KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:07
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 3.268.522 12.334.748
Satışların Maliyeti
21 -2.243.519 -10.835.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.025.003 1.499.427
BRÜT KAR (ZARAR)
1.025.003 1.499.427
Genel Yönetim Giderleri
-790.388 -739.372
Pazarlama Giderleri
-131.949 -559.646
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.204.530 2.318.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.955.033 -2.051.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
352.163 466.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 157.110 100.797
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.832.349 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.323.076 567.337
Finansman Gelirleri
24 25.016 247.383
Finansman Giderleri
25 -240.951 -565.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.539.011 249.198
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
190.392 -8.080
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -34.749 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 225.141 -8.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.348.619 241.118
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.348.619 241.118
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
329.557 0
Ana Ortaklık Payları
-1.678.176 241.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.023.405 -1.465.071
Dönem Karı (Zararı)
-1.348.619 241.118
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.348.619 241.118
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-87.707 -219.054
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 161.599 52.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-13 -179.483 -25.711
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 -179.483 -25.711
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 14.071 -511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 14.071 -511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
149.506 -102.953
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 63.010 -102.953
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 86.496 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -233.400 -127.862
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -14.870
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.870
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.532.744 -1.632.951
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.409.223 999.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 2.409.223 999.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.900.330 -675.248
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.143.877 -7.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -6.044.207 -667.539
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-180.029 -3.684.392
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-180.029 -3.684.392
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -521.245 -5.446.585
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -306.590 -1.131.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.157.757 8.403.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -531.085 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.626.672 8.403.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 278.735 232.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.458.308 22.691
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 3.850.679 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 607.629 22.691
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 1.599.648 229.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.219 -583.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -147.219 -583.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.096.418 -1.610.887
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -73.013 145.816
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.049 -366.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.535
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 0 27.535
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.049 -394.346
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -12.049 -394.346
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-672.600 1.474.570
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 1.474.570
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -672.600 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
338.756 -357.312
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 338.756 -357.312
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.515.275 5.318.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.854.031 4.960.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.854.031 3.515.275
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
15.257.534 13.109.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 15.257.534 13.109.944
Diğer Alacaklar
9.798.617 5.325.720
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.772.584 4.353.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.026.033 972.617
Stoklar
11 9.147.659 8.528.998
Peşin Ödenmiş Giderler
12 382.592 30.079
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 382.592 30.079
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 92.074 66.837
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.745.591 1.496.300
ARA TOPLAM
40.278.098 32.073.153
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.278.098 32.073.153
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 149.700 5.154.352
Maddi Duran Varlıklar
14 8.990.966 69.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.812.738 12.049
Şerefiye
4.598.253 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
214.485 12.049
Peşin Ödenmiş Giderler
12 110 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.736.890 3.572.802
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
26 320.271 320.271
Diğer Duran Varlıklar
19 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.010.675 9.128.691
TOPLAM VARLIKLAR
57.288.773 41.201.844
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 1.234.258
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.452.833 423.266
Ticari Borçlar
17.115.400 15.400.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 17.115.400 15.400.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.226.442 284.801
Diğer Borçlar
9.225.367 1.141.196
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 6.675.572 1.100.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.549.795 40.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.876.775 1.238.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.876.775 1.238.036
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 76.537 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
185.305 23.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 161.405 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 23.900 23.900
ARA TOPLAM
33.158.659 19.746.160
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.158.659 19.746.160
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.532.922 1.639.118
Diğer Borçlar
10 50.336 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.336 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
364.769 12.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 364.769 12.418
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.033.618 2.794.905
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.981.645 4.446.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.140.304 24.192.601
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.146.405 17.009.243
Ödenmiş Sermaye
20 13.225.000 13.225.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.967.795 8.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.967.795 8.739
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.976.067 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -8.272 8.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.016.175 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -3.930.413 796.530
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.678.176 -4.489.977
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.002.064 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.148.469 17.009.243
TOPLAM KAYNAKLAR
57.288.773 41.201.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 1.526.729 52.155 22.282.734 0 22.282.734
Transferler
52.155 -52.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.442 0 241.118 238.676 0 238.676
Dönem Sonu Bakiyeler
20 13.225.000 6.546.024 7.457 922.927 1.578.884 241.118 22.521.410 22.521.410
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243
Transferler
-4.489.977 4.489.977 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.011 0 -1.678.176 -1.695.187 316.873 -1.378.314
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.976.067 -236.966 0 1.832.349 2.685.191 4.517.540
Dönem Sonu Bakiyeler
20 13.225.000 6.546.024 1.976.067 -8.272 1.016.175 -3.930.413 -1.678.176 17.146.405 3.002.064 20.148.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.348.619 241.118
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.160 -2.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.450 -3.053
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
290 611
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 290 611
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.160 -2.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.349.779 238.676
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
316.873 0
Ana Ortaklık Payları
-1.666.652 238.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763355


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.