KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:26
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 4.523.507.064 4.339.034.198 1.843.854.989 1.380.430.002
Satışların Maliyeti
5,28 -4.233.563.982 -4.128.271.922 -1.679.665.725 -1.326.692.522
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
289.943.082 210.762.276 164.189.264 53.737.480
BRÜT KAR (ZARAR)
289.943.082 210.762.276 164.189.264 53.737.480
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -40.101.644 -44.259.131 -13.708.708 -14.409.493
Pazarlama Giderleri
29,30 -26.435.363 -21.235.697 -9.535.114 -5.322.867
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -2.734.102 -2.224.476 -912.005 -727.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 524.945.945 139.406.287 274.212.475 5.080.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -394.650.534 -117.549.276 -205.150.109 -26.564.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
350.967.384 164.899.983 209.095.803 11.793.671
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.965.808 420.419 2.727.375 -143.986
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -179.095 -7.315 -66.391 -7.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -335.282 4.892.580 3.879.175 -150.148
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
353.418.815 170.205.667 215.635.962 11.492.223
Finansman Gelirleri
33 122.996.659 94.682.832 10.091.126 54.462.906
Finansman Giderleri
33 -298.059.651 -162.721.599 -97.409.658 -49.141.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
178.355.823 102.166.900 128.317.430 16.813.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -34.230.672 -16.802.092 -22.329.356 -4.619.651
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-35.590.532 -22.209.037 -24.100.793 -1.632.987
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.359.860 5.406.945 1.771.437 -2.986.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
144.125.151 85.364.808 105.988.074 12.193.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
144.125.151 85.364.808 105.988.074 12.193.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
86.147 76.448 40.028 33.246
Ana Ortaklık Payları
144.039.004 85.288.360 105.948.046 12.160.381
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00480000 0,00430000 0,00353000 0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.467.479 184.010.513
Dönem Karı (Zararı)
144.125.151 85.364.808
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
144.125.151 85.364.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.373.417 127.229.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 21.118.108 19.740.720
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13,31 7.985.154 8.313.646
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.985.154 8.341.604
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -27.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 2.136.541 8.360.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 2.131.541 8.024.848
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 5.000 335.420
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 40.219.800 60.368.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -6.324.356 -6.213.029
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 46.544.156 66.581.499
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.430.372 14.359.317
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.747.230 -1.068.210
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.747.230 -1.068.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -101.881
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 34.230.672 17.660.996
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 0 -404.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-160.265.423 -3.756.177
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.904.041 -409.006
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -337.643.685 -143.139.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -38.240.134 -52.210.482
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -147.495.989 -31.920.840
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 12.427.269 16.172.937
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 150.552.957 190.507.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 12.201.575 3.286.609
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 1.421.075 -2.295.939
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 10.167.457 16.251.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.248.093 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
96.233.145 208.837.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.106.470 -2.618.308
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21.340.804 -22.209.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.435.184 -19.817.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.570.114 5.725.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -5.005.298 -25.542.570
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.572.681 -142.188.530
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.226.181.883 1.510.897.469
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.153.244.071 -1.536.889.222
Ödenen Temettüler
27 -24.145.331 -56.240.136
Ödenen Faiz
33 -40.219.800 -59.956.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.604.976 22.004.531
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.430.371 1.715.635
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.035.347 23.720.166
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 87.618.426 64.095.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 216.653.773 87.815.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 216.775.102 87.708.466
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 1.196.821.694 859.178.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 3.263.166 1.691.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.193.558.528 857.486.816
Diğer Alacaklar
11 108.999.734 70.768.411
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 108.999.734 70.768.411
Türev Araçlar
14 6.852.592 4.105.362
Stoklar
13 737.363.364 589.867.375
Peşin Ödenmiş Giderler
26 17.700.613 30.146.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 462.235 895.568
Diğer Dönen Varlıklar
26 9.453.353 27.227.641
ARA TOPLAM
2.294.428.687 1.669.897.169
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.294.428.687 1.669.897.169
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 693.576 536.765
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 97.319 88.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.319 88.508
Türev Araçlar
14 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 50.363.746 51.568.805
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 97.865.000 97.865.000
Maddi Duran Varlıklar
18 361.783.883 322.899.319
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 519.594 819.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 7.557.119 9.664.980
Peşin Ödenmiş Giderler
26 400.197 381.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.392.446 8.353.112
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
526.672.880 492.177.976
TOPLAM VARLIKLAR
2.821.101.567 2.162.075.145
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 708.346.400 655.535.049
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 156.362.067 209.029.681
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 451.761.105 301.208.148
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,38 451.761.105 301.208.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 17.730.983 5.529.408
Diğer Borçlar
11 12.151.156 10.730.081
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 12.151.156 10.730.081
Türev Araçlar
14 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 43.909.409 33.741.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.909.409 33.741.952
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 23.942.616 2.601.812
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 21.755.672 19.667.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.073.132 16.326.551
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.682.540 3.341.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 161.780 0
ARA TOPLAM
1.436.121.188 1.238.043.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.436.121.188 1.238.043.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 588.375.630 281.635.196
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 56.193.705 54.062.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
56.193.705 54.062.164
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.358.696 1.368.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
645.928.031 337.065.845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.082.049.219 1.575.109.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 738.426.442 586.422.093
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.430.371 8.278.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.398.062 61.439.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
94.309.591 88.622.550
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
97.228.863 138.226.791
Net Dönem Karı veya Zararı
144.039.004 88.834.444
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
625.906 543.349
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
739.052.348 586.965.442
TOPLAM KAYNAKLAR
2.821.101.567 2.162.075.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.594.312 -1.866.209 51.022.125 88.862.693 103.213.140 91.098.733 550.557.405 511.242 551.068.647
Transferler
27 62.049.824 29.048.909 -91.098.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-215.793 109.393 5.273.112 85.288.360 90.455.072 78.697 90.533.769
Dönem Karı (Zararı)
85.288.360 85.288.360 76.448 85.364.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-215.793 109.393 5.273.112 5.166.712 2.249 5.168.961
Kar Payları
-56.159.435 -56.159.435 -80.701 -56.240.136
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -6.810.105 -1.756.816 56.295.237 150.912.517 76.102.614 85.288.360 584.853.042 509.238 585.362.280
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 23.800.684 -13.792.321 -1.729.941 61.439.335 88.622.550 138.226.791 88.834.444 586.422.093 543.349 586.965.442
Transferler
27 100.000.000 5.687.041 -16.852.597 -88.834.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.021.726 -869.777 30.958.727 144.039.004 176.149.680 82.557 176.232.237
Dönem Karı (Zararı)
144.039.004 144.039.004 86.147 144.125.151
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.021.726 -869.777 30.958.727 32.110.676 -3.590 32.107.086
Kar Payları
-24.145.331 -24.145.331 -24.145.331
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 1.020.551 23.800.684 -11.770.595 -2.599.718 92.398.062 94.309.591 97.228.863 144.039.004 738.426.442 625.906 739.052.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
144.125.151 85.364.808 105.988.074 12.193.627
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.146.869 -104.247 2.720.364 -357.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 2.531.568 -237.063 3.290.041 -634.281
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -869.776 109.393 92.762 160.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -514.923 23.423 -662.439 116.365
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-514.923 23.423 -662.439 116.365
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.960.217 5.273.208 17.713.683 -688.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 30.960.217 5.273.208 17.713.683 -688.499
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.107.086 5.168.961 20.434.047 -1.045.609
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.232.237 90.533.769 126.422.121 11.148.018
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.557 78.697 39.432 31.895
Ana Ortaklık Payları
176.149.680 90.455.072 126.382.689 11.116.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887376


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6297 Değişim: 0,29%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2117 Değişim: -0,50%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
786,80 Değişim: -0,98%
Düşük 784,88 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.