KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:28
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 131.776.399 189.824.552 69.709.562 147.155.747
Satışların Maliyeti
21 -117.373.502 -172.669.075 -59.930.657 -137.771.489
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.402.897 17.155.477 9.778.905 9.384.258
BRÜT KAR (ZARAR)
14.402.897 17.155.477 9.778.905 9.384.258
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.093.511 -2.262.262 -1.204.180 -688.363
Pazarlama Giderleri
22 -1.247.838 -3.061.884 -473.281 -1.290.791
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 16.526.344 9.510.505 1.135.051 2.107.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -26.849.855 -6.691.132 -3.530.265 -3.073.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-261.963 14.650.704 5.706.230 6.438.853
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.500 388.531 0 387.031
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-260.463 15.039.235 5.706.230 6.825.884
Finansman Gelirleri
24 11.350 4.591 7.605 4.591
Finansman Giderleri
25 -5.358.673 -4.574.967 -2.421.385 -1.526.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26 -5.607.786 10.468.859 3.292.450 5.303.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.256.033 -806.608 1.605.044 -162.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.256.033 -806.608 1.605.044 -162.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.351.753 9.662.251 4.897.494 5.140.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.351.753 9.662.251 4.897.494 5.140.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.351.753 9.662.251 4.897.494 5.140.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.584.559 14.074.323
Dönem Karı (Zararı)
18 -3.351.753 9.662.251
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.351.753 9.662.251
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.143.558 4.052.988
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.315.796 2.019.942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-488.963
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.675.368 599.504
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.295.023 1.433.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.079.870 -219.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.000.449 -46.304.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 2.000.449 -46.304.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.815.646 3.897.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -4.815.646 3.897.195
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -48.387.139 -31.632.099
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.851.030 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 21.772.216 71.670.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 21.772.216 71.670.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.208.159 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.293.440 2.149.531
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.293.440 2.149.531
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
34.744.241
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.584.559 13.495.889
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 578.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.249.253 -5.678.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 3.250.610 16.744
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.250.610 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -1.357 -2.961.552
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -1.357 -2.961.552
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 1.332.363
Ödenen Faiz
-4.066.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7 -845.162 -2.647.961
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -845.162 -2.647.961
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -845.162 -2.070.732
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -577.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.988.650 5.747.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.988.650 5.747.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
419.980 122.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.408.630 5.870.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.408.630 419.980
Ticari Alacaklar
9 30.965.061 32.965.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
30.965.061 32.965.510
Diğer Alacaklar
4.326.037 401.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.326.037 401.344
Stoklar
11 105.612.546 57.225.407
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.531.100 13.402.901
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.531.100 13.402.901
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.753.199 743.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.753.199 743.015
ARA TOPLAM
158.596.573 105.158.157
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
158.596.573 105.158.157
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 20.336 160.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.336 160.336
Maddi Duran Varlıklar
13 50.246.488 53.497.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 4.732 3.375
Peşin Ödenmiş Giderler
35.993 15.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 35.993 15.223
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 8.308.354 5.632.989
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.615.903 59.309.020
TOPLAM VARLIKLAR
217.212.476 164.467.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 329.463 1.532.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
329.463 1.532.928
Banka Kredileri
329.463 311.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 1.221.634
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 6.612.042 1.449.346
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.612.042 1.449.346
Banka Kredileri
6.612.042 1.449.346
Ticari Borçlar
9 49.797.963 28.025.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
49.797.963 28.025.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 6.273.337 1.065.178
Diğer Borçlar
10-29 60.409.751 67.622.155
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
59.818.666 67.496.776
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
591.085 125.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 43.051.453 8.307.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.051.453 8.307.212
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.076.421 465.842
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 10.508.903 11.549.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.508.903 11.549.170
ARA TOPLAM
178.059.333 120.017.578
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.059.333 120.017.578
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 740.854 1.586.016
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
740.854 1.586.016
Banka Kredileri
740.854 1.586.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 956.234 797.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
956.234 797.768
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.697.088 2.383.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.756.421 122.401.362
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.456.055 42.065.815
Ödenmiş Sermaye
20 36.600.000 36.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 1.412.930 1.412.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 6.046.386 7.304.393
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.046.386 7.304.393
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-959.544 298.463
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.507.566 2.507.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -5.759.074 -18.931.967
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -3.351.753 13.172.893
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.456.055 42.065.815
TOPLAM KAYNAKLAR
217.212.476 164.467.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 391.063 2.507.566 -14.669.175 -3.561.775 29.686.539 29.686.539
Transferler
-4.039.490 3.561.775 -477.715 -477.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-712.292 9.662.251 8.949.959 8.949.959
Dönem Karı (Zararı)
9.662.251 9.662.251 9.662.251
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-712.292 -712.292 -712.292
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 -321.229 2.507.566 -18.708.665 9.662.251 38.158.783 38.158.783
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 298.464 2.507.566 -18.931.967 13.172.893 42.065.816 42.065.816
Transferler
13.172.893 13.172.893 13.172.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.258.008 -16.524.646 -17.782.654 -17.782.654
Dönem Karı (Zararı)
-16.524.646 -16.524.646 -16.524.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.258.008 -1.258.008 -1.258.008
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 -959.544 2.507.566 -5.759.074 -3.351.753 37.456.055 37.456.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -3.351.753 9.662.251 4.897.494 5.140.954
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.258.008 712.293 -42.513 655.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.677.344 919.397 51.693 739.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 -419.336 -207.104 -94.206 -83.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-419.336 -207.104 -94.206 -83.652
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.258.008 712.293 -42.513 655.974
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.093.745 10.374.544 4.854.981 5.796.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.093.745 10.374.544 4.854.981 5.796.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211815


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.031 Değişim: 0,28% Hacim : 32.297 Mio.TL Son veri saati : 12:39
Düşük 8.001 30.11.2023 Yüksek 8.038
Açılış: 8.008
28,8547 Değişim: -0,26%
Düşük 28,7617 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5884 Değişim: -0,55%
Düşük 31,5191 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.894,00 Değişim: -0,39%
Düşük 1.888,35 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.