KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:29
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 55.155.232 26.166.772 30.809.793 10.232.353
Satışların Maliyeti
24 -53.313.073 -24.080.593 -30.689.680 -9.806.094
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.842.159 2.086.179 120.113 426.259
BRÜT KAR (ZARAR)
1.842.159 2.086.179 120.113 426.259
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.905.823 -2.192.742 -897.616 -694.892
Pazarlama Giderleri
25 -1.172.682 -1.170.087 -329.419 -372.657
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 7.058.464 1.807.543 4.319.203 612.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -6.532.344 -1.661.087 -3.757.492 -12.616
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.710.226 -1.130.194 -545.211 -41.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 541.810 372.402 175.259 125.266
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.168.416 -757.792 -369.952 83.448
Finansman Gelirleri
28 1.878.358 255.085 736.050 21.922
Finansman Giderleri
29 -1.605.323 -992.158 -305.660 -225.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-895.381 -1.494.865 60.438 -120.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
268.452 271.009 23.792 38.572
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 -66.346 0 -66.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 268.452 337.355 23.792 104.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-626.929 -1.223.856 84.230 -81.613
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-626.929 -1.223.856 84.230 -81.613
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-626.929 -1.223.856 84.230 -81.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 12.362 922.927 1.188.857 337.872 22.233.042 0 22.233.042
Transferler
337.872 -337.872 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.265 -1.223.856 -1.228.121 0 -1.228.121
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 8.097 922.927 1.526.729 -1.223.856 21.004.921 0 21.004.921
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 1.526.729 52.155 22.282.734 0 22.282.734
Transferler
52.155 -52.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.980 -626.929 -630.909 0 -630.909
Dönem Sonu Bakiyeler
25 13.225.000 6.546.024 5.919 922.927 1.578.884 -626.929 21.651.825 0 21.651.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.210.723 484.136
Dönem Karı (Zararı)
-626.929 -1.223.856
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-626.929 -1.223.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-432.858 -2.747.226
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 154.114 170.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
282.733 810.563
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 282.733 842.449
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -31.886
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.002 4.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 8.002 4.716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-169.332 -527.754
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -202.315 -105.232
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 32.983 -422.522
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -404.778 -338.421
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-117.543 -75.092
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 -186.054 -2.791.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.272.007 4.439.850
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.031.526 4.606.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -4.031.526 4.606.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.395.671 734.912
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -239.172 -80.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.156.499 815.717
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 10.010.601 -4.755.997
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 1.514.012 -321.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.362.273 5.777.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 18.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 8.362.273 5.758.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 221.720 223.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.284 -293.922
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -39.284 -293.922
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -11.016.404 589.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
646.286 -2.120.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 646.286 -2.120.633
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.212.220 468.768
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.497 15.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-279.399 -43.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 154.353 99.011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -433.752 -142.260
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.898.618 1.801.603
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 1.801.603
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.898.618 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.032.706 2.242.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.032.706 2.242.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.318.168 2.922.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.350.874 5.165.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-626.929 -1.223.856 84.230 -81.613
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.980 -4.265 1.079 -2.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -4.975 -5.331 1.349 -2.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
995 1.066 -270 565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 995 1.066 -270 565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.980 -4.265 1.079 -2.263
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-630.909 -1.228.121 85.309 -83.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-630.909 -1.228.121 85.309 -83.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.350.874 5.318.168
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
33.430.004 29.275.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 210.655 102.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 33.219.349 29.172.971
Diğer Alacaklar
3.767.715 2.372.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.512.574 1.273.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.255.141 1.098.643
Stoklar
12 8.673.920 18.434.796
Peşin Ödenmiş Giderler
13 213.163 1.743.128
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 56.620 38.676
Diğer Dönen Varlıklar
22 2.595.626 3.243.628
ARA TOPLAM
55.087.922 60.425.613
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.087.922 60.425.613
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.275.000 1.275.000
Maddi Duran Varlıklar
16 588.961 335.259
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 19.260 30.134
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 3.555.873 3.259.987
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
290.534 306.981
Diğer Duran Varlıklar
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.729.628 5.207.361
TOPLAM VARLIKLAR
60.817.550 65.632.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.234.258 1.996.850
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.926.176 2.399.871
Ticari Borçlar
27.738.098 19.093.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 27.738.098 19.093.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 459.356 237.636
Diğer Borçlar
103.688 142.972
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 103.688 142.972
Ertelenmiş Gelirler
13 2.238.090 13.254.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
ARA TOPLAM
33.699.666 37.124.940
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.699.666 37.124.940
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.156.730 2.819.061
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.491 42.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 54.491 42.509
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 3.254.838 3.363.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.466.059 6.225.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.165.725 43.350.240
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.651.825 22.282.734
Ödenmiş Sermaye
23 13.225.000 13.225.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 5.919 9.899
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 5.919 9.899
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 922.927 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 1.578.884 1.526.729
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -626.929 52.155
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.651.825 22.282.734
TOPLAM KAYNAKLAR
60.817.550 65.632.974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716435


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9854 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2092 Değişim: -0,02%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.861,33 Değişim: -0,28%
Düşük 1.859,58 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.