KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:20
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.754.108
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 442.939 194.575
Diğer Dönen Varlıklar
26 892.310 14.129.101
ARA TOPLAM
3.499.167.496 2.475.574.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.499.167.496 2.475.574.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 789.390 757.726
Diğer Alacaklar
11 673.388 181.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 673.388 181.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 63.218.396 58.557.552
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 105.073.000 105.073.000
Maddi Duran Varlıklar
18 410.103.549 355.296.786
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 963.042 1.763.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.773.527 7.243.550
Peşin Ödenmiş Giderler
26 420.568 404.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 10.519.257 5.789.155
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
597.534.117 535.066.800
TOPLAM VARLIKLAR
4.096.701.613 3.010.641.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 767.482.784 756.043.827
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 582.364.198 303.670.123
Ticari Borçlar
10 886.558.271 514.177.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 886.558.271 514.177.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 16.804.852 13.340.689
Diğer Borçlar
11 21.205.619 30.568.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.205.619 30.568.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 52.937.378 32.894.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.937.378 32.894.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 12.936.044 24.747.574
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 24.692.806 24.244.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.279.019 13.551.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.413.787 10.692.834
ARA TOPLAM
2.364.981.952 1.699.686.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.364.981.952 1.699.686.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 542.986.957 411.219.789
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 68.401.350 59.943.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
68.401.350 59.943.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.323.450 1.333.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
612.711.757 472.496.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.977.693.709 2.172.183.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.118.170.629 837.777.297
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.519.223 9.222.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
118.162.007 85.515.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
112.525.168 94.309.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
245.146.700 99.732.944
Net Dönem Karı veya Zararı
333.796.980 247.975.404
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
837.275 680.755
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.119.007.904 838.458.052
TOPLAM KAYNAKLAR
4.096.701.613 3.010.641.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.442.093 543.349 586.965.442
Transferler
27 100.000.000 5.687.041 -16.852.597 -88.834.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.021.726 -869.777 30.958.727 144.039.004 176.149.680 82.557 176.232.237
Dönem Karı (Zararı)
144.039.004 144.039.004 86.147 144.125.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.021.726 -869.777 30.958.727 32.110.676 -3.590 32.107.086
Kar Payları
-24.145.331 -24.145.331 -24.145.331
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -11.770.595 -2.599.718 92.398.062 94.309.591 97.228.863 144.039.004 738.426.442 625.906 739.052.348
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052
Transferler
27 18.215.577 229.759.827 -247.975.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.677.501 -26.128 32.646.052 333.796.980 364.739.403 156.520 364.895.923
Dönem Karı (Zararı)
333.796.980 333.796.980 154.121 333.951.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.677.501 -26.128 -32.646.052 30.942.423 2.399 30.944.822
Kar Payları
-84.346.071 -84.346.071 -84.346.071
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -14.525.392 -1.756.069 118.162.007 112.525.168 245.146.700 333.796.980 1.118.170.629 837.275 1.119.007.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
333.951.101 144.125.151 61.162.244 105.988.074
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.702.510 1.146.869 1.216.560 2.720.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.087.577 2.531.568 1.461.095 3.290.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -26.128 -869.776 45.163 92.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 411.195 -514.923 -289.698 -662.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
411.195 -514.923 -289.698 -662.439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.647.332 30.960.217 3.256.334 17.713.683
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 32.647.332 30.960.217 3.256.334 17.713.683
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.944.822 32.107.086 4.472.894 20.434.047
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
364.895.923 176.232.237 65.635.138 126.422.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
156.520 82.557 109.431 39.432
Ana Ortaklık Payları
364.739.403 176.149.680 65.525.707 126.382.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976399


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.