KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 - 21:19
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 55.768.086 49.512.263
Satışların Maliyeti
24 -56.111.336 -43.077.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-343.250 6.435.051
BRÜT KAR (ZARAR)
-343.250 6.435.051
Genel Yönetim Giderleri
25 -4.078.780 -3.036.129
Pazarlama Giderleri
25 -1.442.886 -1.617.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 9.343.793 2.511.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -9.911.718 -3.731.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.432.841 561.240
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.663.545 540.320
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.769.296 1.101.560
Finansman Gelirleri
28 2.320.314 479.481
Finansman Giderleri
29 -2.566.350 -1.457.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.015.332 123.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
525.355 -71.291
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 -79.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 525.355 8.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.489.977 52.155
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.489.977 52.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.489.977 52.155
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 12.362 922.927 1.188.857 337.872 22.233.042 0 22.233.042
Transferler
337.872 -337.872 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.463 52.155 49.692 0 49.692
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 1.526.729 52.155 22.282.734 0 22.282.734
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 1.526.729 52.155 22.282.734 0 22.282.734
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-782.354 0 -782.354 0 -782.354
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23 13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 744.375 52.155 21.500.380 0 21.500.380
Transferler
52.155 -52.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.160 -4.489.977 -4.491.137 0 -4.491.137
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 0 17.009.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.029.678 1.073.967
Dönem Karı (Zararı)
-4.489.977 52.155
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.489.977 52.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.668.983 -1.567.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 191.349 228.312
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-13 1.816.024 1.325.477
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 1.792.124 1.357.363
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23.900 -31.886
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 -31.251 6.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -31.251 6.708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -798.963 -327.215
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -660.975 -9.307
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-873.144 -75.092
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 4.025.943 -2.716.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.892.123 2.751.037
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.793.346 -7.236.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 9.793.346 -7.236.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.953.676 140.669
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.079.701 200.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 126.025 -59.996
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 10.040.001 -6.883.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 1.723.808 -895.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.492.287 8.620.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.492.287 8.620.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 47.165 179.295
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
998.224 -261.837
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.100.845 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -102.621 -261.837
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -12.016.458 11.195.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.752.000 -2.106.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 1.752.000 -2.106.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.071.129 1.235.267
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -41.451 -161.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.913.431 -49.351
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-5.154.352 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 1.184.901 99.011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -443.980 -148.362
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.500.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.919.140 1.370.650
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 1.370.650
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.919.140 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.802.893 2.395.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.802.893 2.395.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.318.168 2.922.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.515.275 5.318.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.489.977 52.155
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.160 -2.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.450 -3.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
290 616
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 290 616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.160 -2.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.491.137 49.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.491.137 49.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.515.275 5.318.168
Ticari Alacaklar
13.109.944 29.275.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 102.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10-14 13.109.944 29.172.971
Diğer Alacaklar
5.325.720 2.372.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.353.103 1.273.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 972.617 1.098.643
Stoklar
12 8.528.998 18.434.796
Peşin Ödenmiş Giderler
13 30.079 1.743.128
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 66.837 38.676
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.496.300 3.243.628
ARA TOPLAM
32.073.153 60.425.613
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.073.153 60.425.613
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 5.154.352
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 0 1.275.000
Maddi Duran Varlıklar
16 69.217 335.259
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 12.049 30.134
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 3.572.802 3.259.987
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
30 320.271 306.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.128.691 5.207.361
TOPLAM VARLIKLAR
41.201.844 65.632.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.234.258 1.996.850
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 423.266 2.399.871
Ticari Borçlar
15.400.703 19.093.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 15.400.703 19.093.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 284.801 237.636
Diğer Borçlar
1.141.196 142.972
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.100.845 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 40.351 142.972
Ertelenmiş Gelirler
13 1.238.036 13.254.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.900 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 23.900 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
ARA TOPLAM
19.746.160 37.124.940
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.746.160 37.124.940
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.639.118 2.819.061
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.418 42.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 12.418 42.509
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 2.794.905 3.363.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.446.441
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.381 Değişim: -1,45% Hacim : 11.859 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8512 Değişim: 1,02%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3774 Değişim: 0,66%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,54 Değişim: 1,35%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.