KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 22:46
KAP ***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 93.872.851 82.167.411
Satışların Maliyeti
16 -76.344.580 -67.331.585
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.528.271 14.835.826
BRÜT KAR (ZARAR)
17.528.271 14.835.826
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.517.946 -3.973.688
Pazarlama Giderleri
17 -4.838.804 -4.181.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.528.851 4.605.064
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.729.124 -3.467.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.971.248 7.819.134
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 1.426.416 12.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.397.664 7.832.064
Finansman Gelirleri
20 3.242.219 3.449.590
Finansman Giderleri
20 -10.601.194 -10.049.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.038.689 1.231.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.394.366 -327.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -834.824 -512.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -559.542 184.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.644.323 904.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.644.323 904.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 1.125 16.649
Ana Ortaklık Payları
3.643.198 887.598
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,27600000 0,06720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.652.187 6.334.068
Dönem Karı (Zararı)
3.644.323 904.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.263.538 6.559.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 1.186.702 1.145.672
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-305.450 1.054.296
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -482.169 612.801
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 176.719 441.495
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
521.010 628.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
603.694 478.246
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -82.684 149.901
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.688.507 3.416.765
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.688.507 3.416.765
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.426.416
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.426.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.394.366 327.602
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
204.819
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -12.930
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -12.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.239.608 -416.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.603.593 -7.831.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-979.421 -675.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.624.172 -7.156.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
280.463 -108.653
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.929 41.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 288.392 -149.786
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
571.037 1.615.333
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 1.306.415 185.689
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.023.337 5.199.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 22.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.045.769 5.199.269
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.379 162.474
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -17.453 -1.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 90.832 164.045
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -575.080 594.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.892 -232.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-25.873 -91.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-243.019 -141.130
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.668.253 7.047.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -465.335 -369.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-550.731 -344.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.187.078 -5.244.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.939
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 193.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.345.208 -5.437.988
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
158.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.746.976 -1.469.648
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.298.037 1.934.901
Ödenen Faiz
-4.596.516 -3.518.011
Alınan Faiz
45.455 113.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.212.085 -379.629
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.215.871 -379.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 608.304 987.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.824.175 608.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.824.175 608.304
Ticari Alacaklar
25.270.237 22.184.475
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.675.540 696.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.594.697 21.488.356
Diğer Alacaklar
499.321 779.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 491.392 779.784
Stoklar
7 12.332.624 13.080.380
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.055.366 2.361.781
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 127.717 945
Diğer Dönen Varlıklar
14 218.752 319.651
ARA TOPLAM
45.328.192 39.335.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.328.192 39.335.320
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 25.100.000 24.400.000
Maddi Duran Varlıklar
9 12.360.420 9.284.653
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 4.904.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
219.862 137.123
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 219.862 137.123
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.446 5.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.986.012 2.384.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.576.530 36.212.203
TOPLAM VARLIKLAR
90.904.722 75.547.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.197.040 6.375.931
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 9.797.123 8.791.492
Ticari Borçlar
24.744.897 25.768.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 22.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 24.722.465 25.768.234
Diğer Borçlar
359.657 286.278
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 14.909 32.362
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 344.748 253.916
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 19.259 594.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 536.508 252.415
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.760.721 1.622.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.441.859 1.221.368
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 318.862 401.546
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 577.293 962.924
ARA TOPLAM
45.992.498 44.654.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.992.498 44.654.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 19.984.141 9.501.536
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.380.086 1.928.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.380.086 1.928.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 3.348.069 2.177.854
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 13.094
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.712.296 13.621.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.704.794 58.275.539
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.029.100 17.262.304
Ödenmiş Sermaye
15 13.202.124 13.202.124
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -239.432 -239.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.209.921 12.154.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.208.028 12.154.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 12.094.482 12.748.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -886.454 -594.130
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 274.362 274.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.061.073 -9.016.474
Net Dönem Karı veya Zararı
3.643.198 887.598
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
170.828 9.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.199.928 17.271.984
TOPLAM KAYNAKLAR
90.904.722 75.547.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 11.472.058 -157.615 274.362 -9.792.672 776.198 15.535.023 -6.969 15.528.054
Transferler
776.198 -776.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 1.276.198 -436.515 887.598 1.727.281 16.649 1.743.930
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2-1-4 -932.197 -932.197 -932.197
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.948.671 887.598 16.330.107 9.680 16.339.787
Transferler
887.598 -887.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -653.774 -292.324 1.893 3.643.198 2.698.993 3.018 2.702.011
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
158.130 158.130
Dönem Sonu Bakiyeler
13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.644.323 904.247
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-946.098 839.683
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-726.416 2.088.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-365.405 -545.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
145.723 -703.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 145.723 -703.552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-942.312 839.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.702.011 1.743.930
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.018 16.649
Ana Ortaklık Payları
2.698.993 1.727.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825875


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.