KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 18:14
KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 77.189.856 74.083.930 28.848.337 23.880.645
Satışların Maliyeti
13 -61.685.788 -61.579.455 -22.804.060 -19.414.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.504.068 12.504.475 6.044.277 4.466.077
BRÜT KAR (ZARAR)
15.504.068 12.504.475 6.044.277 4.466.077
Genel Yönetim Giderleri
-2.848.818 -3.569.399 -934.778 -1.207.956
Pazarlama Giderleri
-3.523.047 -3.711.536 -1.261.072 -1.341.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 5.429.265 3.467.376 2.325.356 1.395.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.615.509 -1.418.643 -1.810.492 -616.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.945.959 7.272.273 4.363.291 2.695.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.945.959 7.272.273 4.363.291 2.695.097
Finansman Gelirleri
15 2.398.073 1.941.039 1.557.896 1.168.725
Finansman Giderleri
15 -13.000.131 -7.624.856 -5.571.624 -2.752.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.343.901 1.588.456 349.563 1.111.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-227.022 -533.007 -342.726 -298.262
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -940.787 -425.872 -340.096 -128.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 713.765 -107.135 -2.630 -169.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.116.879 1.055.449 6.837 812.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.116.879 1.055.449 6.837 812.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-93.237 1.073 -11.496 -2
Ana Ortaklık Payları
1.210.116 1.054.376 18.333 812.961
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.890.210 7.353.031
Dönem Karı (Zararı)
1.116.879 1.055.449
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.116.879 1.055.449
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.233.114 7.207.576
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.345.944 1.219.512
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -93.736 34.933
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -93.736 -252.154
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
287.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 508.986 522.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 428.310 509.546
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 80.676 12.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.254.992 4.720.967
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 2.254.992 4.720.967
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -713.765 533.009
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
177.053
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-69.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.881.430 -21.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.092.296 -7.766.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18 -1.893.300 -1.190.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -10.198.996 -6.575.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-123.297 114.884
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-130.811 114.884
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 3.404.938 2.008.014
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 687.181 2.227.012
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 887.349 3.551.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -22.432 9.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 909.781 3.542.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 613.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.861 -57.935
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
59.953 -9.668
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.092 -48.267
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 75.821 -590.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
642.200 490.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
163.691 49.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
478.509 441.153
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.531.437 8.241.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -282.458 -337.902
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -76.315 -550.504
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.332.188 -3.026.283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 69.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 69.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.401.495 -3.102.283
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -15.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.386.495 -3.102.283
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
76.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.927.896 3.468.797
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.793.055
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.793.055
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 14.290.612 7.349.051
Ödenen Faiz
-2.155.771 -3.929.342
Alınan Faiz
49.088
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.705.498 7.795.545
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-17.648 6.585
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.687.850 7.802.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.824.175 608.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.512.025 8.410.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.512.025 5.824.175
Ticari Alacaklar
37.456.269 25.270.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 3.568.840 1.675.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 33.887.429 23.594.697
Diğer Alacaklar
622.618 499.321
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
415 7.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
622.203 491.392
Stoklar
6 8.927.686 12.332.624
Peşin Ödenmiş Giderler
11 361.307 1.055.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 127.717
Diğer Dönen Varlıklar
4.051 218.752
ARA TOPLAM
61.883.956 45.328.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.883.956 45.328.192
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 29.549.718 25.100.000
Maddi Duran Varlıklar
8 10.419.793 12.360.420
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.474.229 4.904.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
196.882 219.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
196.882 219.862
Peşin Ödenmiş Giderler
11 12.324 5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 4.047.577 2.986.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.700.523 45.576.530
TOPLAM VARLIKLAR
110.584.479 90.904.722
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 16.878.711 8.197.040
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 11.471.623 9.797.123
Ticari Borçlar
25.632.246 24.744.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 22.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 25.632.246 24.722.465
Diğer Borçlar
382.518 359.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
74.862 14.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
307.656 344.748
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 95.080 19.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 332.476 536.508
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.408.327 1.760.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.008.790 11.208.028
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 12.094.482 12.094.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -927.264 -886.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.931 1.893
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.931 1.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 34.930 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.489.116 -9.061.073
Net Dönem Karı veya Zararı
1.210.116 3.643.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -66.937 170.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.051.404 19.199.928
TOPLAM KAYNAKLAR
110.584.479 90.904.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.202.124 239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-932.197 932.197 932.197
Transferler
887.598 -887.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.070 3.293 1.054.376 1.007.599 4.365 1.011.964
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
76.000 76.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.748.256 -644.200 3.293 274.362 -9.061.073 1.054.376 17.337.706 90.045 17.427.751
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928
Transferler
239.432 3.882.630 -3.643.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.810 -8.824 1.210.116 1.160.482 -102.061 1.058.421
Dönem Karı (Zararı)
1.210.116 1.210.116 -93.237 1.116.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.810 -8.824 -49.634 -8.824 -58.458
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
239.432 1.553.623 1.793.055 1.793.055
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
135.704 135.704 -135.704 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.202.124 12.094.482 -927.264 -6.931 34.930 -3.489.116 1.210.116 22.118.341 -66.937 22.051.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.116.879 1.055.449 6.837 812.959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.810 -50.070 -64.290 -14.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.013 -62.588 -80.363 -18.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.203 12.518 16.073 3.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.203 12.518 16.073 3.621
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.648 6.585 -12.278 -3.462
Yabancı Para Çevrim Farkları
-17.648 6.585 -12.278 -3.462
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.458 -43.485 -76.568 -17.946
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.058.421 1.011.964 -69.731 795.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-102.061 -79.947 6.098 2.620
Ana Ortaklık Payları
1.160.482 1.091.911 -75.829 792.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887263


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 0,00% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3553 Değişim: -0,06%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,3780
Açılış: 16,3646
17,5354 Değişim: 0,38%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5722
Açılış: 17,4695
973,46 Değişim: -0,13%
Düşük 971,52 26.05.2022 Yüksek 975,66
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.