KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:20
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252
Transferler
31 37.272.951 -37.272.951 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -2.246.791 -32.356 2.246.791 21.731.917 21.699.561 21.699.561
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 68.421.806 -321.080 11.125.994 76.112.708 21.731.917 337.203.813 337.203.813
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816
Transferler
31 3.400.383 41.916.019 -45.316.402 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -3.318.139 -34.060 3.318.139 32.525.689 32.491.629 32.491.629
Kar Payları
30 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 209.011.882 -410.141 16.756.285 94.324.262 32.525.689 512.340.445 512.340.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.552.455 29.805.499
Dönem Karı (Zararı)
32.525.689 21.731.917
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.525.689 21.731.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.944.887 5.341.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.18 4.105.764 1.819.566
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-441.079 -220.592
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -441.778 -220.540
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 699 -52
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
573.505 446.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 573.505 446.403
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.104.621 -2.705.334
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.326.711 -2.925.322
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
222.090 219.988
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.060 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-34.060 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 10.517.086 5.993.223
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
328.292 7.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.073.936 9.411.211
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.483.955 -57.027.784
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.310.721 1.695.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.794.676 -58.723.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
183.291 -4.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
183.291 -4.368
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.396.461 -1.273.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.365.568 67.321.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.308.979 67.379.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.589 -57.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.257.621 395.423
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.257.621 395.423
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.396.640 36.484.298
Alınan Faiz
2.157.603 836.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -418.834 -94.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -5.582.954 -7.421.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-426.823 -540.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-426.823 -540.900
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -312.653 -540.900
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -114.170 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.000.000 0
Ödenen Temettüler
-15.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.632 29.264.599
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.850.107 1.965.842
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.975.739 31.230.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 36.738.026 61.452.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 44.713.765 92.682.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 44.713.765 36.738.026
Ticari Alacaklar
8 283.794.616 251.957.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 220.405 1.531.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
283.574.211 250.425.918
Diğer Alacaklar
158.800 124.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 158.800 124.800
Stoklar
11 13.647.084 1.616.631
Diğer Dönen Varlıklar
207.393 424.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 207.393 424.684
ARA TOPLAM
342.521.658 290.861.185
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
342.521.658 290.861.185
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.784 3.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.784 3.784
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.000.000 1.000.000
Maddi Duran Varlıklar
245.676.181 249.389.930
Binalar
15 244.648.997 248.540.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 232.979 236.022
Mobilya ve Demirbaşlar
15 781.694 598.031
Özel Maliyetler
15 12.511 15.877
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
251.144 216.336
Bilgisayar Yazılımları
18 251.144 216.336
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.931.109 250.610.050
TOPLAM VARLIKLAR
589.452.767 541.471.235
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 38.767.151 15.623.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 38.343.339 15.034.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
423.812 589.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 1.126.778 1.106.738
Diğer Borçlar
186.781 153.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 186.781 153.356
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.484.114 2.317.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 4.484.114 2.317.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 5.993.398 112.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
520.829 517.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 520.829 517.484
ARA TOPLAM
51.079.051 19.831.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.079.051 19.831.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.563.163 3.365.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 3.563.163 3.365.917
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 22.470.108 23.425.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.033.271 26.790.937
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.112.322 46.622.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
512.340.445 494.848.816
Ödenmiş Sermaye
30.1 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.1 55.132.468 55.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
208.601.741 211.953.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
208.601.741 211.953.940
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.3 209.011.882 212.330.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.3 -410.141 -376.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.756.285 13.355.902
Yasal Yedekler
30.2 16.756.285 13.355.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.4 94.324.262 64.090.104
Net Dönem Karı veya Zararı
32.525.689 45.316.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
512.340.445 494.848.816
TOPLAM KAYNAKLAR
589.452.767 541.471.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 739.490.381 372.441.857 359.283.362 135.473.162
Satışların Maliyeti
31 -719.013.941 -361.058.548 -349.045.372 -131.522.675
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.476.440 11.383.309 10.237.990 3.950.487
BRÜT KAR (ZARAR)
20.476.440 11.383.309 10.237.990 3.950.487
Genel Yönetim Giderleri
33.34 -5.115.950 -3.650.043 -2.581.048 -1.783.941
Pazarlama Giderleri
33.34 -13.303.800 -8.675.714 -7.002.402 -4.290.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 49.893.858 29.451.482 16.779.118 9.442.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -18.931.143 -10.002.957 -1.212.287 -181.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.019.405 18.506.077 16.221.371 7.137.004
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.019.405 18.506.077 16.221.371 7.137.004
Finansman Gelirleri
38 11.931.696 10.980.158 3.889.089 5.823.535
Finansman Giderleri
38 -1.908.326 -1.761.095 -839.320 -1.238.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.042.775 27.725.140 19.271.140 11.722.514
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.517.086 -5.993.223 -5.999.583 -2.468.323
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -11.463.483 -6.235.299 -6.065.086 -2.239.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 946.397 242.076 65.503 -228.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.525.689 21.731.917 13.271.557 9.254.191
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.525.689 21.731.917 13.271.557 9.254.191
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.525.689 21.731.917 13.271.557 9.254.191
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,31000000 0,21000000 0,13000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.060 -32.356 -22.733 -17.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -42.575 -41.482 -28.416 -22.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.515 9.126 5.683 4.885
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.41 8.515 9.126 5.683 4.885
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.060 -32.356 -22.733 -17.321
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.491.629 21.699.561 13.248.824 9.236.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.491.629 21.699.561 13.248.824 9.236.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955562


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6268 Değişim: 0,00%
Düşük 8,6264 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1226 Değişim: 0,05%
Düşük 10,1170 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,15 Değişim: -0,02%
Düşük 492,14 22.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.