KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:11
KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 48.341.519 50.203.285 22.989.207 26.898.343
Satışların Maliyeti
13 -38.881.728 -42.164.887 -18.926.325 -22.748.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.459.791 8.038.398 4.062.882 4.150.343
BRÜT KAR (ZARAR)
9.459.791 8.038.398 4.062.882 4.150.343
Genel Yönetim Giderleri
-1.914.040 -2.361.443 -932.526 -1.414.480
Pazarlama Giderleri
-2.261.975 -2.369.921 -1.061.102 -1.222.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 3.103.909 2.072.192 1.176.258 984.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -805.017 -802.050 -410.408 -433.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.582.668 4.577.176 2.835.104 2.064.620
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.582.668 4.577.176 2.835.104 2.064.620
Finansman Gelirleri
15 840.177 772.314 489.606 507.882
Finansman Giderleri
15 -7.428.507 -4.872.255 -3.069.312 -2.544.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
994.338 477.235 255.398 27.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
115.704 -234.745 -96.541 -73.714
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -600.691 -297.458 -287.593 -165.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 716.395 62.713 191.052 91.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.110.042 242.490 158.857 -46.150
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.110.042 242.490 158.857 -46.150
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-81.741 1.075 -59.241 582
Ana Ortaklık Payları
1.191.783 241.415 218.098 -46.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,09030000 0,01840000 0,01650000 0,01550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.331.500 3.039.992
Dönem Karı (Zararı)
1.110.042 242.490
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.110.042 242.490
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.436.255 4.738.554
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 894.199 932.869
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -86.771 262.145
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -86.771 -24.942
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
287.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 346.470 220.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 290.794 218.090
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 55.676 2.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.068.059 2.970.112
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 2.068.059 2.970.112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -716.395 234.746
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
118.036
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-69.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.538.840 -1.377.092
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.396.999 -8.641.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18 -813.788 -827.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -5.583.211 -7.814.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.359 114.904
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-197
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.162 114.904
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 338.868 2.451.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 478.672 2.042.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-178.213 2.208.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -22.432 8.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -155.781 2.199.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 718.951
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.126 89.401
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.909 65.748
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.217 23.653
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -19.259 -485.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
670.625 843.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
214.701 -129.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
455.924 973.151
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-992.543 3.603.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -210.239 -172.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -128.718 -391.600
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.018.123 -2.947.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 69.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 69.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.087.430 -3.023.955
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.072.430 -3.023.955
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
76.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.396.481 945.752
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 13.721.973 3.040.116
Ödenen Faiz
-1.325.492 -2.322.311
Alınan Faiz
227.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.046.858 1.037.789
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.370 10.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.041.488 1.047.836
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.824.175 608.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.865.663 1.656.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.865.663 5.824.175
Ticari Alacaklar
31.754.007 25.270.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 2.489.328 1.675.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 29.264.679 23.594.697
Diğer Alacaklar
570.680 499.321
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.126 7.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
562.554 491.392
Stoklar
6 11.993.756 12.332.624
Peşin Ödenmiş Giderler
11 570.923 1.055.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 127.717
Diğer Dönen Varlıklar
4.051 218.752
ARA TOPLAM
59.759.080 45.328.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.759.080 45.328.192
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 29.549.716 25.100.000
Maddi Duran Varlıklar
8 9.401.353 12.360.420
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.617.749 4.904.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
209.483 219.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
209.483 219.862
Peşin Ödenmiş Giderler
11 11.217 5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 3.903.915 2.986.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.693.433 45.576.530
TOPLAM VARLIKLAR
107.452.513 90.904.722
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 16.393.394 8.197.040
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 9.972.532 9.797.123
Ticari Borçlar
24.566.684 24.744.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 22.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 24.566.684 24.722.465
Diğer Borçlar
279.532 359.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
279.532 344.748
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 19.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 280.073 536.508
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.552.753 1.760.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.178.216 1.441.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 374.537 318.862
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.033.217 577.293
ARA TOPLAM
55.078.185 45.992.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.078.185 45.992.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 26.076.918 19.984.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.413.881 2.380.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.413.881 2.380.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.555.449 3.348.069
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.046.248 25.712.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.124.433 71.704.794
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.377.383 19.029.100
Ödenmiş Sermaye
12 13.202.124 13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -239.432 -239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.231.508 11.208.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.231.508 11.208.028
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 12.094.482 12.094.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -862.974 -886.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-792 1.893
Yabancı Para Çevrim Farkları
-792 1.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 274.362 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.282.170 -9.061.073
Net Dönem Karı veya Zararı
1.191.783 3.643.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -49.303 170.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.328.080 19.199.928
TOPLAM KAYNAKLAR
107.452.513 90.904.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-932.197 -932.197 -932.197
Transferler
887.598 -887.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.586 5.024 241.415 210.853 6.098 216.951
Dönem Karı (Zararı)
241.415 241.415 1.075 242.490
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.586 5.024 -30.562 5.023 -25.539
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
76.000 76.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.748.256 -629.716 5.024 274.362 -9.061.073 241.415 16.540.960 91.778 16.632.738
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928
Transferler
3.643.198 -3.643.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.480 -2.685 1.191.783 1.212.578 -84.426 1.128.152
Dönem Karı (Zararı)
1.191.783 1.191.783 -81.741 1.110.042
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.480 -2.685 20.795 -2.685 18.110
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
135.705 135.705 -135.705 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -862.974 -792 274.362 -5.282.170 1.191.783 20.377.383 -49.303 20.328.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.110.042 242.490 158.857 -46.150
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.480 -35.586 62.418 101.577
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.350 -44.483 78.023 126.972
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.870 8.897 -15.605 -25.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.870 8.897 -15.605 -25.395
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.370 10.047 -6.140 4.077
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.370 10.047 -6.140 4.077
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.110 -25.539 56.278 105.654
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.128.152 216.951 215.135 59.504
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-84.426 6.098 -62.312 2.620
Ana Ortaklık Payları
1.212.578 210.853 277.447 56.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869989


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2922 Değişim: 0,15%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,2992
Açılış: 8,2798
10,0782 Değişim: -0,09%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0949
Açılış: 10,0874
490,14 Değişim: 0,21%
Düşük 488,86 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.