KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:19
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435
Transferler
2.807.734 24.032.594 -26.840.328 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.685.093 -136.868 1.685.093 16.562.425 16.425.557 16.425.557
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 73.477.086 -329.994 9.536.516 33.387.491 16.562.425 292.765.992 292.765.992
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468
Transferler
1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -3.931.884 46.847 3.931.884 24.678.320 24.725.167 24.725.167
Sermaye Arttırımı
30,1 10.000.000 -10.000.000
Kar Payları
-9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 68.983.504 -270.710 11.125.994 38.278.059 24.678.320 302.927.635 302.927.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.277.414 25.096.189
Dönem Karı (Zararı)
24.678.320 16.562.425
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.678.320 16.562.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.623.466 608.881
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 2.691.045 3.088.012
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
865.402 1.364.548
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 827.511 1.352.419
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 37.891 12.129
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
634.547 523.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 634.547 523.020
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-641.653 -8.292.696
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-78.863 -7.663.745
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-562.790 -628.951
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
46.847 -136.868
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
46.847 -136.868
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 6.971.522 7.255.556
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
55.756 -3.192.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.865.142 10.775.834
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.862.107 31.044.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.853 -89.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.887.960 31.133.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.427.674 3.386.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.427.674 3.386.184
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-466.526 -1.556.195
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.295.736 -20.433.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.529.212 -21.614.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
233.476 1.181.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
607.339 -1.665.860
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
607.339 -1.665.860
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.563.356 27.947.140
Alınan Faiz
38 2.243.132 5.464.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -410.439 -529.488
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -6.546.751 -7.786.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-152.566 17.597.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-152.566 -262.892
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -29.668 -155.773
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -122.898 -107.119
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.860.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.790.008 -20.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.992 0
Kredilerden Nakit Girişleri
209.992 0
Ödenen Temettüler
-9.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.219.988 22.693.767
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.542.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.677.621 22.693.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.711.009 35.650.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.033.388 58.344.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 34.033.388 56.711.009
Ticari Alacaklar
8 196.103.703 205.595.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 121.102 95.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
195.982.601 205.500.261
Diğer Alacaklar
57.347 71.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 57.347 71.568
Stoklar
11 3.295.252 1.338.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41 0 1.917.238
Diğer Dönen Varlıklar
167.496 663.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 167.496 663.711
ARA TOPLAM
233.657.186 266.297.722
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
233.657.186 266
345.394.285 381.935.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
209.992 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
209.992 0
Banka Kredileri
209.992 0
Ticari Borçlar
8 18.090.566 71.823.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 17.706.182 71.669.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
384.384 153.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 476.793 437.983
Diğer Borçlar
159.534 228.134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 159.534 228.134
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.325.470 654.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.325.470 654.205
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 352.895 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
224.734 212.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 224.734 212.023
ARA TOPLAM
20.839.984 73.355.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.839.984 73.355.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.854.955 2.690.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.854.955 2.690.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.771.711 18.686.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.626.666 21.377.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.466.650 94.733.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
302.927.635 287.202.468
Ödenmiş Sermaye
30 100.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 60.132.468 70.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.712.794 72.597.831
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.712.794 72.597.831
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.983.504 72.915.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -270.710 -317.557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.125.994 9.536.516
Yasal Yedekler
30 11.125.994 9.536.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 38.278.059 33.949.189
Net Dönem Karı veya Zararı
24.678.320 10.986.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.927.635 287.202.468
TOPLAM KAYNAKLAR
345.394.285 381.935.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 687.632.492 607.864.476 207.815.035 198.514.903
Satışların Maliyeti
31 -661.295.804 -589.953.173 -198.060.317 -192.034.501
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.336.688 17.911.303 9.754.718 6.480.402
BRÜT KAR (ZARAR)
26.336.688 17.911.303 9.754.718 6.480.402
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -5.523.199 -5.099.538 -1.844.522 -1.610.103
Pazarlama Giderleri
33,34 -12.059.186 -12.386.541 -3.911.955 -3.938.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 36.273.348 61.923.916 3.674.025 27.045.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -18.827.922 -52.219.138 -4.768.478 -24.233.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.199.729 10.130.002 2.903.788 3.743.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 0 2.795.470 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.199.729 12.925.472 2.903.788 3.743.506
Finansman Gelirleri
38 9.121.711 14.044.036 1.626.463 8.126.550
Finansman Giderleri
38 -3.671.598 -3.151.527 -2.083.092 -3.076.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.649.842 23.817.981 2.447.159 8.793.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.971.522 -7.255.556 -544.511 -1.936.923
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -6.899.646 -9.216.870 -495.218 -1.818.848
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -71.876 1.961.314 -49.293 -118.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.678.320 16.562.425 1.902.648 6.856.905
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.678.320 16.562.425 1.902.648 6.856.905
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.678.320 16.562.425 1.902.648 6.856.905
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,25000000 0,18000000 0,02000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46.847 -136.868 122.300 -192.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 60.060 -175.472 156.794 -246.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.213 38.604 -34.494 54.191
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 -13.213 38.604 -34.494 54.191
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.847 -136.868 122.300 -192.130
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.725.167 16.425.557 2.024.948 6.664.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.725.167 16.425.557 2.024.948 6.664.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794945


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4773 Değişim: -0,22%
Düşük 13,4577 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2570 Değişim: -0,29%
Düşük 15,2369 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
800,28 Değişim: 0,84%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 801,67
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.