KAP ***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 20:31
KAP ***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.020.760.922 1.623.641.236
Satışların Maliyeti
20 -1.614.982.328 -1.307.152.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
405.778.594 316.488.533
BRÜT KAR (ZARAR)
405.778.594 316.488.533
Genel Yönetim Giderleri
21 -66.196.595 -56.614.433
Pazarlama Giderleri
21 -41.485.278 -29.913.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 110.051.067 252.240.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -100.507.189 -303.194.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
307.640.599 179.006.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.015.354 1.135.517
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
309.655.953 180.141.628
Finansman Gelirleri
25 2.742.229 368.570
Finansman Giderleri
25 -136.782.920 -113.608.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
175.615.262 66.901.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.892.201 -7.054.719
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -15.022.924 -11.653.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -869.277 4.598.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
159.723.061 59.847.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
159.723.061 59.847.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
159.723.061 59.847.121
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.781.006 -40.560.684
Dönem Karı (Zararı)
159.723.061 59.847.121
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 180.532.545 222.380.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
66.417.919 45.577.870
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.906.083 17.025.639
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.425.824 5.055.908
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.480.259 11.969.731
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.254.332 10.468.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.254.332 10.468.894
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.469.957 56.842.290
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.742.229 -368.570
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 66.459.231 58.107.888
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 1.730.525 -2.084.809
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -977.570 1.187.781
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
42.591.157 81.545.334
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.171.584 5.001.091
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.171.584 5.001.091
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 15.892.201 7.054.719
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.015.354 -1.135.517
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.015.354 -1.135.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.207.812 -293.916.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.932.802 -190.437.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 10.031.298 -9.142.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -145.964.100 -181.295.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.346.194 -5.605.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.346.194 -5.605.242
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -50.718.460 -108.137.006
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.076.416
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.344.538 54.600.058
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 41.511.137 -18.180.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 90.833.401 72.781.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 3.215.138 -2.124.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-688.679 -1.634.068
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28 0 -546.274
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -688.679 -1.087.794
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 18.868.972 1.743.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.142.045 -16.244.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 11.292.314 -26.887.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -8.150.269 10.643.470
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
275.047.794 -11.688.878
Ödenen Temettüler
-11.325.121 -11.498.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.916.996 -6.003.380
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -15.024.671 -11.369.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-124.310.958 -77.485.866
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.810.558 1.673.958
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.810.558 1.673.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-127.121.516 -79.159.824
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -127.035.396 -78.609.529
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -86.120 -550.295
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.555.678 120.115.757
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
540.522.653 336.585.831
Kredilerden Nakit Girişleri
6 487.533.932 321.898.514
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 52.988.721 14.687.317
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-539.868.025 -166.182.969
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -449.955.127 -88.026.750
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -50.000.000 -50.000.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -39.912.898 -28.156.219
Ödenen Faiz
6 -52.791.627 -50.623.448
Alınan Faiz
4 2.581.321 336.343
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.914.370 2.069.207
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.732.197 183.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.646.567 2.252.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.278.600 15.025.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.925.167 17.278.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 94.118.933 17.311.458
Ticari Alacaklar
831.894.733 706.953.312
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 14.932.521 24.963.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 816.962.212 681.989.493
Diğer Alacaklar
14.239.269 7.893.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.239.269 7.893.075
Stoklar
9 353.445.709 298.246.990
Peşin Ödenmiş Giderler
63.255.369 49.538.484
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 63.255.369 49.538.484
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 1.747 0
Diğer Dönen Varlıklar
16.636.879 27.929.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 16.636.879 27.929.194
ARA TOPLAM
1.373.592.639 1.107.872.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.373.592.639 1.107.872.513
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.918 1.918
Ticari Alacaklar
16.664.095 3.269.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.664.095 3.269.321
Diğer Alacaklar
38.370 38.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 38.370 38.370
Maddi Duran Varlıklar
500.135.029 361.706.437
Arazi ve Arsalar
11 109.363.000 42.836.082
Binalar
11 68.165.000 55.328.017
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 298.300.807 242.801.647
Taşıtlar
11 1.827.687 1.597.961
Mobilya ve Demirbaşlar
11 22.478.535 19.142.730
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 80.922.833 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.507.072 2.318.635
Şerefiye
14 312.754 312.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.194.318 2.005.881
Peşin Ödenmiş Giderler
14.216.426 124.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.216.426 124.938
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 10.446.193 16.990.271
Diğer Duran Varlıklar
10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.000 10.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
623.941.936 384.459.890
TOPLAM VARLIKLAR
1.997.534.575 1.492.332.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.347.140 90.849.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.347.140 90.849.450
Banka Kredileri
6 60.347.140 90.849.450
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
110.906.676 260.438.625
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
105.685.210 260.438.625
Banka Kredileri
6 83.704.767 189.662.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 13.515.522 17.547.218
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 8.464.921 53.229.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.221.466 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.221.466 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.829.507 5.001.091
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 2.829.507 5.001.091
Ticari Borçlar
648.272.911 514.197.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 53.429.722 11.918.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 594.843.189 502.279.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 13.967.757 10.752.619
Diğer Borçlar
0 688.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 688.679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.576.266 22.707.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 41.576.266 22.707.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.801.897 12.176.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.801.897 12.176.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.573.914 14.724.187
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.573.914 14.724.187
ARA TOPLAM
894.276.068 931.536.530
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
894.276.068 931.536.530
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
566.944.384 239.515.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
566.944.384 239.515.083
Banka Kredileri
6 420.460.516 203.856.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 104.461.381 35.658.540
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 42.022.487 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.494.018 15.553.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 19.494.018 15.553.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
586.438.402 255.068.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.480.714.470 1.186.605.100
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
516.820.105 305.727.303
Ödenmiş Sermaye
19 105.300.000 105.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 -41.536.886 -41.536.886
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.895.489 49.895.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.827.455 18.864.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.827.455 18.864.790
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 94.377.883 34.232.536
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -19.550.428 -15.367.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.468.668 736.471
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 7.468.668 736.471
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.283.843 13.062.354
Yasal Yedekler
16.283.843 13.062.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
144.858.475 99.557.964
Net Dönem Karı veya Zararı
159.723.061 59.847.121
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
516.820.105 305.727.303
TOPLAM KAYNAKLAR
1.997.534.575 1.492.332.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -10.273.021 23.959.515 553.054 10.264.782 57.051.092 60.290.147 265.777.193 265.777.193
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.487.190 -3.487.190 -3.487.190
Transferler
2.797.572 57.492.575 -60.290.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.094.725 -5.094.725 183.417 59.847.121 54.935.813 54.935.813
Kar Payları
-11.498.513 -11.498.513 -11.498.513
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -15.367.746 18.864.790 736.471 13.062.354 99.557.964 59.847.121 305.727.303 305.727.303
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -15.367.746 18.864.790 736.471 13.062.354 99.557.964 59.847.121 305.727.303 305.727.303
Transferler
3.221.489 56.625.632 -59.847.121
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.145.347 -4.182.682 55.962.665 6.732.197 159.723.061 222.417.923 222.417.923
Kar Payları
-11.325.121 -11.325.121 -11.325.121
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 94.377.883 -19.550.428 74.827.455 7.468.668 16.283.843 144.858.475 159.723.061 516.820.105 516.820.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
159.723.061 59.847.121
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
55.962.665 -5.094.725
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
66.865.819 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.228.353 -6.368.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.674.801 1.273.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.674.801 1.273.681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.732.197 183.417
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.732.197 183.417
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.732.197 183.417
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.694.862 -4.911.308
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.417.923 54.935.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
222.417.923 54.935.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825213


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,60% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7127 Değişim: 0,84%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,7153
Açılış: 8,64
10,4059 Değişim: 0,93%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,4197
Açılış: 10,3104
498,37 Değişim: 0,84%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 500,02
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.