KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 19:26
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435
Transferler
2.807.734 24.032.594 -26.840.328 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.246.791 -124.431 2.246.791 10.986.464 10.862.033 10.862.033
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000 0 0
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468
Transferler
30,5 1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -2.246.791 28.833 2.246.791 37.272.951 37.301.784 37.301.784
Sermaye Arttırımı
30 10.000.000 -10.000.000 0 0
Kar Payları
30 -9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 70.668.597 -288.724 11.125.994 36.592.966 37.272.951 315.504.252 315.504.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.356.233 22.328.515
Dönem Karı (Zararı)
37.272.951 10.986.464
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.272.951 10.986.464
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.179.781 -3.267.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 3.586.384 3.607.494
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.297.646 -3.186.787
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.291.072 -3.197.706
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.574 10.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
756.299 585.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 756.299 585.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-433.099 -10.130.287
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
96.460 -9.806.983
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-529.559 -323.304
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
28.833 -124.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
28.833 -124.431
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 10.525.597 5.684.728
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.413 296.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.382.380 19.487.010
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.709.177 42.467.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.858.019 72.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.567.196 42.395.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.421.706 -402.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.421.706 -402.514
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-584.266 -502.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.586.346 -21.529.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.729.126 -20.988.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
142.780 -540.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
657.349 -546.506
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
657.349 -546.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.070.352 27.205.528
Alınan Faiz
38 2.731.544 6.691.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -470.620 -612.244
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -6.975.043 -10.956.112
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-174.308 17.520.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.308 -340.128
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -51.410 -228.726
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -122.898 -111.402
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 17.860.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.000.000 -20.000.000
Ödenen Temettüler
30 -9.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.181.925 19.848.857
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.559.410 1.211.902
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.741.335 21.060.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.711.009 35.650.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 61.452.344 56.711.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 61.452.344 56.711.009
Ticari Alacaklar
8 195.509.315 205.595.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.953.303 95.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
193.556.012 205.500.261
Diğer Alacaklar
110.737 71.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 110.737 71.568
Stoklar
11 2.337.064 1.338.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41 0 1.917.238
Diğer Dönen Varlıklar
120.074 663.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 120.074 663.711
ARA TOPLAM
259.529.534 266.297.722
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
259.529.534 266.297.722
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3.160.394 5.241.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.160.394 5.241.551
Diğer Alacaklar
3.612 3.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.612 3.612
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 260.000 260.000
Maddi Duran Varlıklar
106.550.959 109.983.348
Binalar
15 106.144.089 109.469.545
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 157.688 217.375
Mobilya ve Demirbaşlar
15 226.572 276.713
Özel Maliyetler
15 22.610 19.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
169.934 149.621
Bilgisayar Yazılımları
18 169.934 149.621
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.144.899 115.638.132
TOPLAM VARLIKLAR
369.674.433 381.935.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 26.766.725 71.823.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 26.471.121 71.669.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
295.604 153.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 912.932 437.983
Diğer Borçlar
177.925 228.134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 177.925 228.134
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
782.390 654.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 782.390 654.205
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 3.360.223 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
345.280 212.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 345.280 212.023
ARA TOPLAM
32.345.475 73.355.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.345.475 73.355.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.939.620 2.690.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.939.620 2.690.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.885.086 18.686.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.824.706 21.377.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.170.181 94.733.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
315.504.252 287.202.468
Ödenmiş Sermaye
30 100.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 60.132.468 70.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.379.873 72.597.831
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.379.873 72.597.831
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 70.668.597 72.915.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -288.724 -317.557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.125.994 9.536.516
Yasal Yedekler
30 11.125.994 9.536.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 36.592.966 33.949.189
Net Dönem Karı veya Zararı
37.272.951 10.986.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
315.504.252 287.202.468
TOPLAM KAYNAKLAR
369.674.433 381.935.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 905.694.333 829.866.637
Satışların Maliyeti
31 -870.715.560 -805.241.115
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.978.773 24.625.522
BRÜT KAR (ZARAR)
34.978.773 24.625.522
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -7.170.321 -6.521.419
Pazarlama Giderleri
33,34 -16.868.424 -16.015.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 46.594.679 74.207.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -17.802.389 -72.948.926
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.732.318 3.347.595
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 0 2.795.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.732.318 6.143.065
Finansman Gelirleri
38 11.903.865 16.536.175
Finansman Giderleri
38 -3.837.635 -6.008.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.798.548 16.671.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.525.597 -5.684.728
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -10.335.266 -7.417.644
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -190.331 1.732.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.272.951 10.986.464
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.272.951 10.986.464
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.272.951 10.986.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,37000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.833 -124.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 36.966 -159.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.133 35.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 -8.133 35.096
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.833 -124.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.301.784 10.862.033
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.301.784 10.862.033http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823030


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,00% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 20.10.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
9,2633 Değişim: 0,56%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2684
Açılış: 9,2118
10,8053 Değişim: 0,51%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,8243
Açılış: 10,7502
531,44 Değişim: 0,69%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 532,28
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.