KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:20
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468
Transferler
1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.370.186 -75.453 3.370.186 22.775.672 22.700.219 22.700.219
Sermaye Arttırımı
30 10.000.000 -10.000.000
Kar Payları
-9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 69.545.202 -393.010 11.125.994 37.716.361 22.775.672 300.902.687 300.902.687
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252
Transferler
37.272.951 -37.272.951 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -2.246.791 -32.356 2.246.791 21.731.917 21.699.561 21.699.561
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 68.421.806 -321.080 11.125.994 76.112.708 21.731.917 337.203.813 337.203.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.805.499 222.810
Dönem Karı (Zararı)
21.731.917 22.775.672
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.731.917 22.775.672
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.341.170 5.948.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.18 1.819.566 1.793.281
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-220.592 -502.707
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -220.540 -563.694
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -52 60.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
446.403 271.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 446.403 271.153
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.705.334 -1.997.269
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.925.322 -2.015.896
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
219.988 18.627
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 5.993.223 6.427.011
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.904 -42.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.411.211 -25.694.541
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.027.784 -11.346.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.695.821 -31.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.723.605 -11.315.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.368 2.559.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.368 2.559.157
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.273.275 -1.291.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.321.215 -16.122.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.379.110 -16.197.388
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.895 75.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
395.423 506.385
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
395.423 506.385
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.484.298 3.029.726
Alınan Faiz
836.594 1.334.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -94.319 -244.314
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -7.421.074 -3.897.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-540.900 -138.498
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-540.900 -138.498
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -540.900 -15.600
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -122.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.000.000
Ödenen Temettüler
0 -9.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.264.599 -8.915.688
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.965.842 1.778.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.230.441 -7.137.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 61.452.344 56.711.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 92.682.785 49.573.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 92.682.785 61.452.344
Ticari Alacaklar
8 251.956.807 195.509.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 257.445 1.953.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
251.699.362 193.556.012
Diğer Alacaklar
133.574 110.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 133.574 110.737
Stoklar
11 5.876.665 2.337.064
Diğer Dönen Varlıklar
101.605 120.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 101.605 120.074
ARA TOPLAM
350.751.436 259.529.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
350.751.436 259.529.534
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.337.602 3.160.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.337.602 3.160.394
Diğer Alacaklar
3.612 3.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.612 3.612
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 260.000 260.000
Maddi Duran Varlıklar
105.323.938 106.550.959
Binalar
15 104.481.361 106.144.089
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 274.769 157.688
Mobilya ve Demirbaşlar
15 548.564 226.572
Özel Maliyetler
15 19.244 22.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
118.289 169.934
Bilgisayar Yazılımları
18 118.289 169.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.043.441 110.144.899
TOPLAM VARLIKLAR
457.794.877 369.674.433
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 93.867.952 26.766.725
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 93.629.643 26.471.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
238.309 295.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 568.410 912.932
Diğer Borçlar
191.385 177.925
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 191.385 177.925
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.278.426 782.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.278.426 782.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 2.174.448 3.360.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
543.373 345.280
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 543.373 345.280
ARA TOPLAM
98.623.994 32.345.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.623.994 32.345.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.333.186 2.939.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 3.333.186 2.939.620
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.633.884 18.885.086
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.967.070 21.824.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.591.064 54.170.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
337.203.813 315.504.252
Ödenmiş Sermaye
30 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 60.132.468 60.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.100.726 70.379.873
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.100.726 70.379.873
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.421.806 70.668.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -321.080 -288.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.125.994 11.125.994
Yasal Yedekler
30 11.125.994 11.125.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 76.112.708 36.592.966
Net Dönem Karı veya Zararı
21.731.917 37.272.951
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
337.203.813 315.504.252
TOPLAM KAYNAKLAR
457.794.877 369.674.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 372.441.857 479.817.457 135.473.162 248.941.568
Satışların Maliyeti
31 -361.058.548 -463.235.487 -131.522.675 -240.180.909
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.383.309 16.581.970 3.950.487 8.760.659
BRÜT KAR (ZARAR)
11.383.309 16.581.970 3.950.487 8.760.659
Genel Yönetim Giderleri
33.34 -3.650.043 -3.678.677 -1.783.941 -1.972.690
Pazarlama Giderleri
33.34 -8.675.714 -8.147.231 -4.290.882 -4.212.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 29.451.482 32.599.323 9.442.832 10.307.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -10.002.957 -14.059.444 -181.492 -2.661.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.506.077 23.295.941 7.137.004 10.221.137
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.506.077 23.295.941 7.137.004 10.221.137
Finansman Gelirleri
38 10.980.158 7.495.248 5.823.535 3.661.959
Finansman Giderleri
38 -1.761.095 -1.588.506 -1.238.025 -1.100.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.725.140 29.202.683 11.722.514 12.782.563
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.993.223 -6.427.011 -2.468.323 -2.813.438
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -6.235.299 -6.404.428 -2.239.866 -2.614.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 242.076 -22.583 -228.457 -198.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.731.917 22.775.672 9.254.191 9.969.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.731.917 22.775.672 9.254.191 9.969.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.731.917 22.775.672 9.254.191 9.969.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,22000000 0,23000000 0,09000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.356 -75.453 -17.321 13.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -41.482 -96.734 -22.206 17.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.126 21.281 4.885 -3.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.41 9.126 21.281 4.885 -3.854
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.356 -75.453 -17.321 13.661
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.699.561 22.700.219 9.236.870 9.982.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.699.561 22.700.219 9.236.870 9.982.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866777


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3552 Değişim: -0,98%
Düşük 8,3333 02.08.2021 Yüksek 8,4787
Açılış: 8,4381
9,9245 Değişim: -1,12%
Düşük 9,9040 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
487,51 Değişim: -0,96%
Düşük 484,14 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.