KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.09.2021 - 18:45
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 10.118.496 11.652.595 5.768.835 5.247.813
Satışların Maliyeti
22 -8.421.186 -13.497.923 -4.317.621 -7.325.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.697.310 -1.845.328 1.451.214 -2.077.870
BRÜT KAR (ZARAR)
1.697.310 -1.845.328 1.451.214 -2.077.870
Genel Yönetim Giderleri
23 -909.708 -795.055 -409.676 -377.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.575.070 2.606.514 539.512 508.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -5.775.957 -4.083.306 -4.516.047 -3.268.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.413.285 -4.117.175 -2.934.997 -5.215.372
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 17.481 75.724 17.481 30.249
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.395.804 -4.041.451 -2.917.516 -5.185.123
Finansman Gelirleri
27 508.251 21.038 472.026
Finansman Giderleri
28 -802.661 -321.891 -730.821 -70.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.690.214 -4.342.304 -3.176.311 -5.255.169
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.572.515 405.528 1.453.637 666.316
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-252.111 -181.088 -252.111 -19.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.824.626 586.616 1.705.748 686.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.117.699 -3.936.776 -1.722.674 -4.588.853
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.117.699 -3.936.776 -1.722.674 -4.588.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
229.289 -208.388 -139.304 -4.345.347
Ana Ortaklık Payları
-2.346.988 -3.728.388 -1.583.370 -243.506
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
712.907 222.723
Dönem Karı (Zararı)
-2.346.988 -3.936.776
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.167.197 2.103.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14 419.796 394.628
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.879.584 1.352.755
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5-8 4.879.584 1.352.755
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
552.850 693.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 552.850 60.507
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
633.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-873.681
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 213.345
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -1.087.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.811.352 -405.528
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
67.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-107.302 2.055.852
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 49.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.119.668 -2.105.896
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 -8.215 64.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.111.453 -2.170.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.580 163.922
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 -219.089 251.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 233.669 -87.840
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-15.359 -1.297.913
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -15.359 -1.297.913
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 124.564 1.570.587
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -202.551 467.435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.990.819 1.813.036
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 157.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.833.142 1.813.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -431.609 871.850
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.018.624 81.437
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 868.014 613.040
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 150.610 -531.603
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 -3.006.135 1.186.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
519.433 -744.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.450 -485.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
505.983 -258.844
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
712.907 222.723
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-319.805 -508.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-319.805 -8.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -301.165 -8.985
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -18.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-407.964 -200.484
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.783 -38.462
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.783 -38.462
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-263.181 -162.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.862 -486.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.862 -486.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
568.789 1.782.231
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
553.927 1.295.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 553.927 568.789
Ticari Alacaklar
7.760.786 10.446.166
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 8.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.752.571 10.446.166
Diğer Alacaklar
1.676.070 1.678.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 676.851 1.170.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 999.219 507.248
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
3.086.184 3.070.825
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 3.086.184 3.070.825
Stoklar
10 3.827.097 3.951.661
Peşin Ödenmiş Giderler
16 779.214 576.663
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 650.447 629.290
Diğer Dönen Varlıklar
2.672.804 2.702.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 2.672.804 2.702.591
ARA TOPLAM
21.006.529 23.624.145
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.006.529 23.624.145
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.113.748 1.124.583
Maddi Duran Varlıklar
13 8.400.993 8.304.729
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 482.684 651.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 149.853 166.462
Peşin Ödenmiş Giderler
0 4.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.820
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 5.191.442 6.317.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.438.720 16.669.598
TOPLAM VARLIKLAR
36.445.249 40.293.743
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
223.343 815.740
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
223.343 815.740
Banka Kredileri
7 400.523
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
223.343 415.217
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 255.740
Ticari Borçlar
9.899.123 6.694.959
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 157.677
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.741.446 6.694.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 763.401 1.195.010
Diğer Borçlar
9.906.393 9.044.888
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 9.481.128 8.770.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 425.265 274.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 386.167 3.392.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 173.406 62.646
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.233.099 1.028.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 287.945 285.657
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 945.154 742.393
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.689.089 2.277.628
ARA TOPLAM
25.529.761 24.511.223
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.529.761 24.511.223
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
327.150 342.911
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
327.150 342.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 327.150 342.911
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.356.768 806.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.356.768 806.206
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 2.937.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.683.918 4.086.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.213.679 28.597.759
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.834.958 8.421.293
Ödenmiş Sermaye
18.255.333 18.255.333
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.515.691 1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.621.511 1.860.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.621.511 1.860.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.942.724 1.998.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-321.213 -137.412
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.313.397 1.313.397
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.925.733 -1.515.690
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.346.988 -8.410.043
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.396.612 3.274.691
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.231.570 11.695.984
TOPLAM KAYNAKLAR
36.445.249 40.293.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 -4.598.253 1.976.067 33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 16.913.370 3.121.919 20.035.289
Transferler
297.223 2.414.721 -2.711.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.204 -186.030 -3.728.388 -3.892.214 -239.009 -4.131.223
Sermaye Arttırımı
5.030.333 -5.030.333
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 -219.205 1.313.398 -1.515.691 -3.728.388 13.021.156 2.882.910 15.904.066
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.270 -137.412 1.313.397 -1.515.690 -8.410.043 8.421.293 3.274.691 11.695.984
Transferler
-8.410.043 8.410.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.546 -183.801 -3.386.461 -2.586.335 121.921 -2.464.414
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.724 321.213 1.313.397 -9.925.733 -2.346.988 5.834.958 3.396.612 9.231.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.117.699 -3.936.776 -1.722.674 -4.588.853
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-183.801 -194.447 -422.483 47.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-267.162 -287.220 -565.515 21.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.361 92.773 143.032 26.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
83.361 92.773 143.032 26.866
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-183.801 -194.447 -422.483 47.935
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.301.500 -4.131.223 -2.145.157 -4.540.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
229.289 -160.855 96.696 -274.127
Ana Ortaklık Payları
-2.530.789 -3.970.368 -2.241.853 -4.266.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964387


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8187 Değişim: 0,15%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,6178 Değişim: 0,24%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
789,40 Değişim: 0,02%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.