KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 19:19
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435
Transferler
2.807.734 24.032.594 -26.840.328 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.123.395 55.262 1.123.395 9.705.520 9.760.782 9.760.782
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 74.038.784 -137.864 9.536.516 32.825.793 9.705.520 286.101.217 286.101.217
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 72.915.388 -317.557 9.536.516 33.949.189 10.986.464 287.202.468 287.202.468
Transferler
1.589.478 9.396.986 -10.986.464 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.370.186 -75.453 3.370.186 22.775.672 22.700.219 22.700.219
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000
Kar Payları
-9.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 60.132.468 69.545.202 -393.010 11.125.994 37.716.361 22.775.672 300.902.687 300.902.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
222.810 23.720.391
Dönem Karı (Zararı)
22.775.672 9.705.520
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.775.672 9.705.520
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.075.983 91.562
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 1.793.281 2.190.955
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
624.681 1.192.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 563.694 1.192.484
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 60.987 -211
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
271.153 402.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 271.153 402.479
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.997.269 -5.974.328
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.015.896 -6.406.824
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.627 432.496
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-75.453 55.262
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-75.453 55.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 6.427.011 5.318.633
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
32.579 -3.093.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.821.929 17.230.773
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.473.659 -4.930.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.078 129.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.442.581 -5.059.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.559.157 3.407.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.559.157 3.407.819
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.291.638 -668.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.122.174 21.606.126
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.197.388 21.798.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.214 -192.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
506.385 -2.184.077
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
506.385 -2.184.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.029.726 27.027.855
Alınan Faiz
38 1.334.595 2.408.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -244.314 -164.533
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -3.897.197 -5.551.629
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.498 17.711.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-138.498 -148.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -15.600 -148.933
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -122.898 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.860.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.000.000 -20.000.000
Ödenen Temettüler
-9.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.915.688 21.431.928
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.778.006 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.137.682 21.431.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.711.009 35.650.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 49.573.327 57.082.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 49.573.327 56.711.009
Ticari Alacaklar
8 217.053.055 205.595.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 125.906 95.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
216.927.149 205.500.261
Diğer Alacaklar
44.957 71.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 44.957 71.568
Stoklar
11 2.866.049 1.338.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41 0 1.917.238
Diğer Dönen Varlıklar
48.403 663.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 48.403 663.711
ARA TOPLAM
269.585.791 266.297.722
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.585.791 266.297.722
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.230.721 5.241.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.230.721 5.241.551
Diğer Alacaklar
3.612 3.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.612 3.612
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 260.000 260.000
Maddi Duran Varlıklar
108.255.730 109.983.348
Binalar
15 107.806.817 109.469.545
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 187.439 217.375
Mobilya ve Demirbaşlar
15 244.276 276.713
Özel Maliyetler
15 17.198 19.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
222.456 149.621
Bilgisayar Yazılımları
18 222.456 149.621
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.972.519 115.638.132
TOPLAM VARLIKLAR
382.558.310 381.935.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 55.682.711 71.823.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 55.454.304 71.669.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
228.407 153.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 709.851 437.983
Diğer Borçlar
127.510 228.134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 127.510 228.134
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
885.297 654.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 885.297 654.205
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 2.507.231 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
240.619 212.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 240.619 212.023
ARA TOPLAM
60.153.219 73.355.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.153.219 73.355.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.814.480 2.690.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.814.480 2.690.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.687.924 18.686.622
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.502.404 21.377.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.655.623 94.733.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
300.902.687 287.202.468
Ödenmiş Sermaye
30 100.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 60.132.468 70.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.152.192 72.597.831
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.152.192 72.597.831
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 69.545.202 72.915.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -393.010 -317.557
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.125.994 9.536.516
Yasal Yedekler
30 11.125.994 9.536.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 37.716.361 33.949.189
Net Dönem Karı veya Zararı
22.775.672 10.986.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
300.902.687 287.202.468
TOPLAM KAYNAKLAR
382.558.310 381.935.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 479.817.457 409.349.573 248.941.568 201.975.557
Satışların Maliyeti
31 -463.235.487 -397.918.672 -240.180.909 -196.617.117
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.581.970 11.430.901 8.760.659 5.358.440
BRÜT KAR (ZARAR)
16.581.970 11.430.901 8.760.659 5.358.440
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -3.678.677 -3.489.435 -1.972.690 -1.750.130
Pazarlama Giderleri
33,34 -8.147.231 -8.447.739 -4.212.665 -3.908.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 32.599.323 34.878.561 10.307.825 14.508.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -14.059.444 -27.985.792 -2.661.992 -11.253.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.295.941 6.386.496 10.221.137 2.954.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 0 2.795.470 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.295.941 9.181.966 10.221.137 2.954.807
Finansman Gelirleri
38 7.495.248 5.917.486 3.661.959 2.857.851
Finansman Giderleri
38 -1.588.506 -75.299 -1.100.533 -38.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.202.683 15.024.153 12.782.563 5.774.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.427.011 -5.318.633 -2.813.438 -2.004.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -6.404.428 -7.398.022 -2.614.737 -2.058.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -22.583 2.079.389 -198.701 54.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.775.672 9.705.520 9.969.125 3.769.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.775.672 9.705.520 9.969.125 3.769.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.775.672 9.705.520 9.969.125 3.769.495
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,23000000 0,11000000 0,10000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-75.453 55.262 13.661 62.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -96.734 70.849 17.515 80.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.281 -15.587 -3.854 -17.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 21.281 -15.587 -3.854 -17.661
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-75.453 55.262 13.661 62.613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.700.219 9.760.782 9.982.786 3.832.108
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.700.219 9.760.782 9.982.786 3.832.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780306


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.