KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:23
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252
Transferler
30.5 2.229.908 35.043.043 -37.272.951 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.3 -2.246.791 -55.087 2.246.791 46.547.733 46.492.646 46.492.646
Sermaye Arttırımı
30.1 5.000.000 -5.000.000 0 0
Kar Payları
30.2 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 68.421.806 -343.811 13.355.902 64.882.800 46.547.733 352.996.898 352.996.898
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816
Transferler
30.5 3.400.383 41.916.019 -45.316.402 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.3 -4.977.208 -85.522 4.977.208 38.928.962 38.843.440 38.843.440
Kar Payları
30.2 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 207.352.813 -461.603 pnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.162.988 32.296.476
Dönem Karı (Zararı)
38.928.962 46.547.733
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.928.962 46.547.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.749.926 11.720.847
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 6.162.770 2.736.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-482.570 -516.346
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -486.484 -535.187
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.914 18.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
859.178 656.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 859.178 656.184
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.572.687 -4.434.886
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.859.953 -4.353.324
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
287.266 -81.562
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 13.041.033 12.998.811
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
742.202 280.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.513.551 -17.414.067
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.007.566 -31.723.470
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.289.772 1.816.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.297.338 -33.540.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-182.063 -1.589.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-182.063 -1.589.945
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.975.436 -1.265.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.330.728 16.876.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.220.098 16.981.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
110.630 -105.535
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
320.786 288.416
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
320.786 288.416
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.165.337 40.854.513
Alınan Faiz
3.224.477 1.402.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -593.423 -274.549
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -11.633.403 -9.685.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-454.959 -568.024
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-454.959 -568.024
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -340.789 -568.024
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -114.170 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.000.000 -9.000.000
Ödenen Temettüler
-15.000.000 -9.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.291.971 22.728.452
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.753.322 3.097.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.538.649 25.826.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 36.738.026 61.452.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 35.199.377 87.278.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 35.199.377 36.738.026
Ticari Alacaklar
8 295.384.464 251.957.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 241.354 1.531.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
295.143.110 250.425.918
Diğer Alacaklar
122.300 124.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 122.300 124.800
Stoklar
11 18.134.681 1.616.631
Diğer Dönen Varlıklar
609.247 424.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 609.247 424.684
ARA TOPLAM
349.450.069 290.861.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
349.450.069 290.861.185
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.784 3.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.784 3.784
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.000.000 1.000.000
Maddi Duran Varlıklar
243.679.652 249.389.930
Binalar
15 242.703.497 248.540.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 218.816 236.022
Mobilya ve Demirbaşlar
15 746.511 598.031
Özel Maliyetler
15 10.828 15.877
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
218.803 216.336
Bilgisayar Yazılımları
18 218.803 216.336
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
244.902.239 250.610.050
TOPLAM VARLIKLAR
594.352.308 176.001 153.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 176.001 153.356
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.009.000 2.317.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.009.000 2.317.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 2.893.201 112.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
425.391 517.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 425.391 517.484
ARA TOPLAM
49.890.540 19.831.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.890.540 19.831.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.738.574 3.365.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 3.738.574 3.365.917
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 22.030.938 23.425.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.769.512 26.790.937
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.660.052 46.622.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
518.692.256 494.848.816
Ödenmiş Sermaye
30.1 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.1 55.132.468 55.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
206.891.210 211.953.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
206.891.210 211.953.940
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.3 207.352.813 212.330.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.3 -461.603 -376.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.756.285 13.355.902
Yasal Yedekler
30.2 16.756.285 13.355.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.4 95.983.331 64.090.104
Net Dönem Karı veya Zararı
38.928.962 45.316.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
518.692.256 494.848.816
TOPLAM KAYNAKLAR
594.352.308 541.471.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.121.542.976 606.375.767 382.052.595 233.933.910
Satışların Maliyeti
31 -1.087.667.836 -588.340.454 -368.653.895 -227.281.906
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.875.140 18.035.313 13.398.700 6.652.004
BRÜT KAR (ZARAR)
33.875.140 18.035.313 13.398.700 6.652.004
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -7.840.211 -5.810.650 -2.724.261 -2.160.607
Pazarlama Giderleri
33,34 -20.321.619 -13.501.373 -7.017.819 -4.825.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 58.880.842 55.074.953 8.986.984 25.623.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -23.607.666 -15.863.790 -4.676.523 -5.860.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.986.486 37.934.453 7.967.081 19.428.376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.986.486 37.934.453 7.967.081 19.428.376
Finansman Gelirleri
38 13.790.404 23.429.517 1.858.708 12.449.359
Finansman Giderleri
38 -2.806.895 -1.817.426 -898.569 -56.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.969.995 59.546.544 8.927.220 31.821.404
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.041.033 -12.998.811 -2.523.947 -7.005.588
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -14.413.735 -13.546.115 -2.950.252 -7.310.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 1.372.702 547.304 426.305 305.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.928.962 46.547.733 6.403.273 24.815.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.928.962 46.547.733 6.403.273 24.815.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.928.962 46.547.733 6.403.273 24.815.816
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,37000000 0,44000000 0,06000000 0,24000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-85.522 -55.087 -51.462 -22.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -106.902 -70.625 -64.327 -29.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.380 15.538 12.865 6.412
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 21.380 15.538 12.865 6.412
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-85.522 -55.087 -51.462 -22.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.843.440 46.492.646 6.351.811 24.793.085
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.843.440 46.492.646 6.351.811 24.793.085http://www.k
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.987 Değişim: 0,28% Hacim : 34.402 Mio.TL Son veri saati : 15:19
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.006
Açılış: 1.990
13,7259 Değişim: 1,75%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,7371
Açılış: 13,4901
15,4819 Değişim: 1,74%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,5085
Açılış: 15,2171
784,32 Değişim: 1,28%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 789,01
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.