KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:24
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468
Transferler
1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.931.884 46.847 3.931.884 24.678.320 24.725.167 24.725.167
Sermaye Arttırımı
30 10.000.000 -10.000.000 0 0
Kar Payları
-9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 68.983.504 -270.710 11.125.994 38.278.059 24.678.320 302.927.635 302.927.635
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252
Transferler
2.229.908 35.043.043 -37.272.951 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -2.246.791 -55.087 2.246.791 46.547.733 46.492.646 46.492.646
Sermaye Arttırımı
30 5.000.000 -5.000.000 0 0
Kar Payları
-9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
105.000.000 55.132.468 68.421.806 -343.811 13.355.902 64.882.800 46.547.733 352.996.898 352.996.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.296.476 -15.277.414
Dönem Karı (Zararı)
46.547.733 24.678.320
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.547.733 24.678.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.720.847 10.623.466
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.18 2.736.599 2.691.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-516.346 865.402
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -535.187 827.511
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 18.841 37.891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
656.184 634.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 656.184 634.547
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.434.886 -641.653
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.353.324 -78.863
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-81.562 -562.790
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 12.998.811 6.971.522
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
280.485 102.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.414.067 -45.865.142
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.723.470 5.862.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.816.582 -25.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.540.052 5.887.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.589.945 2.427.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.589.945 2.427.674
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.265.484 -466.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.876.416 -54.295.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.981.951 -54.529.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-105.535 233.476
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
288.416 607.339
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
288.416 607.339
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.854.513 -10.563.356
Alınan Faiz
1.402.138 2.243.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -274.549 -410.439
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -9.685.626 -6.546.751
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-568.024 -152.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-568.024 -152.566
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -568.024 -29.668
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -122.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.000.000 -8.790.008
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 209.992
Kredilerden Nakit Girişleri
0 209.992
Ödenen Temettüler
-9.000.000 -9.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.728.452 -24.219.988
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.097.653 1.542.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.826.105 -22.677.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 61.452.344 56.711.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 87.278.449 34.033.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 87.278.449 61.452.344
Ticari Alacaklar
8 223.672.711 195.509.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 136.741 1.953.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
223.535.970 193.556.012
Diğer Alacaklar
139.700 110.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 139.700 110.737
Stoklar
11 10.193.974 2.337.064
Diğer Dönen Varlıklar
1.681.056 120.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 1.681.056 120.074
ARA TOPLAM
322.965.890 259.529.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
322.965.890 259.529.534
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
326.473 3.160.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 326.473 3.160.394
Diğer Alacaklar
3.612 3.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.612 3.612
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 260.000 260.000
Maddi Duran Varlıklar
104.455.596 106.550.959
Binalar
15 103.649.998 106.144.089
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 255.258 157.688
Mobilya ve Demirbaşlar
15 532.779 226.572
Özel Maliyetler
15 17.561 22.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.722 169.934
Bilgisayar Yazılımları
18 96.722 169.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.142.403 110.144.899
TOPLAM VARLIKLAR
428.108.293 369.674.433
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 43.724.703 26.766.725
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 43.532.342 26.471.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
192.361 295.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 559.098 912.932
Diğer Borçlar
142.344 177.925
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 142.344 177.925
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.351.466 782.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.351.466 782.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 7.220.712 3.360.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
398.948 345.280
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 398.948 345.280
ARA TOPLAM
53.397.271 32.345.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.397.271 32.345.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.391.880 2.939.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 3.391.880 2.939.620
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.322.244 18.885.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.714.124 21.824.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.111.395 54.170.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
352.996.898 315.504.252
Ödenmiş Sermaye
30.1 105.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.1 55.132.468 60.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.077.995 70.379.873
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.077.995 70.379.873
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.3 68.421.806 70.668.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.3 -343.811 -288.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.355.902 11.125.994
Yasal Yedekler
30.2 13.355.902 11.125.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.4 64.882.800 36.592.966
Net Dönem Karı veya Zararı
46.547.733 37.272.951
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
352.996.898 315.504.252
TOPLAM KAYNAKLAR
428.108.293 369.674.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 606.375.767 687.632.492 233.933.910 207.815.035
Satışların Maliyeti
31 -588.340.454 -661.295.804 -227.281.906 -198.060.317
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.035.313 26.336.688 6.652.004 9.754.718
BRÜT KAR (ZARAR)
18.035.313 26.336.688 6.652.004 9.754.718
Genel Yönetim Giderleri
33.34 -5.810.650 -5.523.199 -2.160.607 -1.844.522
Pazarlama Giderleri
33.34 -13.501.373 -12.059.186 -4.825.659 -3.911.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 55.074.953 36.273.348 25.623.471 3.674.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -15.863.790 -18.827.922 -5.860.833 -4.768.478
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.934.453 26.199.729 19.428.376 2.903.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.934.453 26.199.729 19.428.376 2.903.788
Finansman Gelirleri
38 23.429.517 9.121.711 12.449.359 1.626.463
Finansman Giderleri
38 -1.817.426 -3.671.598 -56.331 -2.083.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.546.544 31.649.842 31.821.404 2.447.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.998.811 -6.971.522 -7.005.588 -544.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -13.546.115 -6.899.646 -7.310.816 -495.218
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 547.304 -71.876 305.228 -49.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.547.733 24.678.320 24.815.816 1.902.648
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.547.733 24.678.320 24.815.816 1.902.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.547.733 24.678.320 24.815.816 1.902.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,44000000 0,24000000 0,24000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-55.087 46.847 -22.731 122.300
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -70.625 60.060 -29.143 156.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.538 -13.213 6.412 -34.494
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.41 15.538 -13.213 6.412 -34.494
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.087 46.847 -22.731 122.300
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.492.646 24.725.167 24.793.085 2.024.948
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.492.646 24.725.167 24.793.085 2.024.948http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884462


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.