KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 19:12
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.349.661 6.404.782
Satışların Maliyeti
19 -4.103.565 -6.172.240
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
246.096 232.542
BRÜT KAR (ZARAR)
246.096 232.542
Genel Yönetim Giderleri
-500.032 -417.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.035.558 2.098.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.259.910 -814.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-478.288 1.098.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 45.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-478.288 1.143.672
Finansman Gelirleri
23 36.225 21.038
Finansman Giderleri
22 -71.840 -251.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-513.903 912.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
118.878 -260.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -161.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 118.878 -99.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-395.025 652.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
-395.025 652.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
89.985 35.118
Ana Ortaklık Payları
-485.010 616.959
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.771 592.132
Dönem Karı (Zararı)
-395.025 652.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
782.864 415.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 221.395 194.498
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
638.272 -242.412
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
638.272 -242.412
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.980 157.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.980 46.880
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 111.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -118.878 260.788
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
39.095 44.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-251.715 -399.525
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 49.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.070.224 -308.546
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.070.224 -285.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.801 -111.099
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -42.527 -19.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -41.274 -91.230
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
395.677 -1.005.959
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
15 395.677 -1.005.959
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -213.665 222.340
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -291.537 246.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.554.175 385.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 201.695
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.554.175 184.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -490.392 445.474
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.013.657 -1.268.719
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.058.034 -670.965
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -44.377 -597.754
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 -2.704.041 1.576.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
638.436 -631.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-54.380 -173.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
692.816 -458.376
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
136.124 668.202
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
62.647 -76.070
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.106 -502.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.106 -2.288
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.106 -2.288
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.762 -69.941
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.269
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.956
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.097 19.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.097 19.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
568.791 1.782.231
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 561.694 1.802.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 561.694 568.791
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
10.878.120 10.446.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 26 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.878.120 10.446.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.761.959 1.678.158
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9, 26 1.213.437 1.170.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 548.522 507.248
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 2.675.148 3.070.825
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 4.165.327 3.951.662
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.242.812 946.454
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 645.642 629.291
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.370.830 2.332.801
ARA TOPLAM
24.301.532 23.624.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.301.532 23.624.150
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.118.834 1.124.584
Maddi Duran Varlıklar
11 8.197.602 8.304.730
Kullanım Hakkı Varlıkları
566.359 651.494
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
156.186 166.463
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 156.186 166.463
Peşin Ödenmiş Giderler
16 0 4.821
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.510.754 6.317.509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.649.735 16.669.601
TOPLAM VARLIKLAR
40.951.267 40.293.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 669.845 815.739
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
669.845 815.739
Banka Kredileri
348.567 400.523
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
321.278 415.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
9.249.134 6.694.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 9.249.134 6.694.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 704.619 1.195.011
Diğer Borçlar
10.058.545 9.044.888
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9, 26 9.828.267 8.770.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 230.278 274.655
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 688.261 3.392.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 62.647 62.647
Kısa Vadeli Karşılıklar
986.089 1.028.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 243.695 285.657
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 742.394 742.394
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 3.033.095 2.277.632
ARA TOPLAM
25.452.235 24.511.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.452.235 24.511.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 335.137 342.911
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
335.137 342.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
335.137 342.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
552.795 806.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 552.795 806.206
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.071.458 2.937.420
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.959.390 4.086.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.411.625 28.597.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.132.357 8.421.293
Ödenmiş Sermaye
18 18.255.333 18.255.333
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.515.691 1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.056.932 1.860.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.056.932 1.860.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.998.271 1.998.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 58.661 -137.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.313.398 1.313.398
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.925.734 -1.515.691
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -485.010 -8.410.043
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.407.285 3.274.692
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.539.642 11.695.985
TOPLAM KAYNAKLAR
40.951.267 40.293.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542
Transferler
2.711.944 -2.711.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.210 616.959 421.749 -12.054 409.695
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
297.223 -297.223
Dönem Sonu Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 1.976.067 -228.385 1.313.398 -1.515.691 616.959 21.933.372 3.109.865 25.043.237
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 -137.413 1.313.398 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.692 11.695.985
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 -137.413 1.313.398 -1.515.691 -8.410.043 8.421.293 3.274.692 11.695.985
Transferler
-8.410.043 8.410.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
196.074 -485.010 -288.936 132.593 -156.343
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.271 58.661 1.313.398 -9.925.734 -485.010 8.132.357 3.407.285 11.539.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-395.025 652.077
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
238.682 -242.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 12.850 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.371
8,4643 Değişim: 0,10%
Düşük 8,4419 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0585 Değişim: -0,10%
Düşük 10,0374 30.07.2021 Yüksek 10,0968
Açılış: 10,0686
497,55 Değişim: 0,07%
Düşük 496,32 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.