KAP ***SARDE*** SARDES FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:20
KAP ***SARDE*** SARDES FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***SARDE*** SARDES FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.436 2.182 1.049 1.102
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.436 2.182 1.049 1.102


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.100 1.803 296 773 734 1.601 1.601 23.504
Yeni Bakiye
20.100 1.803 296 773 734 1.601 1.601 23.504
Dönem Net Karı (Zararı)
2.182 2.182 2.182
Kar Dağıtımı
1.601 80 1.521 -1.601 -1.601
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.601 80 1.521 -1.601 -1.601
Dönem Sonu Bakiyeler
20.100 3.404 376 2.294 734 2.182 2.182 25.686
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.100 3.404 376 2.294 734 2.944 2.944 26.448
Yeni Bakiye
20.100 3.404 376 2.294 734 2.944 2.944 26.448
Dönem Net Karı (Zararı)
2.436 2.436 2.436
Kar Dağıtımı
1.940 148 609 1.183 -2.944 -2.944 -1.004
Dağıtılan Temettü
-1.004 -1.004 -1.004
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.940 148 609 1.183 -1.940 -1.940
Dönem Sonu Bakiyeler
20.100 5.344 524 2.903 1.917 2.436 2.436 27.880


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
2.944 2.324
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
15.158 11.437
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-8.766 -6.643
Alınan Ücret ve Komisyonlar
46 149
Elde Edilen Diğer Kazançlar
358 10
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
16 17 3
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
15 -1.312 -1.158
Ödenen Vergiler
18 -936 -480
Diğer
-1.621 -994
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
4.728 -11.382
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-10.181 -27.624
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
180 12
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
182 4
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
14.578 16.321
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-31 -95
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.672 -9.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 -9 -107
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9 -107
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11 12.910 19.467
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-19.444 -10.292
Temettü Ödemeleri
-1.004
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-7.538 9.175
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-75 4
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
50 14
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 48 24
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 98 38


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 15.221 11.586 7.647 6.371
FAKTORİNG GELİRLERİ
15.221 11.586 7.647 6.371
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
15.175 11.437 7.632 6.319
İskontolu
14.195 8.350 7.167 4.611
Diğer
980 3.087 465 1.708
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
46 149 15 52
İskontolu
46 140 15 52
Diğer
0 9 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
17 -9.019 -6.752 -4.445 -3.922
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.393 -5.800 -3.743 -3.324
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.439 -843 -611 -536
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-187 -109 -91 -62
BRÜT KAR (ZARAR)
6.202 4.834 3.202 2.449
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -2.782 -2.086 -1.392 -1.063
Personel Giderleri
-1.312 -1.158 -660 -588
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-23 -10 -5 -5
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-37 -23 -22 -11
Genel İşletme Giderleri
-1.391 -862 -726 -477
Diğer
-19 -33 21 18
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
3.420 2.748 1.810 1.386
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
16 808 186 431 36
Bankalardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
433 173 204 25
Diğer
375 13 227 11
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
5 -664 -30 -623 -29
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-508 -169 -288 -22
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-508 -169 -288 -22
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.056 2.735 1.330 1.371
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.056 2.735 1.330 1.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
18 -620 -553 -281 -269
Cari Vergi Karşılığı
-264 -685 -188 -275
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-356 0 -93 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 132 0 6
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.436 2.182 1.049 1.102
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.436 2.182 1.049 1.102
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
2.436 2.182 1.049 1.102
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
3 98 0 98 48 0 48
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 135.081 0 135.081 127.745 0 127.745
İskontolu Faktoring Alacakları
83.107 0 83.107 120.799 0 120.799
Yurt İçi
4 87.368 0 87.368 127.006 0 127.006
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
4 -4.261 0 -4.261 -6.207 0 -6.207
Diğer Faktoring Alacakları
4 51.974 0 51.974 6.946 0 6.946
Yurt İçi
51.974 0 51.974 6.946 0 6.946
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
9 289 0 289 469 0 469
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6.594 0 6.594 4.379 0 4.379
Takipteki Faktoring Alacakları
5 12.861 0 12.861 9.999 0 9.999
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
5 -6.267 0 -6.267 -5.620 0 -5.620
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 299 0 299 338 0 338
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 26 0 26 35 0 35
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
26 0 26 35 0 35
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
9 143 0 143 97 0 97
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 1.560 0 1.560 1.916 0 1.916
DİĞER AKTİFLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
144.090 0 144.090 135.027 0 135.027
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
144.090 0 144.090 135.027 0 135.027
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
10 102.462 0 102.462 87.818 0 87.818
FAKTORİNG BORÇLARI
191 0 191 9 0 9
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 12.910 0 12.910 19.444 0 19.444
Bonolar
12.910 0 12.910 19.444 0 19.444
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
59 0 59 77 0 77
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18 209 0 209 222 0 222
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
12 183 0 183 141 0 141
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
12 183 0 183 141 0 141
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
18 196 0 196 868 0 868
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0
ARA TOPLAM
116.210 0 116.210 108.579 0 108.579
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
13 27.880 0 27.880 26.448 0 26.448
Ödenmiş Sermaye
20.100 0 20.100 20.100 0 20.100
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
5.344 0 5.344 3.404 0 3.404
Yasal Yedekler
524 0 524 376 0 376
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.903 0 2.903 2.294 0 2.294
Diğer Kar Yedekleri
1.917 0 1.917 734 0 734
Kar veya Zarar
2.436 0 2.436 2.944 0 2.944
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
2.436 0 2.436 2.944 0 2.944
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
PASİF TOPLAMI
144.090 0 144.090 135.027 0 135.027


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
332 0 332 354 0 354
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7.273 0 7.273 10.964 0 10.964
ALINAN TEMİNATLAR
4 2.278.549 0 2.278.549 2.173.711 0 2.173.711
VERİLEN TEMİNATLAR
8.000 0 8.000 6.500 0 6.500
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
110.798 4.311 115.109 127.169 7.351 134.520
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
2.404.952 4.311 2.409.263 2.318.698 7.351 2.326.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700431


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9339 Değişim: 0,05%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9422
Açılış: 15,9256
17,0300 Değişim: -0,04%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
949,87 Değişim: 0,11%
Düşük 948,57 24.05.2022 Yüksek 950,62
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.