KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 19:33
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 27.623.377 17.927.714 16.990.063 7.536.449
Satışların Maliyeti
15 -20.662.402 -17.228.967 -10.678.446 -7.309.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.960.975 698.747 6.311.617 227.097
BRÜT KAR (ZARAR)
6.960.975 698.747 6.311.617 227.097
Genel Yönetim Giderleri
-3.690.163 -1.730.262 -2.341.001 -976.598
Pazarlama Giderleri
-211.315 -97.600 -113.245 -46.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 658.417 2.605.267 -1.624.955 1.824.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.350.531 -3.641.774 -1.226.633 -1.572.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.367.383 -2.165.622 1.005.783 -544.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
892.310 4.126.507 873.136 113.229
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.259.693 1.960.885 1.878.919 -431.059
Finansman Gelirleri
165.382 412 165.362 93.194
Finansman Giderleri
-51.376 -135.589 -36.671 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.373.699 1.825.708 2.007.610 -337.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-885.466 -1.404.419 -554.569 -891.166
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.365.591 -299.466 -1.233.102 -107.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 480.125 -1.104.953 678.533 -783.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.488.233 421.289 1.453.041 -1.229.031
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.488.233 421.289 1.453.041 -1.229.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.008.780 497.972 1.794.207 232.008
Ana Ortaklık Payları
479.453 -76.683 -341.166 -1.461.039
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.082.335 -163.997
Dönem Karı (Zararı)
2.488.233 421.289
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.488.233 421.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-560.937 254.088
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 244.002 617.930
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.211.810
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 2.211.810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
752.073 10.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 752.073 81.460
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -70.613
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.431 134.317
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.431 134.317
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.804.167
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.804.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -720.021 1.404.419
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-853.422 -321.068
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-853.422 -321.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.729.733 -2.065.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.690.002 -6.226.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -11.690.002 -6.226.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.033.300 -217.027
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.954 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.913.346 -217.027
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-708.078 252.803
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
730.024 -2.226.552
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
685.390 -2.226.552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.825.766 6.351.578
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 5.905.541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.079.775 6.351.578
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.092.561
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.053.296 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
969.468 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.083.828 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.802.437 -1.390.591
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 720.102 263.028
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 963.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
661.341 312.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
865.279 360.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
865.279 360.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.938 -48.628
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -203.938 -48.628
Alınan Faiz
0 1.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.697.159 -151.351
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.721.056 0
Kredilerden Nakit Girişleri
2.721.056 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.897 -15.762
Ödenen Faiz
0 -135.589
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
276.165 -2.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
276.165 -2.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 471.594 138.878
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 747.759 136.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 747.759 471.594
Ticari Alacaklar
27.382.323 15.516.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 27.382.323 15.516.939
Diğer Alacaklar
5.677.777 644.477
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
119.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.557.823 644.477
Stoklar
6 2.435.057 1.726.979
Peşin Ödenmiş Giderler
71.708 495.728
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
71.708 495.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
742.925 741.718
Diğer Dönen Varlıklar
1.201.261 1.746.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.201.261 1.746.709
ARA TOPLAM
38.258.810 21.344.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.258.810 21.344.144
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 175.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 23.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 152.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 4.900.000 4.900.000
Maddi Duran Varlıklar
9 17.096.636 17.102.823
Kullanım Hakkı Varlıkları
247.349 268.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.194 103.727
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 79.194 103.727
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.684.341 4.964.320
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.007.520 27.514.802
TOPLAM VARLIKLAR
66.266.330 48.858.946
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.769.231 48.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.769.231 48.175
Banka Kredileri
2.731.146
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
38.085 48.175
Ticari Borçlar
6.789.285 6.059.261
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
89.284 44.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.700.001 6.014.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.705.882 1.954.453
Diğer Borçlar
23.122.967 18.297.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 22.839.849 16.934.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
283.118 1.362.893
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.437.159 344.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.437.159 344.598
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.287.587 566.278
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.344.873 2.965.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 878.758 499.374
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.466.115 2.466.115
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.121.860 1.789.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.121.860 1.789.461
ARA TOPLAM
46.578.844 32.024.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.578.844 32.024.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
266.964 274.430
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
266.964 274.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
266.964 274.430
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.936.897 613.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.936.897 613.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.203.861 887.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.782.705 32.912.481
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.713.366 8.184.986
Ödenmiş Sermaye
14 18.255.333 18.255.333
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.515.691 1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
14 -4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.956.163 5.907.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.956.163 5.907.236
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.737.602 5.737.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-781.439 169.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.430.108 1.430.108
Yasal Yedekler
14 1.430.108 1.430.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.325.129 -13.648.511
Net Dönem Karı veya Zararı
479.453 -676.618
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.770.259 7.761.479
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.483.625 15.946.465
TOPLAM KAYNAKLAR
66.266.330 48.858.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -86.400 1.335.415 -9.653.775 -3.900.043 4.810.731 3.936.624 8.747.355
Transferler
78.463 -3.978.506 3.900.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.922.513 -387.810 -76.683 3.458.020 3.318.738 6.776.758
Dönem Karı (Zararı)
-76.683 -76.683 497.972 421.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.922.513 -387.810 3.534.703 2.820.766 6.355.469
Dönem Sonu Bakiyeler
14 18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.865.276 -474.210 1.413.878 -13.632.281 -76.683 8.268.751 7.255.362 15.524.113
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.737.602 169.634 1.430.108 -13.648.511 -676.618 8.184.986 7.761.479 15.946.465
Transferler
-676.618 676.618 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-951.073 479.453 -471.620 2.008.780 1.537.160
Dönem Karı (Zararı)
479.453 479.453 2.008.780 2.488.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-951.073 -951.073 0 -951.073
Dönem Sonu Bakiyeler
14 18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.737.602 -781.439 1.430.108 -14.325.129 479.453 7.713.366 9.770.259 17.483.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.488.233 421.289 1.453.041 -1.229.031
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-951.073 6.355.469 -936.462 -146.893
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.587.589 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.188.841 -591.701 -1.170.577 -183.616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
237.768 -640.419 234.115 36.723
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-758.759 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
237.768 118.340 234.115 36.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-951.073 6.355.469 -936.462 -146.893
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.537.160 6.776.758 516.579 -1.375.924
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.008.780 3.318.738 1.794.207 190.331
Ana Ortaklık Payları
-471.620 3.458.020 -1.277.628 -1.566.255http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187935


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.