429.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-207.166.961 -90.454.676
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.841.961 13.780.555
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
221.523.066 138.021.936
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
159.922.792 11.485.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.600.274 126.535.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.141.963 6.011.040
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -243.154
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -243.154
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.549.081 -6.617.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.005.313 -29.787.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.635.878 -20.002.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.369.435 -9.784.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.228.900 124.392.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.564.972 -2.340.337
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.749.521 -27.305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.154.111 -79.019.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.037.970 2.773.367
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.037.970 2.773.367
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.192.081 -81.792.706
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -65.192.081 -81.792.706
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.838.496 -11.984.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.309.425 283.129.591
Kredilerden Nakit Girişleri
4 117.309.425 283.129.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.061.518 -254.644.244
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -101.061.518 -254.644.244
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.035.713 -7.681.451
Ödenen Temettüler
-6.179.266 -11.325.121
Ödenen Faiz
4 -19.041.520 -21.739.822
Alınan Faiz
1.170.096 276.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.921.800 31.020.745
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.781.426 5.976.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.703.226 36.997.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 93.925.167 17.311.458
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 131.628.393 54.309.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 131.697.022 94.118.933
Ticari Alacaklar
878.123.705 831.894.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 27.103.238 14.932.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 851.020.467 816.962.212
Diğer Alacaklar
16.162.049 14.239.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.162.049 14.239.269
Stoklar
6 559.334.833 353.445.709
Peşin Ödenmiş Giderler
84.065.049 63.255.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
84.065.049 63.255.369
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
658 1.747
Diğer Dönen Varlıklar
38.272.757 16.636.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
38.272.757 16.636.879
ARA TOPLAM
1.707.656.073 1.373.592.639
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.707.656.073 1.373.592.639
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Ticari Alacaklar
7.541.321 16.664.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.541.321 16.664.095
Diğer Alacaklar
92.264 38.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92.264 38.370
Maddi Duran Varlıklar
538.362.133 500.135.029
Arazi ve Arsalar
7 109.363.000 109.363.000
Binalar
7 66.723.048 68.165.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 336.661.578 298.300.807
Taşıtlar
7 1.987.263 1.827.687
Mobilya ve Demirbaşlar
7 22.952.475 22.478.535
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 674.769 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 77.328.751 80.922.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.649.732 1.507.072
Şerefiye
312.754 312.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.336.978 1.194.318
Peşin Ödenmiş Giderler
15.248.707 14.216.426
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.248.707 14.216.426
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15.173.508 10.446.193
Diğer Duran Varlıklar
10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.000 10.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
655.408.334 623.941.936
TOPLAM VARLIKLAR
2.363.064.407 1.997.534.575
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.207.880 60.347.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.207.880 60.347.140
Banka Kredileri
4 28.207.880 60.347.140
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.890.770 110.906.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
111.838.682 105.685.210
Banka Kredileri
4 92.757.799 83.704.767
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 14.992.982 13.515.522
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 4.087.901 8.464.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.052.088 5.221.466
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.052.088 5.221.466
Diğer Finansal Yükümlülükler
9.302.379 2.829.507
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 9.302.379 2.829.507
Ticari Borçlar
870.405.481 648.272.911
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 260.234.042 100.311.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 610.171.439 547.961.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 17.109.720 13.967.757
Diğer Borçlar
24.717.077 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 24.717.077 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.027.185 41.576.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.027.185 41.576.266
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.558.483 9.801.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 12.558.483 9.801.897
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.204.479 6.573.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.204.479 6.573.914
ARA TOPLAM
1.111.423.454 894.276.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.111.423.454 894.276.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
622.635.846 566.944.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
622.635.846 566.944.384
Banka Kredileri
4 478.227.860 420.460.516
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 99.617.950 104.461.381
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 44.790.036 42.022.487
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.746.274 19.494.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 23.746.274 19.494.018
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
646.382.120 586.438.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.757.805.574 1.480.714.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.258.833 516.820.105
Ödenmiş Sermaye
105.300.000 105.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-41.536.886 -41.536.886
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.895.489 49.895.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.068.777 74.827.455
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.068.777 74.827.455
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
94.377.883 94.377.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.309.106 -19.550.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.697.975 7.468.668
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.697.975 7.468.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.088.307 16.283.843
Yasal Yedekler
24.088.307 16.283.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
265.880.729 144.858.475
Net Dönem Karı veya Zararı
119.864.442 159.723.061
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.258.833 516.820.105
TOPLAM KAYNAKLAR
2.363.064.407 1.997.534.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -15.367.746 18.864.790 736.471 13.062.354 99.557.964 59.847.121 305.727.303 305.727.303
Transferler
3.221.489 56.625.632 -59.847.121 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.460.742 -2.460.742 4.931.566 61.299.021 63.769.845 63.769.845
Kar Payları
-11.325.121 -11.325.121 -11.325.121
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -17.828.488 16.404.048 5.668.037 16.283.843 144.858.475 61.299.021 358.172.027 358.172.027
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -19.550.428 74.827.455 7.468.668 16.283.843 144.858.475 159.723.061 516.820.105 516.820.105
Transferler
7.804.464 151.918.597 -159.723.061 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.758.678 -2.758.678 2.229.307 119.864.442 119.335.071 119.335.071
Kar Payları
-30.896.343 -30.896.343 -30.896.343
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -22.309.106 72.068.777 9.697.975 24.088.307 265.880.729 119.864.442 605.258.833 605.258.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
119.864.442 61.299.021 84.310.938 53.345.836
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.758.678 -2.460.742 -62.540 -350.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -3.448.348 -3.075.927 -78.176 -438.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
689.670 615.185 15.636 87.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
689.670 615.185 15.636 87.611
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.229.307 4.931.566 6.424.604 1.319.748
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.229.307 4.931.566 6.424.604 1.319.748
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.229.307 4.931.566 6.424.604 1.319.748
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-529.371 2.470.824 6.362.064 969.304
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.335.071 63.769.845 90.673.002 54.315.140
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
119.335.071 63.769.845 90.673.002 54.315.140http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869101


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3138 Değişim: -1,67%
Düşük 8,3060 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1167 Değişim: -1,50%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
499,03 Değişim: -0,42%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.