KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:18
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 24.345.439 15.934.419 12.010.691 8.736.991
Satışların Maliyeti
24 -22.623.393 -14.274.499 -11.788.072 -7.843.465
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.722.046 1.659.920 222.619 893.526
BRÜT KAR (ZARAR)
1.722.046 1.659.920 222.619 893.526
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.008.207 -1.497.850 -1.268.835 -716.202
Pazarlama Giderleri
25 -843.263 -797.430 -283.617 -423.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 2.739.261 1.195.455 421.179 251.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.774.852 -1.648.471 -722.901 -893.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.165.015 -1.088.376 -1.631.555 -888.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 366.551 247.136 265.754 137.097
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-798.464 -841.240 -1.365.801 -751.100
Finansman Gelirleri
28 1.142.308 233.163 894.925 51.909
Finansman Giderleri
29 -1.299.663 -766.603 -734.141 -473.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-955.819 -1.374.680 -1.205.017 -1.172.506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
244.660 232.437 252.740 300.017
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 244.660 232.437 252.740 300.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-711.159 -1.142.243 -952.277 -872.489
DÖNEM KARI (ZARARI)
-711.159 -1.142.243 -952.277 -872.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-711.159 -1.142.243 -952.277 -872.489
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 12.362 922.927 1.188.857 337.872 22.233.042 0 22.233.042
Transferler
337.872 -337.872 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.002 -1.142.243 -1.144.245 0 -1.144.245
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 10.360 922.927 1.526.729 -1.142.243 21.088.797 0 21.088.797
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 1.526.729 52.155 22.282.734 0 22.282.734
Transferler
52.155 -52.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.059 -711.159 -716.218 0 -716.218
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 4.840 922.927 1.578.884 -711.159 21.566.516 0 21.566.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-873.823 -419.855
Dönem Karı (Zararı)
-711.159 -1.142.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-711.159 -1.142.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.551.419 -649.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 104.257 109.756
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
159.746 821.490
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 159.746 853.376
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -31.886
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 548 1.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 548 1.631
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-74.783 -148.556
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -281.179 -119.058
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 206.396 -29.498
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -381.256 -232.937
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-111.531 -75.091
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 -1.248.400 -1.125.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.336.858 1.441.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.034.138 1.700.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 5.034.138 1.700.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.372 752.416
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 33.405 -58.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -105.777 810.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.641.715 -2.049.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.671.354 70.636
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.064.956 1.476.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 10.064.956 1.476.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 197.506 165.030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.391 -266.094
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -30.391 -266.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -5.276.790 529.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.267.120 -936.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -1.267.120 -936.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-925.720 -349.464
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 51.897 -70.391
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-281.601 9.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 133.166 99.009
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -414.767 -89.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-412.489 417.638
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -412.489 417.638
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -412.489 417.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.567.913 7.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.567.913 7.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.318.168 2.922.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.750.255 2.930.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-711.159 -1.142.243 -952.277 -872.489
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.059 -2.002 -2.617 -1.088
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -6.324 -2.503 -3.271 -1.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.265 501 654 272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 1.265 501 654 272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.059 -2.002 -2.617 -1.088
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-716.218 -1.144.245 -954.894 -873.577
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-716.218 -1.144.245 -954.894 -873.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.750.255 5.318.168
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
25.619.279 29.275.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 73.073 102.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 25.546.206 29.172.971
Diğer Alacaklar
2.444.416 2.372.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.239.997 1.273.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.204.419 1.098.643
Stoklar
12 24.312.487 18.434.796
Peşin Ödenmiş Giderler
3.404.405 1.743.128
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.404.405 1.743.128
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 29.157 38.676
Diğer Dönen Varlıklar
22 4.512.414 3.243.628
ARA TOPLAM
64.072.413 60.425.613
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.072.413 60.425.613
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.275.000 1.275.000
Maddi Duran Varlıklar
16 623.951 335.259
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 30.317 30.134
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 3.525.707 3.259.987
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
264.603 306.981
Diğer Duran Varlıklar
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.719.578 5.207.361
TOPLAM VARLIKLAR
69.791.991 65.632.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.614.782 1.996.850
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 735.330 2.399.871
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
29.600.445 19.093.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 29.600.445 19.093.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 435.142 237.636
Diğer Borçlar
112.581 142.972
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 112.581 142.972
Ertelenmiş Gelirler
13 7.977.704 13.254.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
ARA TOPLAM
42.475.984 37.124.940
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.475.984 37.124.940
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.453.181 2.819.061
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.116 42.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 48.116 42.509
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 3.248.194 3.363.730
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.749.491 6.225.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.225.475 43.350.240
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.566.516 22.282.734
Ödenmiş Sermaye
23 13.225.000 13.225.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
23 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.840 9.899
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 4.840 9.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
23 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 922.927 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 1.578.884 1.526.729
Net Dönem Karı veya Zararı
-711.159 52.155
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.566.516 22.282.734
TOPLAM KAYNAKLAR
69.791.991 65.632.974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701966


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5359 Değişim: -0,84%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0930 Değişim: -0,90%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
776,94 Değişim: -1,42%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.