KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:11
KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 25.352.312 23.304.942
Satışların Maliyeti
13 -19.955.403 -19.416.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.396.909 3.888.055
BRÜT KAR (ZARAR)
5.396.909 3.888.055
Genel Yönetim Giderleri
-981.514 -946.963
Pazarlama Giderleri
-1.200.873 -1.147.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.927.651 1.088.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -394.609 -369.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.747.564 2.512.556
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.747.564 2.512.556
Finansman Gelirleri
15 350.571 264.432
Finansman Giderleri
15 -4.359.195 -2.327.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
738.940 449.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
212.245 -161.031
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -313.098 -132.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 525.343 -28.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
951.185 288.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
951.185 288.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.500 493
Ana Ortaklık Payları
973.685 288.147
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,07380000 0,02180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.584.538 757.254
Dönem Karı (Zararı)
951.185 288.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
951.185 288.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.324.158 2.070.268
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 446.978 293.115
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -89.135 -18.868
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -89.135 -18.868
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 92.303 116.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 92.303 116.896
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.468.662 1.459.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -525.343 161.032
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
59.018
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -69.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.665.028 -1.192.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.255.273 -4.291.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18 158.071 -524.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -6.413.344 -3.767.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.671 94.931
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-191 -21.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.480 116.171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -471.358 936.319
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 331.147 1.709.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.409.944 27.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -12.377 8.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.422.321 19.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 154.863
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.898 173.502
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.361 133.122
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.537 40.380
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 75.822 -594.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.600 751.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
177.342 -41.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-76.742 792.054
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.389.685 1.165.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -98.907 -156.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -95.946 -252.415
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.031.376 -1.295.553
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 69.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.100.683 -1.371.553
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
76.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
993.727 2.533.372
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 1.820.679 3.554.810
Ödenen Faiz
-826.952 -1.031.948
Alınan Faiz
10.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.622.187 1.995.073
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
770 5.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -1.621.417 2.001.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.824.175 608.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.202.758 2.609.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.202.758 5.824.175
Ticari Alacaklar
31.614.645 25.270.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 1.517.469 1.675.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 30.097.176 23.594.697
Diğer Alacaklar
531.992 499.321
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.120 7.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
523.872 491.392
Stoklar
6 12.803.982 12.332.624
Peşin Ödenmiş Giderler
11 723.759 1.055.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
127.717
Diğer Dönen Varlıklar
41.410 218.752
ARA TOPLAM
49.918.546 45.328.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.918.546 45.328.192
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 27.619.947 25.100.000
Maddi Duran Varlıklar
8 10.635.144 12.360.420
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.761.270 4.904.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
222.416 219.862
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
222.416 219.862
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.906 5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 3.681.954 2.986.012
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.926.637 45.576.530
TOPLAM VARLIKLAR
96.845.183 90.904.722
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 13.158.030 8.197.040
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 10.267.395 9.797.123
Ticari Borçlar
27.154.841 24.744.897
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 12.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 27.154.841 24.732.520
Diğer Borçlar
381.555 359.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33.270 14.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
348.285 344.748
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 95.081 19.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 312.845 536.508
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.867.260 1.760.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.548.398 1.441.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 318.862 318.862
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
500.551 577.293
ARA TOPLAM
53.737.558 45.992.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.737.558 45.992.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 17.015.268 19.984.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.470.475 2.380.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.470.475 2.380.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.508.937 3.348.069
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.994.680 25.712.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.732.238 71.704.794
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.099.937 19.029.100
Ödenmiş Sermaye
12 13.202.124 13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -239.432 -239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.169.090 11.208.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.169.090 11.208.028
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 12.094.482 12.094.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -925.392 -886.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.278 1.893
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.278 1.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 274.362 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.282.170 -9.061.073
Net Dönem Karı veya Zararı
973.685 3.643.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 13.008 170.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.112.945 19.199.928
TOPLAM KAYNAKLAR
96.845.183 90.904.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-776.831 -776.831 -776.831
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.793.305 887.598 16.485.473 9.680 16.495.153
Transferler
76.000 76.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.748.256 -731.293 2.985 274.362 -8.905.707 288.147 16.639.442 89.158 16.728.600
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928
Transferler
3.643.198 -3.643.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.938 385 973.685 935.132 -22.115 913.017
Dönem Karı (Zararı)
973.685 973.685 -22.500 951.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.938 385 -38.553 385 -38.168
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
135.705 135.705 -135.705 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -925.392 2.278 274.362 -5.282.170 973.685 20.099.937 13.008 20.112.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
951.185 288.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38.938 -137.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.673 -171.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.735 34.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.735 34.292
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
770 5.970
Yabancı Para Çevrim Farkları
770 5.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.168 -131.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
913.017 157.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.114 3.478
Ana Ortaklık Payları
935.131 153.969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850174


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.576 Değişim: 1,85% Hacim : 25.780 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.562 04.11.2021 Yüksek 1.577
Açılış: 1.562
9,6874 Değişim: 0,48%
Düşük 9,6257 04.11.2021 Yüksek 9,7680
Açılış: 9,6407
11,2231 Değişim: 0,20%
Düşük 11,1804 04.11.2021 Yüksek 11,2940
Açılış: 11,2006
558,65 Değişim: 1,85%
Düşük 547,75 04.11.2021 Yüksek 562,64
Açılış: 548,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.