KAP ***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:49
KAP ***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANFM*** SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 402.616.130 226.122.670 182.584.765 80.184.110
Satışların Maliyeti
15 -314.932.066 -176.755.905 -152.271.176 -66.911.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.684.064 49.366.765 30.313.589 13.272.787
BRÜT KAR (ZARAR)
87.684.064 49.366.765 30.313.589 13.272.787
Genel Yönetim Giderleri
-18.314.164 -9.323.732 -7.402.493 -3.484.111
Pazarlama Giderleri
-18.859.388 -9.249.799 -8.112.507 -2.908.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 32.358.320 14.269.652 8.586.801 2.546.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -15.418.175 -9.885.211 -4.853.453 -2.712.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.450.657 35.177.675 18.531.937 6.713.534
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.450.657 35.177.675 18.531.937 6.713.534
Finansman Gelirleri
17 4.792.635 11.691.534 2.222.781 2.705.531
Finansman Giderleri
17 -44.019.269 -23.995.104 -11.306.008 -7.533.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.224.023 22.874.105 9.448.710 1.885.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.352.377 -5.442.026 -2.220.193 -666.501
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -7.043.228 -5.851.371 -2.528.861 -806.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.309.149 409.345 308.668 139.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.871.646 17.432.079 7.228.517 1.219.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.871.646 17.432.079 7.228.517 1.219.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
530.041 375.053 169.024 159.793
Ana Ortaklık Payları
19.341.605 17.057.026 7.059.493 1.059.292
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,64470000 0,56860000 0,23530000 0,03530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.523.766 -38.749.372
Dönem Karı (Zararı)
19.871.646 17.432.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.871.646 17.432.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.737.658 6.955.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 4.631.626 3.590.268
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
674.864 306.870
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 674.864 306.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -376.078 1.404.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -376.078 1.402.902
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 1.498.097 2.345.276
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 1.498.097 2.345.276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.309.149 -409.345
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9-10 -281.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-79.213.107 -62.567.270
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-410.955 -10.769.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.768.731 -53.263.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -1.383.878 -8.126.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -71.384.853 -45.136.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.225.060 -3.061.709
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -21.096.313 1.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 871.253 -3.063.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -43.038.219 -34.585.129
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -10.256.299 -6.058.087
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.297.763 42.254.999
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20 160.801 32.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 53.136.962 42.222.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 9.637.480 1.536.447
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
584.090 335.533
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 129.728 48.183
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 454.362 287.350
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 3.647.223 1.085.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
319.601 -41.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
395.252 -908.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-75.651 866.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.603.803 -38.179.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -8.899.958 -263.488
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 1.979.995 -306.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.517.838 -10.883.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 440.757 620.965
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 440.757 620.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -35.461.989 -10.860.085
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -35.461.989 -10.832.521
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -27.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.536.002
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.608 -644.244
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.648.262 40.884.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 75.740.701 51.445.742
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.816.388 -2.028.961
Ödenen Temettüler
-2.994.956
Ödenen Faiz
-10.281.095 -8.532.496
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.393.342 -8.748.451
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
980.540 303.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -30.412.802 -8.445.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 38.451.230 41.026.765
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.038.428 32.581.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.216.947 39.149.749
Ticari Alacaklar
163.099.946 91.006.079
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 2.395.356 1.011.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 160.704.590 89.994.601
Diğer Alacaklar
31.152.356 10.927.296
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 25.895.080 4.798.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.257.276 6.128.529
Stoklar
7 109.471.894 66.433.675
Peşin Ödenmiş Giderler
14.404.783 9.606.567
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 14.404.783 9.606.567
Diğer Dönen Varlıklar
1.639 396.891
ARA TOPLAM
327.347.565 217.520.257
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
327.347.565 217.520.257
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
729.980 319.025
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 92.766.620 96.270.014
Maddi Duran Varlıklar
9 57.033.376 25.093.190
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 4.707.767 6.217.584
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 117.418 158.181
Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.318.083 4.860.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 9.696.873 7.583.388
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.370.117 140.501.382
TOPLAM VARLIKLAR
502.717.682 358.021.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.814.894 47.689.112
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.814.894 47.689.112
Banka Kredileri
4 52.730.398 46.199.284
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.084.496 1.489.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
81.371.991 34.789.960
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
81.371.991 34.789.960
Banka Kredileri
4 78.112.739 31.845.326
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.259.252 2.944.634
Ticari Borçlar
132.194.750 78.896.987
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 166.559 5.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 132.028.191 78.891.229
Diğer Borçlar
1.470.395 886.305
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 314.303 184.575
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.156.092 701.730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 7.415.905 3.768.682
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.062.644 1.081.458
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.886.843 4.879.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 11.498.779 4.491.174
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 388.064 388.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.579.254 3.654.905
ARA TOPLAM
294.796.676 175.646.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.796.676 175.646.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.647.088 42.213.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.647.088 42.213.586
Banka Kredileri
4 46.928.577 34.267.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.718.511 7.946.088
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.417.207 8.402.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 9.417.207 8.402.419
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 12.224.834 10.238.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.289.129 60.854.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
369.085.805 236.501.280
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
131.517.900 120.426.693
Ödenmiş Sermaye
14 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.461.429 9.207.141
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.461.429 9.207.141
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 13.438.313 13.438.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -9.976.884 -4.231.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
888.724 398.454
Yabancı Para Çevrim Farkları
888.724 398.454
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.601.593 1.165.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
75.224.549 16.537.092
Net Dönem Karı veya Zararı
19.341.605 63.118.229
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 2.113.977 1.093.666
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.631.877 121.520.359
TOPLAM KAYNAKLAR
502.717.682 358.021.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 13.202.124 13.438.313 -1.461.535 184.817 564.625 3.121.756 30.814.364 59.864.464 645.438 60.509.902
Transferler
601.152 30.213.212 -30.814.364
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.910.998 151.630 17.057.026 15.297.658 526.683 15.824.341
Dönem Karı (Zararı)
17.057.026 17.057.026 375.053 17.432.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.910.998 151.630 -1.759.368 151.630 -1.607.738
Sermaye Arttırımı
16.797.876 -16.797.876
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.438.313 -3.372.533 336.447 1.165.777 16.537.092 17.057.026 75.162.122 1.172.121 76.334.243
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000.000 13.438.313 -4.231.172 398.454 1.165.777 16.537.092 63.118.229 120.426.693 1.093.666 121.520.359
Transferler
1.435.816 61.682.413 -63.118.229
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.745.712 4.190.270 19.341.605 14.086.163 1.020.311 15.106.474
Dönem Karı (Zararı)
19.341.605 19.341.605 530.041 19.871.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.745.712 4.190.270 -5.255.442 490.270 -4.765.172
Kar Payları
-2.994.956 -2.994.956 -2.994.956
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.438.313 -9.976.884 888.724 2.601.593 75.224.549 19.341.605 131.517.900 2.113.977 133.631.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.871.646 17.432.079 7.228.517 1.219.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.745.712 -1.910.998 -3.472.456 -925.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -7.660.949 -2.388.748 -4.819.379 -1.156.663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.915.237 477.750 1.346.923 231.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.915.237 477.750 1.346.923 231.333
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
980.540 303.260 -196.704 38.462
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
980.540 303.260 -196.704 38.462
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.765.172 -1.607.738 -3.669.160 -886.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.106.474 15.824.341 3.559.357 332.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14 1.020.311 526.683 70.672 179.024
Ana Ortaklık Payları
14.086.163 15.297.658 3.488.685 153.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216575


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: 0,00% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9174 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8723 29.11.2023 Yüksek 28,9309
Açılış: 28,9046
31,8506 Değişim: 0,22%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.902,09 Değişim: 0,27%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.