KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:36
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468
Transferler
31 1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -2.246.791 28.833 2.246.791 37.272.951 37.301.784 37.301.784
Sermaye Arttırımı
30 10.000.000 -10.000.000
Kar Payları
30 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252
Transferler
31 2.229.908 35.043.043 -37.272.951 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 141.661.424 -87.357 1.454.095 45.316.402 188.344.564 188.344.564
Sermaye Arttırımı
30 5.000.000 -5.000.000
Kar Payları
30 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 212.330.021 -376.081 13.355.902 64.090.104 45.316.402 494.848.816 494.848.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.979.614 12.356.233
Dönem Karı (Zararı)
45.316.402 37.272.951
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.316.402 37.272.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.484.672 13.179.781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.18 3.661.894 3.586.384
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-389.556 -1.297.646
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -383.849 -1.291.072
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.707 -6.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
729.689 756.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 729.689 756.299
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.729.064 -433.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.727.724 96.460
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.340 -529.559
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-740.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
36 -740.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 15.657.692 10.525.597
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.705.983 42.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.326.535 -33.382.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.741.009 9.709.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.461.302 -1.858.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.202.311 11.567.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-318.845 2.421.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-318.845 2.421.706
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
308.093 -584.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.144.392 -45.586.346
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.444.224 -45.729.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
299.832 142.780
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.569.618 657.349
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.569.618 657.349
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.525.461 17.070.352
Alınan Faiz
1.907.556 2.731.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -412.588 -470.620
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -16.949.121 -6.975.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-825.900 -174.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-825.900 -174.308
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -679.165 -51.410
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -146.735 -122.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.000.000 -9.000.000
Ödenen Temettüler
30.2 -9.000.000 -9.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.805.514 3.181.925
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.091.196 1.559.410
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.714.318 4.741.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 61.452.344 56.711.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 36.738.026 61.452.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 36.738.026 61.452.344
Ticari Alacaklar
8 251.957.044 195.509.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.531.126 1.953.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
250.425.918 193.556.012
Diğer Alacaklar
124.800 110.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 124.800 110.737
Stoklar
11 1.616.631 2.337.064
Diğer Dönen Varlıklar
424.684 120.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 424.684 120.074
ARA TOPLAM
290.861.185 259.529.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
290.861.185 259.529.534
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 3.160.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 3.160.394
Diğer Alacaklar
3.784 3.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.784 3.612
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.000.000 260.000
Maddi Duran Varlıklar
249.389.930 106.550.959
Binalar
15 248.540.000 106.144.089
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 236.022 157.688
Mobilya ve Demirbaşlar
15 598.031 226.572
Özel Maliyetler
15 15.877 22.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
216.336 169.934
Bilgisayar Yazılımları
18 216.336 169.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
250.610.050 110.144.899
TOPLAM VARLIKLAR
541.471.235 369.674.433
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 15.623.673 26.766.725
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 15.034.360 26.471.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
589.313 295.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 1.106.738 912.932
Diğer Borçlar
153.356 177.925
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 153.356 177.925
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.317.362 782.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 2.317.362 782.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 112.869 3.360.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
517.484 345.280
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 517.484 345.280
ARA TOPLAM
19.831.482 32.345.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.831.482 32.345.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.365.917 2.939.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 3.365.917 2.939.620
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 23.425.020 18.885.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.790.937 21.824.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.622.419 54.170.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
494.848.816 315.504.252
Ödenmiş Sermaye
30.1 105.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.1 55.132.468 60.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
211.953.940 70.379.873
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
211.953.940 70.379.873
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.3 212.330.021 70.668.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.3 -376.081 -288.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.355.902 11.125.994
Yasal Yedekler
30.2 13.355.902 11.125.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.4 64.090.104 36.592.966
Net Dönem Karı veya Zararı
45.316.402 37.272.951
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
494.848.816 315.504.252
TOPLAM KAYNAKLAR
541.471.235 369.674.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 914.603.118 905.694.333
Satışların Maliyeti
31 -887.124.122 -870.715.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.478.996 34.978.773
BRÜT KAR (ZARAR)
27.478.996 34.978.773
Genel Yönetim Giderleri
33.34 -7.754.430 -7.170.321
Pazarlama Giderleri
33.34 -19.112.763 -16.868.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 64.438.735 46.594.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -27.513.527 -17.802.389
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.537.011 39.732.318
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 740.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.277.011 39.732.318
Finansman Gelirleri
38 27.702.113 11.903.865
Finansman Giderleri
38 -5.005.030 -3.837.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.974.094 47.798.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.657.692 -10.525.597
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -13.701.767 -10.335.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -1.955.925 -190.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.316.402 37.272.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.316.402 37.272.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42 45.316.402 37.272.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,43000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
143.028.162 28.833
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 145.721.367 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -10.133
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.41 -2.584.009 -8.133
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.028.162 28.833
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188.344.564 37.301.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
188.344.564 37.301.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913024


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3446 Değişim: 0,47%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3582
Açılış: 8,3056
10,0671 Değişim: 0,83%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0700
Açılış: 9,9842
477,76 Değişim: 0,26%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 479,50
Açılış: 476,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.