KAP ***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 21:06
KAP ***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARTN*** SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 910.280.321 648.474.297 505.748.832 353.841.205
Satışların Maliyeti
12 -735.990.641 -541.184.017 -401.859.148 -286.383.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.289.680 107.290.280 103.889.684 67.457.847
BRÜT KAR (ZARAR)
174.289.680 107.290.280 103.889.684 67.457.847
Genel Yönetim Giderleri
13 -30.708.086 -25.052.960 -15.960.878 -12.755.552
Pazarlama Giderleri
13 -18.607.454 -11.216.482 -9.922.745 -6.337.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 59.773.232 99.490.963 35.803.366 77.808.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -49.203.503 -108.997.621 -26.442.094 -88.679.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.543.869 61.514.180 87.367.333 37.493.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.980.954 904.242 20.455 53.864
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
137.524.823 62.418.422 87.387.788 37.546.951
Finansman Gelirleri
15 244.077 7.192.353 152.652 7.164.454
Finansman Giderleri
15 -86.001.080 -56.006.221 -38.736.113 -33.882.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.767.820 13.604.554 48.804.327 10.829.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.531.201 -555.262 4.541.509 -4.887.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-307.061 -299.381 -307.061 -168.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.838.262 -255.881 4.848.570 -4.719.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.299.021 13.049.292 53.345.836 5.941.711
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.299.021 13.049.292 53.345.836 5.941.711
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
61.299.021 13.049.292 53.345.836 5.941.711
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.758.005 -34.706.960
Dönem Karı (Zararı)
61.299.021 13.049.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
61.299.021 13.049.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
93.221.148 71.739.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 33.472.373 18.847.772
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.897.141 3.915.327
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5, 14 1.248.159 1.874.284
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.145.300 2.041.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
100.681 4.793.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 100.681 4.793.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.155.170 23.794.437
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -244.077 -136.133
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 32.837.513 21.648.539
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 996.017 -1.278.474
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 3.565.717 3.560.505
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34.289.883 27.793.377
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.612.337 -7.056.220
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.612.337 -7.056.220
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.531.201 555.262
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.980.954 -904.242
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.980.954 -904.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.387.950 -107.327.597
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.669.631 -82.893.766
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.069.967 -5.289.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.739.598 -77.604.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.429.425 -3.567.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.429.425 -3.567.899
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-90.454.676 -139.967.157
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13.780.555 -8.599.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.021.936 143.377.428
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.485.976 -16.477.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
126.535.960 159.855.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.011.040 793.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.154 -1.382.008
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -537.374
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-243.154 -844.634
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.617.420 3.036.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.787.175 -18.124.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.002.800 -18.138.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-9.784.375 13.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
146.132.219 -22.538.967
Ödenen Temettüler
-11.325.121 -11.498.513
Kira Ödemeleri
-7.681.451 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.340.337 -767.453
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.305 97.973
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.019.339 -29.021.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.773.367 1.246.763
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.773.367 1.246.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.792.706 -30.268.473
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.792.706 -30.268.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.717.921 110.114.254
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
283.129.591 339.210.844
Kredilerden Nakit Girişleri
281.169.863 290.915.644
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.959.728 48.295.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-276.384.066 -208.564.472
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-265.327.722 -176.620.235
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-11.056.344 -31.944.237
Ödenen Faiz
-21.739.822 -20.593.037
Alınan Faiz
276.376 60.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.020.745 46.385.584
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.976.958 2.459.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.997.703 48.844.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.311.458 15.025.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 54.309.161 63.870.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.309.720 17.311.458
Ticari Alacaklar
732.015.293 706.953.312
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 22.893.852 24.963.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 709.121.441 681.989.493
Diğer Alacaklar
10.322.500 7.893.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.322.500 7.893.075
Stoklar
6 392.846.966 298.246.990
Peşin Ödenmiş Giderler
16.592.838 49.538.484
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.592.838 49.538.484
Diğer Dönen Varlıklar
47.931.994 27.929.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
47.931.994 27.929.194
ARA TOPLAM
1.254.019.311 1.107.872.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.254.019.311 1.107.872.513
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.918 1.918
Ticari Alacaklar
10.063.095 3.269.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.063.095 3.269.321
Diğer Alacaklar
38.370 38.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.370 38.370
Maddi Duran Varlıklar
414.845.321 361.706.437
Arazi ve Arsalar
7 42.836.082 42.836.082
Binalar
7 68.658.810 55.328.017
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 281.015.367 242.801.647
Taşıtlar
7 1.382.092 1.597.961
Mobilya ve Demirbaşlar
7 20.952.970 19.142.730
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 86.051.807 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.827.172 2.318.635
Şerefiye
312.754 312.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.514.418 2.005.881
Peşin Ödenmiş Giderler
18.006.033 124.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.006.033 124.938
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27.443.718 16.990.271
Diğer Duran Varlıklar
10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.000 10.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
558.287.434 384.459.890
TOPLAM VARLIKLAR
1.812.306.745 1.492.332.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.060.670 90.849.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.060.670 90.849.450
Banka Kredileri
4 53.060.670 90.849.450
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
251.827.167 260.438.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
251.827.167 260.438.625
Banka Kredileri
4 176.854.419 189.662.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 22.322.169 17.547.218
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 52.650.579 53.229.192
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.613.428 5.001.091
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7.613.428 5.001.091
Ticari Borçlar
653.215.798 514.197.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 23.404.558 11.918.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 629.811.240 502.279.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 16.763.659 10.752.619
Diğer Borçlar
445.525 688.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
445.525 688.679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.089.874 22.707.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.089.874 22.707.294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
279.756 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.462.833 12.176.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.462.833 12.176.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.939.812 14.724.187
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.939.812 14.724.187
ARA TOPLAM
1.014.698.522 931.536.530
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.014.698.522 931.536.530
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
421.332.531 239.515.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
421.332.531 239.515.083
Banka Kredileri
4 308.808.787 203.856.543
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 112.523.744 35.658.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.103.665 15.553.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 18.103.665 15.553.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439.436.196 255.068.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.454.134.718 1.186.605.100
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
358.172.027 305.727.303
Ödenmiş Sermaye
105.300.000 105.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-41.536.886 -41.536.886
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.895.489 49.895.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.404.048 18.864.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.404.048 18.864.790
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
34.232.536 34.232.536
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.828.488 -15.367.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.668.037 736.471
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.668.037 736.471
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.283.843 13.062.354
Yasal Yedekler
16.283.843 13.062.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
144.858.475 99.557.964
Net Dönem Karı veya Zararı
61.299.021 59.847.121
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
358.172.027 305.727.303
TOPLAM KAYNAKLAR
1.812.306.745 1.492.332.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -10.273.021 23.959.515 553.054 10.264.782 57.051.092 60.290.147 265.777.193 265.777.193
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.487.190 -3.487.190 -3.487.190
Transferler
2.797.572 57.492.575 -60.290.147 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.342.132 -3.342.132 1.676.537 13.049.292 11.383.697 11.383.697
Kar Payları
-11.498.513 -11.498.513 -11.498.513
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -13.615.153 20.617.383 2.229.591 13.062.354 99.557.964 13.049.292 262.175.187 262.175.187
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -15.367.746 18.864.790 736.471 13.062.354 99.557.964 59.847.121 305.727.303 305.727.303
Transferler
3.221.489 56.625.632 -59.847.121
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.460.742 -2.460.742 4.931.566 61.299.021 63.769.845 63.769.845
Kar Payları
-11.325.121 -11.325.121 -11.325.121
Dönem Sonu Bakiyeler
105.300.000 -41.536.886 49.895.489 34.232.536 -17.828.488 16.404.048 5.668.037 16.283.843 144.858.475 61.299.021 358.172.027 358.172.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
61.299.021 13.049.292 53.345.836 5.941.711
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.460.742 -3.342.132 -350.444 151.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -3.075.927 -4.177.665 -438.055 188.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
615.185 835.533 87.611 -37.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
615.185 835.533 87.611 -37.786
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.931.566 1.676.537 1.319.748 1.030.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.931.566 1.676.537 1.319.748 1.030.722
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.931.566 1.676.537 1.319.748 1.030.722
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.470.824 -1.665.595 969.304 1.181.867
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.769.845 11.383.697 54.315.140 7.123.578
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
63.769.845 11.383.697 54.315.140 7.123.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782219


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.