KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 18:14
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 2.813.723.451 2.092.895.990 1.427.131.912 1.057.597.728
Satışların Maliyeti
5-28 -2.682.861.165 -1.985.243.865 -1.358.797.779 -1.011.625.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
130.862.286 107.652.125 68.334.133 45.972.138
BRÜT KAR (ZARAR)
130.862.286 107.652.125 68.334.133 45.972.138
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -24.810.151 -21.759.599 -12.099.802 -10.827.627
Pazarlama Giderleri
29-30 -10.821.905 -10.432.458 -5.534.096 -5.191.365
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -996.423 -1.112.210 -499.097 -648.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 49.494.819 64.897.374 38.964.545 20.326.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -15.958.332 -78.154.652 -3.111.709 -23.405.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.770.294 61.090.580 86.053.974 26.225.830
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 438.553 -332.229 346.868
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -44.435 -409.190 -44.435 -388.284
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 6.557.616 15.954 3.825.313 783.460
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
134.283.475 61.135.897 89.502.623 26.967.874
Finansman Gelirleri
33 285.710.409 83.957.370 210.699.213 25.581.100
Finansman Giderleri
33 -339.397.669 -107.911.522 -250.690.405 -36.794.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.596.215 37.181.745 49.511.431 15.754.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.572.129 -10.201.149 -15.046.360 -2.832.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.442.124 -10.313.529 -15.395.984 -3.019.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.130.005 112.380 349.624 187.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.024.086 26.980.596 34.465.071 12.922.028
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.024.086 26.980.596 34.465.071 12.922.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.542 51.760 20.266 33.542
Ana Ortaklık Payları
55.987.544 26.928.836 34.444.805 12.888.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,00280000 0,00135000 0,00170000 0,00064000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.362 377.806.546 228.170 378.034.716
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 51.466.039 14.891.096 49.556 21.818.759 28.138.521 2.581.372 103.606.841 30.254.362 377.806.546 228.170 378.034.716
Transferler
27 2.704.490 619.237 26.930.635 -30.254.362
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
555.421 -509.293 -76.443 26.928.836 26.898.521 52.768 26.951.289
Dönem Karı (Zararı)
26.928.836 26.928.836 51.760 26.980.596
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
555.421 -509.293 -76.443 -30.316 1.007 -29.309
Sermaye Arttırımı
75.000.000 -50.445.488 -24.554.512
Kar Payları
-17.512.550 -17.512.550 -13.402 -17.525.952
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 15.446.517 459.737 21.742.316 30.843.011 3.200.609 88.470.414 26.928.836 387.192.516 267.536 387.460.052
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.498.511 87.888.922 452.491.301 527.543 453.018.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-431.116 -431.116 -431.116
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-431.116 -431.116 -431.116
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
200.000.000 1.020.551 -4.991.991 -253.262 26.485.559 30.843.011 111.067.395 87.888.922 452.060.185 527.543 452.587.728
Transferler
27 9.710.977 78.177.945 -87.888.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
374.135 3.495.485 13.017.881 55.987.544 72.875.045 38.468 72.913.513
Dönem Karı (Zararı)
55.987.544 55.987.544 36.542 56.024.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
374.135 3.495.485 13.017.881 16.887.501 1.926 16.889.427
Kar Payları
-37.723.496 -37.723.496 -133.618 -37.857.114
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 1.020.551 -4.617.856 3.242.223 39.503.440 40.553.988 151.521.844 55.987.544 487.211.734 432.393 487.644.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.342.707 -52.227.446
Dönem Karı (Zararı)
56.024.086 26.980.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.024.086 26.980.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.811.764 47.558.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 12.712.667 11.592.770
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13-31 9.711.817 4.202.066
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.017.848 4.202.066
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 5.693.969
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 -846.926 5.627.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-24 -2.150.123 5.974.078
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.303.197 -346.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 42.165.006 29.327.966
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.300.745 -1.539.645
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 44.465.751 30.867.611
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
67.804.299
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -749.612 -13.348.014
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -749.612 -13.348.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.557.616 -15.954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 24.572.129 10.201.149
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -29.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-148.046.124 -117.797.218
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -217.801.119 -150.944.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.093.723 -15.859.375
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -31.684.372 78.731.641
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 34.839.606 13.995.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 71.296.101 -47.664.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 935.233 505.861
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-20-22 5.921.766 -2.292.252
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 1.601.266 -392.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.939.118 6.122.930
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.789.726 -43.258.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -469.506 -1.524.097
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.977.513 -7.445.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.361.925 -17.870.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 934.460 1.538.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -20.296.385 -19.409.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.684.011 157.799.813
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 934.086.606 866.698.454
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -881.755.650 -680.743.825
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 18.116.398
Ödenen Temettüler
27 -37.857.114 -17.525.952
Ödenen Faiz
33 -32.157.853 -28.745.262
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.296.771 87.701.827
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.411.506 -93.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.708.277 87.608.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.081.584 26.478.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 67.789.861 114.087.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 56.024.086 26.980.596 34.465.071 12.922.028
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.871.190 47.060 4.265.815 -801.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 469.507 691.885 362.702 -397.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 3.495.485 -509.293 3.974.527 -497.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -93.802 -135.532 -71.414 93.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-93.802 -135.532 -71.414 93.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.018.237 -76.368 9.334.271 -1.636.856
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 13.018.237 -76.368 9.334.271 -1.636.856
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.889.427 -29.308 13.600.086 -2.438.704
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.913.513 26.951.288 48.065.157 10.483.324
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.469 52.768 21.460 32.687
Ana Ortaklık Payları
72.875.044 26.898.520 48.043.697 10.450.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 67.997.948 52.081.584
Ticari Alacaklar
10 787.680.793 573.897.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.574.413 1.280.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 786.106.380 572.616.591
Diğer Alacaklar
11 74.919.410 62.078.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 74.919.410 62.078.862
Türev Araçlar
14 3.231.710 2.723.991
Stoklar
13 411.246.766 385.256.363
Peşin Ödenmiş Giderler
26 40.123.742 70.373.360
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 2.599.897 521.598
Diğer Dönen Varlıklar
26 7.374.802 2.066.394
ARA TOPLAM
1.395.175.068 1.148.999.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.395.175.068 1.148.999.674
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 119.811 24.558
Diğer Alacaklar
11 346.697 401.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 346.697 401.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 37.188.844 27.135.743
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 63.312.129 63.312.129
Maddi Duran Varlıklar
18 272.287.448 249.003.711
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 8.894.373 9.583.839
Peşin Ödenmiş Giderler
26 310.754 4.900.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.152.973 3.297.139
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
383.613.029 357.659.791
TOPLAM VARLIKLAR
1.778.788.097 1.506.659.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 677.834.904 704.328.697
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 115.850.549 42.209.604
Ticari Borçlar
10 186.801.374 115.221.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 186.801.374 115.221.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.569.457 3.634.224
Diğer Borçlar
11 11.115.712 4.747.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.115.712 4.747.275
Türev Araçlar
14 241.893
Ertelenmiş Gelirler
26 14.020.529 12.419.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14.020.529 12.419.263
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 15.189.861 3.646.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 9.026.013 13.527.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.284.211 12.088.982
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.741.802 1.438.605
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
446.671
ARA TOPLAM
1.034.408.399 900.424.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.034.408.399 900.424.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 218.759.614 119.819.345
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 35.444.295 32.633.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.444.295 32.633.288
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 2.531.662 763.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.735.571 153.216.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.291.143.970 1.053.640.621
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
487.211.734 452.491.301
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.020.551 1.020.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.375.633 -5.245.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.503.440 26.485.559
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.553.988 30.843.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
151.521.844 111.498.511
Net Dönem Karı veya Zararı
55.987.544 87.888.922
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
432.393 527.543
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
487.644.127 453.018.844
TOPLAM KAYNAKLAR
1.778.788.097 1.506.659.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703152


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4813 Değişim: -0,19%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2329 Değişim: -0,45%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
802,11 Değişim: 0,20%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 805,91
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.