KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 21:01
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 6.054.269.761 2.679.652.075 3.370.028.481 1.149.817.231
Satışların Maliyeti
5,28 -5.642.718.513 -2.553.898.257 -3.104.609.084 -1.087.447.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
411.551.248 125.753.818 265.419.397 62.369.460
BRÜT KAR (ZARAR)
411.551.248 125.753.818 265.419.397 62.369.460
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -33.581.102 -26.392.936 -18.556.713 -13.171.539
Pazarlama Giderleri
29,30 -28.980.545 -16.900.249 -15.754.069 -7.970.615
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -1.916.397 -1.822.097 -937.175 -980.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 474.804.140 250.733.470 136.683.886 96.130.406
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -326.340.588 -189.500.425 -82.120.942 -71.341.481
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
495.536.756 141.871.581 284.734.384 65.035.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.947.323 238.433 3.598.703 94.300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -91.341 -112.704 -4.938 -75.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 3.732.083 -4.214.457 1.176.371 -3.190.934
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
504.124.821 137.782.853 289.504.520 61.862.872
Finansman Gelirleri
33 16.989.347 112.905.533 -9.782.033 61.490.009
Finansman Giderleri
33 -170.280.971 -200.649.993 -58.725.784 -99.942.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
350.833.197 50.038.393 220.996.703 23.410.081
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -78.044.340 -11.901.316 -56.121.679 -3.890.796
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-86.008.330 -11.489.739 -60.809.128 -4.329.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.963.990 -411.577 4.687.449 439.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
272.788.857 38.137.077 164.875.024 19.519.285
DÖNEM KARI (ZARARI)
272.788.857 38.137.077 164.875.024 19.519.285
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.748 46.119 -35.674 25.634
Ana Ortaklık Payları
272.743.109 38.090.958 164.910.698 19.493.651
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00909000 0,00127000 0,00550000 0,00065000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-447.860.886 128.367.755
Dönem Karı (Zararı)
272.788.857 38.137.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
272.788.857 38.137.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.733.669 18.839.298
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 16.491.495 14.940.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 11.499.358 -957.131
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.499.358 -957.131
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 3.469.364 5.462.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 4.340.895 5.462.040
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -871.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 44.259.467 29.122.157
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -6.512.816 -4.669.642
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 50.772.283 33.791.799
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-33.566.891 -45.822.451
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 10.197.328 -933.834
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.197.328 -933.834
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -3.660.792 5.176.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 78.044.340 11.901.316
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -50.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-795.521.261 87.326.609
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
27.462 -75.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -577.280.871 67.321.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -35.722.231 -63.853.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -298.576.763 52.556.934
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -41.376.789 980.761
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 157.702.664 -6.126.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 4.220.838 17.559.476
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 -18.013.968 19.099.718
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 13.580.252 386.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.855 -522.908
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-395.998.735 144.302.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.823.162 -7.301.474
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-50.038.989 -8.633.755
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.684.945 -2.886.073
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 530.088 1.207.528
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -27.215.033 -4.093.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
423.310.068 19.364.733
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.404.705.346 1.030.526.560
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -851.943.097 -960.071.203
Ödenen Temettüler
27 -84.346.071 -21.968.467
Ödenen Faiz
33 -50.772.283 -29.122.157
Alınan Faiz
5.666.173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.235.763 144.846.415
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.389.728 13.245.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.846.035 158.092.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 194.851.144 87.618.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 173.005.109 245.710.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 173.851.752 194.982.885
Ticari Alacaklar
10 1.835.405.211 1.269.623.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 4.495.066 2.997.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.830.910.145 1.266.625.959
Diğer Alacaklar
11 127.337.980 81.806.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 127.337.980 81.806.071
Türev Araçlar
14 3.934.597 14.131.925
Stoklar
13 1.167.529.103 868.952.340
Peşin Ödenmiş Giderler
26 73.119.183 31.754.108
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 158.225 194.575
Diğer Dönen Varlıklar
26 4.345.927 14.129.101
ARA TOPLAM
3.385.681.978 2.475.574.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.385.681.978 2.475.574.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 730.264 757.726
Diğer Alacaklar
11 191.407 181.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 191.407 181.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 62.218.344 58.557.552
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 105.073.000 105.073.000
Maddi Duran Varlıklar
18 400.292.400 355.296.786
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.520.888 1.763.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.250.403 7.243.550
Peşin Ödenmiş Giderler
26 416.170 404.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 16.421.548 5.789.155
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
593.114.424 535.066.800
TOPLAM VARLIKLAR
3.978.796.402 3.010.641.503
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 858.514.829 756.043.827
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 599.176.439 303.670.123
Ticari Borçlar
10 671.879.927 514.177.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 671.879.927 514.177.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 17.561.527 13.340.689
Diğer Borçlar
11 12.554.109 30.568.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 12.554.109 30.568.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 46.474.774 32.894.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
46.474.774 32.894.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 60.716.915 24.747.574
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 23.597.799 24.244.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.776.496 13.551.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.821.303 10.692.834
ARA TOPLAM
2.290.476.319 1.699.686.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.290.476.319 1.699.686.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 566.004.721 411.219.789
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 67.619.041 59.943.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
67.619.041 59.943.241
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.323.555 1.333.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
634.947.317 472.496.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.925.423.636 2.172.183.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.052.644.922 837.777.297
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.303.711 9.222.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
114.905.683 85.515.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
112.525.168 94.309.591
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
245.146.700 99.732.944
Net Dönem Karı veya Zararı
272.743.109 247.975.404
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
727.844 680.755
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.053.372.766 838.458.052
TOPLAM KAYNAKLAR
3.978.796.402 3.010.641.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Transferler
27 100.000.000 5.469.330 -16.634.886 -88.834.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-607.282 -962.538 13.245.853 38.090.958 49.766.991 43.125 49.810.116
Dönem Karı (Zararı)
38.090.958 38.090.958 46.119 38.137.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-607.282 -962.538 13.245.853 11.676.033 -2.994 11.673.039
Kar Payları
-21.968.221 -21.968.221 -21.968.221
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -14.399.603 -2.692.479 74.685.188 94.091.880 99.623.684 38.090.958 614.220.863 586.474 614.807.337
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955 94.309.591 99.732.944 247.975.404 837.777.297 680.755 838.458.052
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -12.847.891 -1.729.941 85.515.955
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.