" />

KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:20
KAP ***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 63.918.971 -165.656 3.642.927 13.947.133 25.708.573 267.184.416 267.184.416
Transferler
25.708.573 -25.708.573 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.332.084 7.807 2.332.084 7.967.227 7.975.034 7.975.034
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 61.586.887 -157.849 3.642.927 41.987.790 7.967.227 275.159.450 275.159.450
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435
Transferler
26.840.328 -26.840.328 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-561.698 -7.351 561.698 5.936.025 5.928.674 5.928.674
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 74.600.481 -200.477 6.728.782 55.071.830 5.936.025 302.269.109 302.269.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.569.983 16.887.035
Dönem Karı (Zararı)
5.936.025 7.967.227
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.936.025 7.967.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.555.108 4.397.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 1.297.100 796.803
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
759.769 935.328
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 754.266 885.901
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.503 49.427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
203.990 177.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 203.990 177.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.721.329 482.022
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.170.044 1.155.468
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-551.285 -673.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.351 7.807
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.351 7.807
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 3.314.068 2.006.805
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.708.861 -8.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.858.161 6.552.915
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.014.023 6.165.543
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
91.370 202.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.922.653 5.963.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.604 -2.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.604 -2.344
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-447.671 -1.051.980
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.274.383 1.783.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.462.708 157.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.188.325 1.626.288
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.514.588 -342.212
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.514.588 -342.212
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.349.294 18.917.919
Alınan Faiz
38 995.274 830.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -1.774.585 -2.861.354
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.891 -36.762
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-118.891 -36.762
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -118.891 -36.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 132.591
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 132.591
Kredilerden Nakit Girişleri
0 132.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.451.092 16.982.864
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.451.092 16.982.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.650.250 32.223.681
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 70.101.342 49.206.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 70.101.342 35.650.250
Ticari Alacaklar
8 197.445.817 245.764.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 260.267 168.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
197.185.550 245.595.855
Diğer Alacaklar
62.819 71.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 62.819 71.619
Stoklar
11 3.515.893 2.451.109
Diğer Dönen Varlıklar
212.965 255.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 212.965 255.769
ARA TOPLAM
271.338.836 284.192.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
271.338.836 284.192.789
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9.083.007 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.083.007 0
Diğer Alacaklar
3.335.101 3.335.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.335.101 3.335.101
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 230.000 15.295.000
Maddi Duran Varlıklar
112.491.414 113.263.729
Binalar
15 111.963.636 112.795.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 198.318 151.318
Mobilya ve Demirbaşlar
15 305.970 292.662
Özel Maliyetler
15 23.490 24.749
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
108.895 136.606
Bilgisayar Yazılımları
18 108.895 136.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
125.248.417 132.030.436
TOPLAM VARLIKLAR
396.587.253 416.223.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 62.222.620 93.045.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 61.439.699 92.353.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
782.921 691.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 669.612 815.753
Diğer Borçlar
220.056 466.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 220.056 466.044
Ertelenmiş Gelirler
1.216.885 651.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 1.216.885 651.294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 5.186.086 1.621.230
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.603.967 270.191
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 3.603.967 270.191
ARA TOPLAM
73.119.226 96.869.840
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.119.226 96.869.840
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.771.731 2.558.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.771.731 2.558.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.427.187 20.454.634
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.198.918 23.012.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.318.144 119.882.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
302.269.109 296.340.435
Ödenmiş Sermaye
30 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 80.132.468 80.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.400.004 74.969.053
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.400.004 74.969.053
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
74.600.481 75.162.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-200.477 -193.126
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.728.782 6.728.782
Yasal Yedekler
30 6.728.782 6.728.782
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 55.071.830 27.669.804
Net Dönem Karı veya Zararı
5.936.025 26.840.328
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.269.109 296.340.435
TOPLAM KAYNAKLAR
396.587.253 416.223.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 207.374.016 223.245.191
Satışların Maliyeti
31 -201.301.555 -217.741.799
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.072.461 5.503.392
BRÜT KAR (ZARAR)
6.072.461 5.503.392
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -1.739.305 -1.516.622
Pazarlama Giderleri
33,34 -4.539.147 -3.022.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 20.369.584 28.328.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -16.731.904 -20.711.566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.431.689 8.581.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 2.795.470 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.227.159 8.581.526
Finansman Gelirleri
38 3.059.635 2.907.319
Finansman Giderleri
38 -36.701 -1.514.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.250.093 9.974.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.314.068 -2.006.805
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -5.339.441 -1.735.909
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 2.025.373 -270.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.936.025 7.967.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.936.025 7.967.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.936.025 7.967.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,07000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.351 7.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -9.425 9.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.074 -1.952
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 2.074 -1.952
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.351 7.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.928.674 7.975.034
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.928.674 7.975.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679515


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8307 Değişim: -0,06%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6477 Değişim: -0,10%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.548,08 Değişim: 0,11%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.553,19
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.