KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 19:17
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21.676.518 55.768.086
Satışların Maliyeti
-19.746.923 -56.111.336
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.929.595 -343.250
BRÜT KAR (ZARAR)
1.929.595 -343.250
Genel Yönetim Giderleri
-2.275.622 -4.078.780
Pazarlama Giderleri
-176.273 -1.442.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.984.695 9.343.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.326.036 -9.911.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.136.359 -6.432.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
809.603 1.663.545
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.832.349 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.113.613 -4.769.296
Finansman Gelirleri
111.938 2.320.314
Finansman Giderleri
-2.004.172 -2.566.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.221.379 -5.015.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.052.750 525.355
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.879.396 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
826.646 525.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.168.629 -4.489.977
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.168.629 -4.489.977
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
456.685 0
Ana Ortaklık Payları
2.711.944 -4.489.977
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.218.832 5.029.678
Dönem Karı (Zararı)
3.168.629 -4.489.977
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.168.629 -4.489.977
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.227.506 3.668.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54.850 191.349
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.451.173 1.816.024
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.426.091 1.792.124
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25.082 23.900
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
401.169 -31.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
401.169 -31.251
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.178.690 -798.963
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-36.108 -464.633
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.142.582 -334.330
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-536.062 -660.975
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.832 -873.144
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-16.832 -873.144
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.051.898 4.025.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.896.795 5.892.123
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.670.172 9.793.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.670.172 9.793.346
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.202.873 -2.953.676
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.532.574 -3.079.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
670.299 126.025
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
434.253 10.040.001
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.729.534 1.723.808
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.317.412 -3.492.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.317.412 -3.492.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
903.694 47.165
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
2.013.932 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
2.013.932
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.903.779 998.224
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.885.334 1.100.845
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.018.445 -102.621
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.344 -12.016.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-631.864 1.752.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-631.864 1.752.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-500.660 5.071.129
Ödenen Temettüler
0
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Kira Ödemeleri
0
Alınan Kira
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.719.492 -41.451
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-683.442 -2.913.431
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.154.352
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-53.524 740.921
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.464 1.184.901
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-70.988 -443.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-629.918 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.268.434 -3.919.140
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.268.434 -3.919.140
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.268.434 -3.919.140
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.733.044 -1.802.893
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.733.044 -1.802.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.515.275 5.318.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.782.231 3.515.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.782.231 3.515.275
Ticari Alacaklar
12.074.476 13.109.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
64.182 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.010.294 13.109.944
Diğer Alacaklar
3.122.846 5.325.720
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.820.529 4.353.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
302.317 972.617
Stoklar
7.897.555 8.528.998
Peşin Ödenmiş Giderler
1.741.536 30.079
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.741.536 30.079
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
70.098 66.837
Diğer Dönen Varlıklar
2.128.164 1.496.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.128.164 1.496.300
ARA TOPLAM
28.816.906 32.073.153
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.816.906 32.073.153
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
149.700 5.154.352
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
646.750 0
Maddi Duran Varlıklar
9.241.198 69.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.787.996 12.049
Şerefiye
4.598.253 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
189.743 12.049
Peşin Ödenmiş Giderler
18.077 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.077 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.067.099 3.572.802
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
354.138 320.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.264.958 9.128.691
TOPLAM VARLIKLAR
48.081.864 41.201.844
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
468.011 1.234.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
468.011 1.234.258
Banka Kredileri
207.673 1.234.258
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
260.338 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
179.601 423.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
179.601 423.266
Banka Kredileri
179.601 423.266
Ticari Borçlar
9.940.709 15.400.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.940.709 15.400.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
927.605 284.801
Diğer Borçlar
5.002.311 1.141.196
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.986.179 1.100.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.016.132 40.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.231.692 1.238.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.231.692 1.238.036
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.756.620
Kısa Vadeli Karşılıklar
309.872 23.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
260.890 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
48.982 23.900
ARA TOPLAM
19.816.421 19.746.160
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.816.421 19.746.160
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
380.596 1.639.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
380.596 1.639.118
Banka Kredileri
146.742 1.639.118
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
233.854 0
Diğer Borçlar
42.664 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.664
Uzun Vadeli Karşılıklar
455.501 12.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
455.501 12.418
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.753.140 2.794.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.631.901 4.446.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.448.322 24.192.601
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.511.623 17.009.243
Ödenmiş Sermaye
13.225.000 13.225.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.942.892 8.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.942.892 8.739
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.976.067 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.175 8.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.016.175 922.927
Yasal Yedekler
1.016.175 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.930.412 796.530
Net Dönem Karı veya Zararı
2.711.944 -4.489.977
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.121.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.633.542 17.009.243
TOPLAM KAYNAKLAR
48.081.864 41.201.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 1.526.729 52.155 22.282.734 22.282.734
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-782.354
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 744.375 52.155 21.500.380 21.500.380
Transferler
52.155 -52.155
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.160 -4.489.977 -4.491.137 -4.491.137
Dönem Sonu Bakiyeler
13.225.000 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.225.000 0 0 0 0 0 0 6.546.024 0 0 0 0 0 0 8.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922.927 0 0 0 796.530 -4.489.977 0 17.009.243 0 17.009.243
Transferler
-4.489.977 4.489.977
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.914 2.711.944 2.670.030 436.728 3.106.758
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.976.067 93.248 -236.965 1.832.350 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.168.629 -4.489.977
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.914 -1.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.393 -1.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.479 290
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10.479 290
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.914 -1.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.126.715 -4.491.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
436.728 0
Ana Ortaklık Payları
2.689.987 -4.491.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825173


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,80% Hacim : 12.259 Mio.TL Son veri saati : 17:45
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6754 Değişim: -1,08%
Düşük 8,6570 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3292 Değişim: -1,22%
Düşük 10,3108 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
496,03 Değişim: -1,35%
Düşük 494,49 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.