" />

KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:35
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,22 53.534.797 62.468.941 19.702.720 23.051.315
Satışların Maliyeti
5,22 -46.710.668 -51.923.215 -16.528.301 -20.693.975
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.824.129 10.545.726 3.174.419 2.357.340
BRÜT KAR (ZARAR)
6.824.129 10.545.726 3.174.419 2.357.340
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.574.714 -1.521.639 -481.652 -400.572
Pazarlama Giderleri
23 -1.210.163 -996.218 -123.682 -316.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.850.496 3.484.686 521.647 337.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -12.206.580 -2.897.522 -6.057.109 -149.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.316.832 8.615.033 -2.966.377 1.828.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 461.048 157.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.855.784 8.615.033 -2.808.877 1.828.264
Finansman Gelirleri
26 135 18.233 337.929
Finansman Giderleri
27 -6.714.179 -7.215.119 -1.664.855 -1.647.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.569.828 1.418.147 -4.473.732 518.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.728.123 69.750 5.807 6.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.728.123 69.750 5.807 6.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.297.951 1.487.897 -4.467.925 525.099
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.297.951 1.487.897 -4.467.925 525.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.297.951 1.487.897 -4.467.925 525.099
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.388.789 1.859.376
Dönem Karı (Zararı)
-15.297.951 1.487.897
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.297.951 1.487.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.199.518 19.703.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 2.135.911 1.315.123
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
186.086 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
186.086 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
284.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
284.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-403.146
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-403.146
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
637.411
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.728.123
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9 21.412.807 18.280.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.548
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.548
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.494.126 -176.347
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-512.914 -19.331.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.535.575 -59.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -5.535.575 -59.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 399.915 -3.133.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 399.915 -3.133.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.520.693 -9.593.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.366.412 -4.321.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 9.366.412 -4.321.393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -222.973 -2.224.493
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -222.973 -2.224.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.388.653 1.859.376
Alınan Faiz
136
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-503.176 -39.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 60.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-563.176 -39.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -539.019 -39.155
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.157
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.828.126 -1.814.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
490.937 258.658
Kredilerden Nakit Girişleri
8 490.937 258.658
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.169.007 -2.284.919
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.169.007 -2.284.919
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.718.188
Ödenen Faiz
27 -6.714.179
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.282.311 212.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.487 5.991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.487 5.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.004 14.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.491 20.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 77.490 85.167
Ticari Alacaklar
10 24.731.139 19.195.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 24.731.139 19.195.564
Diğer Alacaklar
11 181.241 721.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 181.241 721.156
Stoklar
13 34.319.168 29.798.475
Peşin Ödenmiş Giderler
14 4.603.675 6.131.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.603.675 6.131.144
Diğer Dönen Varlıklar
25 1.112.076 352.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.112.076 352.517
ARA TOPLAM
65.024.789 56.284.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.024.789 56.284.023
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 160.336 20.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.336 20.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.332.363
Maddi Duran Varlıklar
18 34.724.858 23.276.459
Arazi ve Arsalar
7.228.425 7.228.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
13.806.464 2.010.262
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.433.479 13.744.793
Taşıtlar
111.685 145.736
Mobilya ve Demirbaşlar
144.805 147.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 30.928 14.441.044
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.928 14.441.044
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.152.297 20.299
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.152.297 20.299
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 508.849
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.400.782 38.266.987
TOPLAM VARLIKLAR
102.425.571 94.551.010
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.855.985 5.085.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.855.985 5.085.704
Banka Kredileri
8 872.515 1.094.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.983.470 3.990.759
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.308.485 4.824.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.308.485 4.824.470
Banka Kredileri
8 6.308.485 4.824.470
Ticari Borçlar
10 19.993.116 10.626.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 19.993.116 10.626.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 4.873.787 3.724.301
Diğer Borçlar
11,30 13.151.776 13.374.749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,30 9.051.656 10.189.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11,30 4.100.120 3.185.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 21.412.807 11.587.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 21.412.807 11.587.034
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 241.280 281.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 235.669 275.721
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.234.029 3.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.234.029 3.335
ARA TOPLAM
75.071.265 49.507.629
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.071.265 49.507.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.146.115 10.533.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.146.115 10.533.982
Banka Kredileri
8 3.001.833 4.290.793
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.144.282 6.243.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 638.191 1.931.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 638.191 1.931.408
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.486.945
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.271.251 12.465.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.342.516 61.973.019
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.083.055 32.577.991
Ödenmiş Sermaye
21 36.600.000 36.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.412.930 1.412.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 7.529.685 6.726.670
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.529.685 6.726.670
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 523.755 -279.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.507.566 2.507.566
Yasal Yedekler
21 320.447 320.447
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 2.187.119 2.187.119
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -14.669.175 -19.565.120
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -15.297.951 4.895.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.083.055 32.577.991
TOPLAM KAYNAKLAR
102.425.571 94.551.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823
Transferler
592.222 -14.086.417 13.494.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.189 4.895.945 4.554.756 4.554.756
Dönem Karı (Zararı)
4.895.945 4.895.945 4.895.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.189 -341.189 -341.189
Sermaye Arttırımı
18.300.000 18.300.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19.400 106.015 125.415 125.415
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 0 1.412.930 7.005.930 -279.258 2.507.566 -19.565.120 4.895.945 32.577.991 32.577.991
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 0 0 0 0 0 0 1.412.930 0 0 0 0 7.005.930 0 -279.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.507.566 0 0 0 -19.565.120 4.895.945 0 32.577.991 0 32.577.991
Transferler
4.895.945 -4.895.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
803.013 -15.297.951 -14.494.938 -14.494.938
Dönem Karı (Zararı)
-15.297.951 -15.297.951 -15.297.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
803.013 803.013 803.013
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 523.755 2.507.566 -14.669.175 -15.297.951 18.083.055 18.083.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.297.951 1.487.897 -4.467.925 525.099
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-803.012 -70.332 341.339 51.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.070.682 -90.169 455.119 65.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 267.670 19.837 -113.780 -14.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 267.670 19.837 -113.780 -14.514
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-803.012 -70.332 341.339 51.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.100.963 1.417.565 -4.126.586 576.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.100.963 1.417.565 -4.126.586 576.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973672


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0419 Değişim: 0,00%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,0602
Açılış: 33,0413
35,9903 Değişim: 0,14%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,0807
Açılış: 35,9402
2.534,57 Değişim: -0,64%
Düşük 2.534,15 22.07.2024 Yüksek 2.552,54
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.